You are here

Dagsorden

Dato: Fredag, November 16, 2018 - 08:00
Sted: DTU Risø
 • Pkt. 1 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 1

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume
  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende den udsendte dagsorden.
  Indstilling
  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes.

 • Pkt. 2 Temadrøftelse om planlægning, infrastruktur, klima og miljø

  Pkt. 2

  Temadrøftelse om planlægning, infrastruktur, klima og miljø

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  I kommissoriet for udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering er der indskrevet, at der skal afholdes to årlige møder omhandlende temaer inden for klima, infrastruktur og miljø/teknik området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget tager en temadrøftelse

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Temadrøftelsen indledes med, at Tomas Breddam (Fmd.for Plan- og Teknik Udvalget), Karim Arfaoui (Fmd. for Klima og Miljøudvalget) og Jeppe Trolle (Fmd. for Klimarådet) hver især giver en kort introduktion til hvad de arbejder de arbejder med i de respektive udvalg, som har snitflader til/interesse for erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne.
  Herefter er der åbent for en drøftelse, hvor bl.a. følgende problematikker kan inddrages:
  ̵ Infrastruktur og transport – hvilke tiltag gør vi på dette område for at sikre fremkommelighed og muligheder for fremtidig vækst i Roskilde?

  ̵ Energieffektivisering og klimatilpasning – er det lokale erhvervsliv nok tilstede på disse dagsordner, og hvad er den kommunale tilgang?
  ̵ Den cirkulære økonomi og affaldshåndtering. Er vi effektive i vores ressourceforbrug og hvordan skaber vi offentlig-private samarbejder?
  ̵ Den fysiske planlægning – hvordan er mulighederne for en fremtidig udvikling af erhvervslivet i Roskilde Kommune?
  ̵ Myndighedshåndtering - Hvordan er virksomhedernes syn på Roskilde Kommunes myndighedsbehandling på det tekniske område?
  ̵ Byrum, detailhandel og parkering – hvad fungerer og hvad fungerer ikke?
  ̵ Lovgivning og regulering – er der noget som erhvervslivet finder uhensigtsmæssig eller som ikke give mening, det kan være på både lokale, regionalt og nationalt plan og som ting som ikke fungerer

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

 • Pkt. 3 Eventuelt

  Pkt. 3

  Eventuelt

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt