You are here

Referat

Dato: Fredag, Oktober 26, 2018 - 08:00
Sted: Erhvervsakademi Sjælland, Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde
 • Pkt. 25 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 25

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume
  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende den udsendte dagsorden.
  Indstilling
  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 26-10-2018, pkt. 25

  Godkendt.

  Fraværende: Claus Christiansen (Turisterhvervet), Vegard Hetting (Dansk Industri) og Jesper Steen Christensen (Finans Danmark).

 • Pkt. 26 Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Pkt. 26

  Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume
  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering består ud over de fem politiske repræsentanter af ti personer, der hver repræsenterer en organisation/sektor. De ti repræsentanter får mulighed for at give en kort og præcis status til udvalget, om de vigtigste ting på dagordenen lige nu ude i deres respektive organisationer/fagområder med relation til udvalgets arbejdsfelt.
  Beslutningskompetence
  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering
  Sagsfremstilling
  De ti virksomheds/foreningsrepræsentanter fra hhv. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, SMV Danmark, Roskilde Handel, LO Roskilde-Egnen, Uddannelses-sektoren, Finans Danmark, Erhvervsforum Roskilde og aktørforeningen Visit Roskilde får gennem et kort oplæg muligheden for, at give et øjebliksbillede af hvilke emner, der netop nu optager erhvervslivet/den pågældende organisation.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 26-10-2018, pkt. 26

  Jesper Østrup (Roskilde Campus)

  Ligesom i byggeriet er der i uddannelsessektoren fokus på, at få piger til at interessere sig for de tekniske uddannelser. Teknisk skole er med til at understøtte et projekt der hedder Boss Ladies, som er designet til at imødekomme de centrale udfordringer, kvinder i bygge-, anlægs- og installationsfagene oplever.

  Torben Stevold (Roskilde Handel)

  Kåringen afDanmarks Bedste Handelsby er blevet gennemført for 7. gang. Arrangementet blev afholdt i Odense og Roskilde var blandt de tilmeldte byer. Byerne der kæmpede om titlen blev bedømt dels af et professionelt panel, dels på baggrund af interviews lavet med tilfælde kunder fra den pågældende by. Roskilde var blevet kåret som Danmarks bedste handelsby, hvis det udelukkende var sket på baggrund af de professionelles bedømmelse. Det der trækker ned er kundernes oplevelse af Roskilde som handelsby. Så det er kundernes oplevelse af byen, som der fremadrettet skal arbejdes med hvis Roskilde igen skal være Danmarks bedste handelsby. Materiale fra kåringen sendes ud sammen med referatet.
  Roskilde Handel og Roskilde Kommune har indgået en samarbejdsaftale. Denne aftale fremlægges til orientering på udvalgets næste møde.
  Roskilde Handel kvitterer for, at der skal udarbejdes en parkeringsanalyse som et resultat af budgetforliget. Roskilde Handel opfordrer til, at borgere og interesseorganisationer inddrages i undersøgelsen.
  Roskilde Handel og RO´s Torv har besluttet at lave et fælles gavekort.

  Kasper Bæk (Erhvervsforum Roskilde)

  Der blev givet en status fsva. kontrakten med Roskilde Kommune om erhvervsfremme. Der blev lagt vægt på programmet for efteråret 2018, som var kommet ud før efterårsferie i såvel 3 sider i Roskilde avis, på hjemmeside, facebook og nyhedsbrev. Erhvervsforum håbede, at udvalget kunne fornemme et kvalitetsløft og at man bed mærke i det høje antal arrangementer, som Erhvervsforum faciliterer.

  Mette Ehlers Mikkelsen (På vegne af turisterhvervet)

  Ift. VisitRoskilde og projekterne knyttet til UVEGs bevilling på 1 mio. kr. i juni, så går driften af VisitRoskilde udmærket. Man har bl.a. valgt at bidrage til mere lokale aktiviteter ved at holde længere åbent ifm lysfesten, samt lave ekstra guidede ture ifm. efterårsferien mv. Her har man allerede stået for over målet om 150 guidede ture årligt. Der er åbent længere end man er forpligtet til, og man bidrager med såvel salg af stjernekort og billetter til Opera i Roskilde. Ro-kost er gennemført med det hidtil højeste antal solgte billetter. Planlægningen er i gang til julemarkedet, der arbejdes fortsat med bykortene, online markedsføring, fjordlandet og har haft en god kampagne på KBH turistkontor med udstilling med nitter fra Ragnarok, dragehoved som fra et vikingeskib mm. Det har både turisterhvervet og KBH turistkontor været glade for.

  Niels Moestrup (Dansk Byggeri)

  Fortsat fokus på, at få flere kvinder i faget. Udfordringen er den fysiske del af jobbet. Lønningen i byggebranchen er ved at være oppe på et meget højt niveau.

  Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark)

  Byggebranchen og virksomhederne i branchen er meget traditionelle. Der mangler innovation og efteruddannelse for at sikre en stigende aktivitet.
  Bankerne har strammet skruen yderligere i forhold til førstegangskøbere af boliger.
  Fraværende: Claus Christiansen (Turisterhvervet), Vegard Hetting (Dansk Industri) og Jesper Steen Christensen (Finans Danmark).

 • Pkt. 27 Orientering fra udvalgsformanden

  Pkt. 27

  Orientering fra udvalgsformanden

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalgsformand Lars Lindskov vil give en kort orientering om, hvad der er sket siden udvalgets seneste møde.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 26-10-2018, pkt. 27

  Udvalgsformand Lars Lindskov orienterede om følgende:

  Status på byggesager for erhvervs- og etageboligbyggeriet

  Erhvervsafdelingen har i 3. kvartal 2018 oprettet 230 sager om erhvervs- og etagebyggeri, hvilket er en stigning på 45% i forhold til samme periode sidste år.
  Det politisk fastsatte servicemål for sagsbehandlingstiden er 8 uger. Fakta er dog, at 27% af de tilladelser der blev udstedt i 3 kvartal havde en sagsbehandlingstid på over 8 uger. Den lange sagsbehandlingstid er en kombination af mange sager, mange lovliggørelsessager fra SKAT og at en række af de nuværende sager er større og komplicerede sager.

  Udviklingen i fuldtidsbeskæftigelse

  Antallet af fuldtidsbeskæftigede i Roskilde Kommune er fra juli-aug 2018 steget med ca. 550 personer, i Køge med ca. 330 og i Høje Taastrup med 150.

  DTU Link

  DTU link, det nye inkubator-projekt på Risø DTU, som UVEG har været med til at få i gang med en støtte på 2,5 mio. kr. har officiel indvielse den 27. november 2018. Udvalget vil få udsendt en indbydelse. Der er dog i forbindelse med UVEG´s temamøde den 16. november på Risø, indlagt en mulighed for at besøge inkubatormiljøet.

  Kommende møder

  Den 16.november er der temamøde omkring tekniske område, hvor vi får selskab af udvalgsformændene for hhv. Plan-og Teknikudvalget, Klima- og Miljøudvalget og Klimarådet. Dette møde finder sted på DTU Risø.
  Den 14. december er der ordinært udvalgsmøde. Dette møde afholdes hos køreskolen AMU Juul, som Roskilde Kommune er i gang med at udarbejde en ny lokalplan for, så de kan få udvidet deres aktiviteter.

  Fraværende: Claus Christiansen (Turisterhvervet), Vegard Hetting (Dansk Industri) og Jesper Steen Christensen (Finans Danmark).

 • Pkt. 28 Indstilling om nedlæggelse af CSR-pris

  Pkt. 28

  Indstilling om nedlæggelse af CSR-pris

  Sagsnr. 277366 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen foreslår, at CSR prisen i Roskilde Kommune nedlægges. Forslaget kommer på baggrund af nedlæggelsen af puljen til Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd samt oprettelsen af Roskildes nye erhvervspris powered By Danske Bank.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at CSR-prisen i regi af Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd nedlægges.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I 2016 godkendte udvalget oprettelsen af en CSR-pris, der havde til formål at fejre en lokal virksomhed, der havde gjort en ekstra indsats for det rummelige arbejdsmarked.
  Vinderen af prisen udpeges af Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd og overrækkes af borgmesteren.
  Prisen er sidenhen blevet uddelt to gange på Erhvervslivets nytårskur for årene 2016 og 2017.
  På baggrund af erfaringerne med uddelingen af CSR-prisen foreslår forvaltningen, at prisen nedlægges på baggrund af følgende:
  - Lav interesse blandt virksomheder
  På trods af reklame for prisen i lokalaviserne, hjemmeside, nyhedsbreve og på erhvervslivets sommerkur, modtog forvaltningen i både 2016 og 2017 meget få nomineringer.
  - Nedlæggelse af puljen til Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd
  Vinderen af CSR-prisen udpeges af Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd. Puljen til Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd foreslås nedlagt i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019.
  - Oprettelsen af "Roskilde Erhvervspris"
  Danske Bank har i 2018 oprettet ’Roskildes Erhvervspris’, der bl.a. sætter fokus på lokale virksomheders CSR. Det er planlagt, at prisen skal overrækkes på Byrådets nytårskur for erhvervslivet som afholdes den 19. januar 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-10-2018, pkt. 135

  Udvalget beslutter, at sagen sendes i høring i erhvervsudvalget den 26. oktober og beder om input. Sagen sættes på udvalgets møde igen i november.

  Supplerende sagsfremstilling

  UVEG bedes give sin mening til kende i forhold til ovenstående forespørgsel fra Beskæftigelses –og Socialudvalget.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 26-10-2018, pkt. 28

  Udvalget anbefaler, at CSR-prisen nedlægges. Henrik Stougaard (Enhedslisten) mener, at CSR-prisen skal opretholdes.

  Fraværende: Claus Christiansen (Turisterhvervet), Vegard Hetting (Dansk Industri) og Jesper Steen Christensen (Finans Danmark).

 • Pkt. 29 Ansøgninger til UVEG´s pulje til erhvervs-og turismefremme oktober 2018

  Bilag_1_-_Kort_resume_af_de_20_ansoegninger.pdf Bilag_2_-_Ansoegninger_1-10.pdf Bilag_3_-_Ansoegninger_11-20.pdf

  Pkt. 29

  Ansøgninger til UVEG´s pulje til erhvervs- og turismefremme oktober 2018

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget besluttede på mødet den 7. september 2018, at efterspørge gode projekter i offentligheden mhp., at understøtte disse med udviklingsmidler. Udvalget skal tage stilling til, om man ønsker at imødekomme nogle af de 20 indkomne ansøgninger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget støtter de af Forvaltningen anbefalede projekter.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Udvalget besluttede den 7. september 2017, at efterspørge gode projekter i offentligheden, som kan understøtte Erhvervs- og Vækstpolitikken og Turismepolitikken. Der er modtaget 20 ansøgninger, som der er givet et kort resume af i bilag 1. Vedlagte bilag 2 indeholder ansøgningerne nr. 1-10 og bilag 3 indeholder ansøgningerne nr. 11-20.
  Indkomne ansøgninger:

  nr. Ansøger Projekt-titel Ansøgt beløb
  1 Business House Aps Business Hub Roskilde 249.275 kr.
  2 CORO Corolab, Roskilde Collaborathon for små virksomheder 250.000 kr.
  3 Danmarks Biavlerforening
  Og Snoremark Mjødbryggeri
  “Mjødens Dag 2019 77.000 kr.*
  4 Erhvervsforum Roskilde Fra individuel lokal viden til fælles global vækst 125.000 kr.
  5 Henrik Martens De store danske virksomheders ambassadør i Roskilde 250.000 kr.
  6 Henrik Martens Badebro ved Skt. Hans 100.000 kr.
  7 Musicon Selvstarter – accelerationsforløb for iværksættere på erhvervsuddannelserne i Roskilde 250.000 kr.
  8 Musiconcrete Anvendelse af genbrugsbeton 125.000 kr.
  9 Menighedsrådet og Verdensarvsrådet for Roskilde Domkirke Verdensarvsdag 2019 110.000 kr.
  10 Roskilde Handel Julemarked på Stændertorvet 2019 250.000 kr.
  11 Visit Roskilde #AlleTidersBykort – Større udbredelse af bykortet, øget distrubution, genoptryk 200.000 kr.
  12 Visit Roskilde Velkommen til #AlletidersRoskilde 250.000 kr.
  13 Visit Roskilde Markedsføring af destinationen Roskilde på Københavns turistinformation 2019 125.000 kr.
  14 Visit Roskilde #RoskildeForever – Branding udstilling i Københavns Lufthavn 250.000 kr.
  15 Visit Roskilde Find vej i #AlletidersRoskilde – oplevelsesbaseret wayfinding i Roskilde 250.000 kr.
  16 Visit Roskilde Outdoor film for Roskilde – Fjordlandet – NationalparkenSkjoldungernes land 125.000 kr.
  17 Visit Roskilde RO:KOST Madfestival 2019 150.000 kr.
  18 Viby Cityforening Bykoordinator-aktiviteter 250.000 kr.
  19 Villa Virkelyst v./Tommy Krabbe Villa Virkelyst 225.000 kr.
  20 Ågerup og Omegns Landbyråd Turisme i NØ Roskilde 50.000 kr.
  Indkomne ansøgninger på i alt 3.661.275 kr.

