You are here

Dagsorden

Dato: Fredag, Juni 21, 2019 - 08:00
Sted:
 • Pkt. 1 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 1

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt
 • Pkt. 2 Temadrøftelse om planlægning, infrastruktur, klima og miljø

  Pkt. 2

  Temadrøftelse om planlægning, infrastruktur, klima og miljø

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  I kommissoriet for udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering er der indskrevet, at der skal afholdes to årlige møder omhandlende temaer inden for klima, infrastruktur og miljø/teknik området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget tager en temadrøftelse.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Dette er det andet af to årlige møder omhandlende temaer indenfor klima, infrastruktur og miljø/teknik området. Det første møde blev afholde den 16. november 2018 på DTU Risø.
  Temadrøftelsen indledes med, at Tomas Breddam (Fmd.for Plan- og Teknik Udvalget), Karim Arfaoui (Fmd. for Klima og Miljøudvalget) og Jeppe Trolle (Fmd. for Klimarådet) hver især giver en meget kort opdatering på aktuelle emner der drøftes i de tre udvalg
  Herefter er der åbent for en drøftelse af bl.a. nedenstående temaer. Temaer som medlemmerne i udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering på deres møde den 5. april 2019 gjorde rede for, at de ønskede mere viden om.
  · Den generelle infrastruktur. Hvilke udfordringer er der med infrastrukturen i Roskilde på kort/lang sigt. Ligger der en langsigtet plan for, hvordan infrastrukturen i Roskilde skal se ud?

  · Skiltning. Hvad er reglerne for den erhvervsmæssige skiltning i byen og hvordan administreres denne?

  · Parkeringssituationen. Hvad er status på parkeringsanalysen og hvad kommer i fokus?

  · Togbetjening (S-tog), status. Hvordan er holdningen dels hos politikerne, dels hos de forskellige erhvervsrepræsentanter.

  · Anvendelsen af de centrale torve i Roskilde(Stændertorvet og Hestetorvet). Hvad er planerne og hvordan sikres det at der skabes liv på torvene?

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

 • Pkt. 3 Eventuelt

  Pkt. 3

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt