You are here

Referat

Dato: Mandag, August 15, 2016 - 08:00
Sted: Mødelokale 2A, Rådhuset, Rådhusbuen 1
 • Pkt. 46 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 46

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende den udsendte dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 15-08-2016, pkt. 46

  Godkendt.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Torben Strand (Dansk Industri), Jakob Boysen (Byrådet), Karim Arfaoui (Byrådet), Lars Christian Brask (Byrådet).

 • Pkt. 47 Oplæg til overbygning på ny erhvervs-, handels - og turismeorganisation

  ATR_beskrivelse_i_udkast.pdf Bilag_1_-_vedtaegter_-_UDKAST_juni_2016.pdf

  Pkt. 47

  Oplæg til overbygning på ny erhvervs-handels- og turismeorganisation

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Erhvervsforum Roskilde, Roskilde Handel og Visit Roskilde har igennem længere tid gået med planer om etableringen af en organisatorisk overbygning på de tre organisationer. Der forelægger nu et konkret oplæg til denne opbygning til udvalgets drøftelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at oplægget foreligges med henblik på en indledende drøftelse.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for vækst, erhverv og globalisering

  Sagsfremstilling

  Det har længe ligget i kortene, at man fra erhvervsorganisationerne Erhvervsforum Roskilde, Roskilde Handel og Visit Roskilde har ønsket at etablere en organisatorisk overbygning.
  Der foreligger nu et oplæg fra organisationerne i udkastform omhandlende vedtægter, opgaver og organisation herunder forventningerne til kommunens eventuelle finansielle støtte. Oplægget er vedlagt som bilag til punktet.
  Det er hensigten, at den nye overbygning skal være på plads fra 1. januar 2017.
  Der skal i forbindelse med fremstillingen af denne sag gøres opmærksom på, at Økonomiudvalget på deres møde den 10.12.2014 på anbefaling fra udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering træf en beslutning om, at de opgaver som i dag løses af erhvervsforum Roskilde og Visit Roskilde gennem partnerskabsaftalen skal sendes i et offentligt udbud i løbet af 2017, således at en ny aftale om løsningen af disse opgaver kan indledes primo 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 15-08-2016, pkt. 47

  Udvalget har forståelse for at etablere en overbygning på de tre organisationer, der ifølge forslagsstillerne fastholdes som selvstændige foreninger.
  I forhold til indstillingen ønsker udvalget dog, at forslagsstillerne går mere i dybden i beskrivelsen af opgaver, budget og dialog mellem kommune, politikere og erhvervsaktører. Herudover ønskes et mere gennemarbejdet oplæg til det formelle grundlag, herunder vedtægter.
  Udvalget opfordrer til, at det reviderede oplæg enten er mere kreativt i forhold til måden at løse opgaver på, eksempelvis hvilke opgaver, der kan forventes løst i en partnerskabsaftale mellem kommune og forening - eller er mindre ambitiøst i forhold til størrelsen af det kommunale bidrag.
  Endelig er det udvalgets ønske, at såvel den politiske som interesseorganisationernes repræsentation i den nye konstruktion er mere tydelig.
  Sagen behandles på et nyt møde - forventeligt sidst på året, idet september-mødet foregår i forbindelse med studieturen til Stockholm.

  Berigtigelse af referat

  På det efterfølgende udvalgsmøde 28.oktober 2016 ønskede Venstre, at referatet berigtiges så det tydeligt fremgår, at udvalget ikke kan støtte en overbygning på de tre organisationer baseret på et kommunalt bidrag i den størrelsesorden, som det er angivet i projektbeskrivelsen. Denne berigtigelse blev tiltrådt af resten af udvalget.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Torben Strand (Dansk Industri), Jakob Boysen (Byrådet), Karim Arfaoui (Byrådet), Lars Christian Brask (Byrådet)

 • Pkt. 48 Anbefaling af resultaterne fra analysen om Roskildes Brand Book

  Brandbook_Roskilde.pdf

  Pkt. 48

  Anbefaling af resultaterne fra analysen om Roskildes Brand Book

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Handel har på baggrund af midler fra udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering (UVEG) fået udarbejdet en analyse der kortlægger Roskildes Brand.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler analysens resultater i form af mission, vision og slogan. Dette med henblik på at kunne anvendes, som ramme for en fælles branding af Roskilde i samarbejde med lokale virksomheder, foreninger og andre aktører i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Jacob Hastedt, bestyrelsesmedlem i reklamebureauet Bates Y&R og samtidig bosiddende i Roskilde Kommune præsenterede resultaterne fra sin branding-analyse for Byrådet den 15. juni 2016. Analysen og dets konklusioner blev ligeledes præsenteret på UVEG-mødet den 20. maj 2016. Analysen er vedlagt som bilag til punktet.
  For at sikre politisk ejerskab og dermed gjort analysens resultater operationelle foreslås det, at UVEG overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler analysens resultater i form af vision, mission og slogan. Dette med henblik på anvendelse som ramme for en fælles branding af Roskilde i samarbejde med lokale virksomheder, foreninger og andre aktører i Roskilde Kommune.
  Vision: ”At blive Greater Copenhagens førende kommune indenfor nyskabende sammenkobling af historie, service, kultur, erhverv og uddannelse”.
  Mission: ”Vi gør gæster til nye borgere – vi gør borgere til samskabende brugere”.
  Slogan: ”Alle tiders Roskilde”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 15-08-2016, pkt. 48

  Anbefales.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Torben Strand (Dansk Industri), Jakob Boysen (Byrådet), Karim Arfaoui (Byrådet), Lars Christian Brask (Byrådet).

 • Pkt. 49 Eventuelt

  Pkt. 49

  Eventuelt

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 15-08-2016, pkt. 49

  Intet at bemærke.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Torben Strand (Dansk Industri), Jakob Boysen (Byrådet), Karim Arfaoui (Byrådet), Lars Christian Brask (Byrådet).