  *(40.000 kr. I støtte og 37.000 kr. i underskudsgaranti)

  Forvaltningen indstiller, at udvalget tildeler fuld støtte til følgende 6 projekter:

  Nr. Begrundelse Beløb
  1 Projektet passer godt ind i Erhvervs- og Vækstpolitikkens målsætning om at få skabt flere virksomheder og flere arbejdspladser. Desuden er det en række erfarne erhvervsfolk med mange års erfaring med opstart af virksomheder, som står bag ansøgningen. 249.275 kr.
  7. Selvstarter har haft succes med at integrere erhvervsskolerne i et samarbejde om en fælles iværksætterdagsorden. Desuden har projektet et rigtig fint ophæng til Væksthus Sjælland, og kan samtidig ses som en understøttelse af iværksættermiljøet på Musicon. 250.000 kr.
  9 Verdensarvsdagen for 2018 var umiddelbart en stor succes. Ikke nok med at der var udarbejdet et rigtig godt program, desuden samlede det en lang forskellige aktører, som ikke nødvendigvis før har haft de store samarbejdsflader. Verdensarvsdagen bør blive en fast, tilbagevendende begivenhed. 110.000 kr.
  16. Samarbejdet omkring Fjordlandet har allerede vist sin værdi, og i det fremtidige turismelandskab kan Fjordlandet vise sig at blive et rigtig godt brand. Ud over turismetemaet spiller det rigtig fint ind i Roskilde Kommune blå-grøn strategi. 125.000 kr.
  17. Projektet har igennem flere år været en stor succes, og involverer flere og flere lokale spisesteder. 150.000 kr.
  19 Spændende projekt, som skal skabe gang i iværksætteriet i Viby. Ansøgningen styrkes væsentligt af, at der er angivet 20 konkrete iværksættere, som ønsker at benytte iværksætterhuset. Projektet kan skabe liv i Viby Bymidte, noget som Roskilde Kommune også arbejder med på andre fronter, bl.a. i form af en ny lokalplan for Viby Bymidte. 225.000 kr.
  I alt 1.109.275 kr.

  Forvaltningen indstiller, at der gives delvist støtte til følgende 6 projekter:

  Nr. Begrundelse Beløb
  2. Projektet flugter med Erhvervs - og Vækstpolitikkens hovedspor om at skabe vækst via målbar viden. Umiddelbart lyder en samlet projektsum på 500.000 kr. af meget til et forløb for 20 virksomheder. Forvaltningen anbefaler, at projektet tildeles 150.000 kr. 150.000 kr.
  3. Projektet ligger fint i tråd med de andre arrangementer i Roskilde med fokus på lokale råvarer. Ligeledes positivt, at der er tale om en national event. Dog en relativ lille målgruppe på 400 gæster, som arrangementet forventes at tiltrække. Det anbefales, at projektet støttes med de 40.000 kr., men at der ikke gives nogen underskudsgaranti. 40.000 kr.
  5. Projektet er nyskabende og har interessante elementer. Vurderingen er dog, at det er yderst tvivlsomt hvad effekten bliver. Derfor anbefales det i første omgang, at lave en projekt i mindre skala. Ansøgningen imødekommes såfremt et tilfredsstillende pilotprojekt” kan skabes for 100.000 kr. 100.0000
  8. Vanskeligt at vurdere projektets potentiale og effekt. Der er dog ingen tvivl om, at temaet med fokus på anvendelsen af genbrugsbeton og dermed bæredygtighed er i fin tråd med de politiske ønsker fra de senere års budgetforlig om hvad UVEG´s midler skal målrettes. Hvis ansøger bliver mere specifik efter en nærmere dialog med forvaltningen, anbefales det at støtte projektet med 75.000 kr. 75.000 kr.
  10. Ingen tvivl om at et Julemarked på Stændertorvet bør være en tilbagevendende begivenhed og er en aktivitet som mange sætter pris på. Roskilde Handel har allerede af UVEG fået tildelt 500.000 kr. i 2018 og i 2019. Det anbefales derfor, at Roskilde Handel tildeles 125.000 kr. og finansierer den anden halvdel fra de allerede tildelte midler. 125.000 kr.
  18. Der er flere af de beskrevne aktiviteter, som vurderes at ligge uden for udvalgets område, som f.eks. aktiviteter som ”Vi maler byen rød, ”Orange Haloween” mv. Det anbefales derfor, at ansøgningen imødekommes med halvdelen af det ansøgte beløb, såfremt ansøgningen skærpes og målrettes erhvervsrettede tiltag. 125.000 kr.
  I Alt 615.000 kr.

  Forvaltningen indstiller, at der gives afslag til følgende 8 projekter

  Nr. Begrundelse
  4 Godt og relevant projekt i bestræbelserne på at identificere studerende med et iværksættertalent og hjælpe dem på vej. I forbindelse med Roskilde Kommunes offentlige udbud af iværksætterservicen blev der afsat en ekstra mio. kr. til netop aktiviteter der kan styrke iværksætterkuturen i Roskilde Kommune. Det vil være rettidig omhu først at se effekten af disse midler inden der bevilges ekstra midler til Erhvervsforum Roskilde´s iværksætterindsats.
  6 Vurderingen er, at målgruppen for en badebro som der ansøges om primært vil være lokale borgere, hvorfor det ligger uden for rammerne for UVEG´s pulje.
  11 Der henvises til, at Visit Roskilde på udvalgsmødet den 8. juni 2018 blev tildelt 1 mio. kr. årligt, til bl.a. markedsføring. Projektet kan i givet fald realiseres for disse midler. Det vil være rettidig omhu først at få målinger på effekten af denne mio.kr. før der afsættes yderligere midler til Visit Roskilde.
  12 Der henvises til, at Visit Roskilde på udvalgsmødet den 8. juni 2018 blev tildelt 1 mio. kr. årligt, til bl.a. markedsføring. Projektet kan i givet fald realiseres for disse midler. Det vil være rettidig omhu først at få målinger på effekten af denne mio.kr. før der afsættes yderligere midler til Visit Roskilde.
  13 Der henvises til, at Visit Roskilde på udvalgsmødet den 8. juni 2018 blev tildelt 1 mio. kr. årligt, til bl.a. markedsføring. Projektet kan i givet fald realiseres for disse midler. Det vil være rettidig omhu først at få målinger på effekten af denne mio.kr. før der afsættes yderligere midler til Visit Roskilde.
  14 Der henvises til, at Visit Roskilde på udvalgsmødet den 8. juni 2018 blev tildelt 1 mio. kr. årligt, til bl.a. markedsføring. Projektet kan i givet fald realiseres for disse midler. Det vil være rettidig omhu først at få målinger på effekten af denne mio.kr. før der afsættes yderligere midler til Visit Roskilde.
  15 Der henvises til, at Visit Roskilde på udvalgsmødet den 8. juni 2018 blev tildelt 1 mio. kr. årligt, til bl.a. markedsføring. Projektet kan i givet fald realiseres for disse midler. Det vil være rettidig omhu først at få målinger på effekten af denne mio.kr. før der afsættes yderligere midler til Visit Roskilde.
  20 Den hytte der søges midler til vurderes primært at blive til gavn og glæde for de lokale borgere i området, og vurderes samtidig ikke at kunne få nogen særlig effekt på antallet af turister i området.

  Følger udvalget ovenstående indstilling, så vil der blive uddelt 1.724.275 kr. Dette kan afholdes inden for rammerne af de midler som UVEG har for 2018. UVEG vil herefter fortsat have følgende midler tilbage i 2018 (som kan overføres til brug i 2019).
  685.725 kr. som kan benyttes uden restriktioner.
  1.715.000 kr. som er reserveret til større events samt fremme af tiltag, der kan understøtte udviklingen af grønne erhverv, herunder cleantech-projekter som Risø Park samt lignende interessevaretagelse for Roskilde Kommune”.
  1.425.000 kr., som er reserveret til ”indsatser der understøtter udvikling og tiltrækning af cleantech, grønne og klimavenlige tiltag, projekter og erhverv”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 26-10-2018, pkt. 29

  Udvalget valgte, at støtte følgende projekter:

  nr. Ansøger Projekt-titel Bevilget beløb
  1 Business House Aps Business Hub Roskilde 249.275 kr.
  2 CORO Corolab, Roskilde Collaborathon for små virksomheder 150.000 kr.
  3 Danmarks Biavlerforening
  Og Snoremark Mjødbryggeri
  Mjødens Dag 2019 40.000 kr.
  7 Musicon Selvstarter – accelerationsforløb for iværksættere på erhvervsuddannelserne i Roskilde 250.000 kr.
  8* Musiconcrete Anvendelse af genbrugsbeton 75.000 kr.
  9 Menighedsrådet og Verdensarvsrådet for Roskilde Domkirke Verdensarvsdag 2019 110.000 kr.
  10 Roskilde Handel Julemarked på Stændertorvet 2019 250.000 kr.
  13 Visit Roskilde Markedsføring af destinationen Roskilde på Københavns turistinformation 2019 125.000 kr.
  16 Visit Roskilde Outdoor film for Roskilde – Fjordlandet – NationalparkenSkjoldungernes land 125.000 kr.
  17** Visit Roskilde RO:KOST Madfestival 2019 150.000 kr.
  19 Villa Virkelyst v./Tommy Krabbe Villa Virkelyst 225.000 kr.
  20 Ågerup og Omegns Landbyråd Turisme i NØ Roskilde 50.000 kr.
  UVEG har samlet bevilget 1.799.275 kr.

  * Ansøgningen imødekommes under forudsætning af, at projektet konkretiseres efter en nærmere dialog med forvaltningen.

  ** Ansøgningen imødekommes under den bemærkning at udvalget forventer deltagelse fra flere lokale restauranter og spisesteder end i 2018.
  Torben Stevold (Roskilde Handel) blev erklæret inhabil og deltog derfor ikke i behandlingen af ansøgning nr. 10.

  Derudover besluttede udvalget, at udsætte behandlingen af ansøgning nr. 18 fra Viby CItyforening til næste UVEG-møde den 14. december 2018, med henblik på at skaffe yderligere oplysninger.
  Alle ansøgere vil få en skriftlig tilbagemelding om udvalgets beslutning.

  Fraværende: Claus Christiansen (Turisterhvervet), Vegard Hetting (Dansk Industri) og Jesper Steen Christensen (Finans Danmark) og Kasper Bæk (Erhvervsforum Roskilde).

 • Pkt. 30 Forslag til datoer for afholdelse af udvalgets møder i 2019

  Pkt. 30

  Forslag til datoer for afholdelse af udvalgets møder i 2019

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Der skal tages stilling til mødedatoer for afholdelse af udvalgets møder i 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. datoerne godkendes
  2. tre eksterne udvalgsmedlemmer melder sig ind ift. at facilitere et selvvalgt tema på de forslåede mødedatoer.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Der skal tages stilling til datoer for afholdelse af udvalgets møder i 2019. Som det fremgår af kommissoriet, skal der afholdes seks ordinære UVEG - møder om året (februar, april, juni, september, oktober og december) på fredage fra kl. 08.00 – 10.00.
  Derudover foreslås det, at de eksterne udvalgsmedlemmer får muligheden for at sætte et tema på dagsordenen, som man gerne vil drøfte/udfolde over for resten af udvalget.
  Det kan være et emne som der arbejdes med i den pågældende organisation og som har relevans for Roskilde og arbejdet i UVEG. Der afsættes 45-60 minutter til denne drøftelse på mødet, som samtidig styres/faciliteres af den organisation som der er dagens temasætter. Det kan enten ske ved at vedkommende selv indleder med et oplæg eller har en gæst med, som kan igangsætte en drøftelse.
  - 8. februar (tema faciliteret af eksternt udvalgsmedlem)
  - 5. april
  - 21. juni (tema faciliteret af eksternt udvalgsmedlem)
  - 20. september
  - 25. oktober (tema faciliteret af eksternt udvalgsmedlem)
  - 13. december

  Det er desuden indskrevet i kommissoriet, at der skal afholdes to temamøder i løbet af første halvår 2019. Det foreslås, at følgende to tidspunkter reserveres til afholdelse af disse møder.

  Fredag den 5. april 2018 i forlængelse af UVEG-mødet (10.00 - 12.00) afholdes temamøde om beskæftigelse/arbejdskraft med fokus på snitflader til Børne- og Ungeudvalget.

  Fredag den 21. juni 2018 i forlængelse af UVEG-mødet (10.00 – 12.00) afholdes temamøde med fokus på snitflader til Plan- og Teknikudvalget, Klima -og Miljøudvalget samt Klimarådet.

  Det foreslås derudover, at der arbejdes for planlægningen af en studietur for udvalget, som planlægges til at finde sted den 19-20 september (det ordinære møde afholdes i forbindelse studieturen). Der fremlægges på et af de kommende udvalgsmøder et par forslag til, hvor studieturen kan gå hen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 26-10-2018, pkt. 30

  Enkelte af udvalgets medlemmer har udfordringer med et par af datoerne, alle datoer på nær fredag den 13. december blev dog godkendt. Den 13. december konverteres til fredag den 6. december 2018.
  Udvalgets eksterne medlemmer opfordres til at kontakte erhvervschef Jens Thornsen, såfremt man vil byde ind med at facilitere et selvvalgt tema på et af de anførte udvalgsmøder.
  Datoerne vil blive reserveret i udvalgsmedlemmernes kalendere via outlook.

  Fraværende: Claus Christiansen (Turisterhvervet), Vegard Hetting (Dansk Industri) og Jesper Steen Christensen (Finans Danmark) og Kasper Bæk (Erhvervsforum Roskilde).

 • Pkt. 31 Input til planstrategi i forhold til planlægning for erhvervsområder

  Pkt. 31

  Input til planstrategi i forhold til planlægning for erhvervsområder

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er i gang med udarbejdelsen af en ny planstrategi. Et af de temaer der bl.a. skal arbejdes med er en strategi for planlægningen er erhvervsområder, herunder eventuelle nye udlæg i den kommende kommuneplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget kommer med input til det videre arbejde.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune arbejder i øjeblikket på den kommende planstrategi, som er en strategi for kommuneplanlægningen og som efter vedtagelsen skal omsættes til konkrete målsætninger, retningslinjer og rammer for kommunens fysiske udvikling i den efterfølgende kommuneplan.

  Roskilde Byråd drøftede på en workshop den 8. oktober 2018 bl.a. et tema omhandlende den fremtidige fysiske planlægning på erhvervsområdet.

  Det er desuden i Byrådets budgetforlig for 2019 indskrevet, at der i forbindelse med kommunens planstrategi og kommuneplan udarbejdes en strategi for erhvervsudviklingsmuligheder, herunder køb af erhvervsjord.

  Når man skal planlægge for den fremtidige erhvervsudvikling, så er det klart at de fysiske forhold spiller en væsentlig rolle og der opstår en række spørgsmål/dilemmaer som man bør forholde sig til, som f.eks.:

  - Skal Roskilde kunne rumme alle typer virksomheder eller skal vi acceptere, at vi ikke har plads til alt?

  - Bør vi planlægge for og arbejde proaktivt for at visse typer virksomheder ikke kan placere sig i Roskilde?

  - Skal vi acceptere, at vi ikke kan henvise eksisterende virksomheder med udvidelsesønsker til nye arealer inden for kommunegrænsen, og dermed acceptere at de flytter ud af kommunen?

  - Flere steder giver det udfordringer, at boliger og virksomheder er beliggende side om side. Hvordan løser vi dette? Hvordan prioriteres boliger vs. arbejdspladser?

  - Skal vi udlægge nye erhvervsområder for at imødekomme fremtidig efterspørgsel eller skal vi i højere grad arbejde med en omdannelse af de eksisterende erhvervsområder?

  - Bør der både være kommunalt ejede og private erhvervsudlæg eller bør Roskilde Kommune udelukkende være planmyndighed, og ikke ejer af fremtidige erhvervsudlæg?

  Forvaltningen vil på mødet komme med et oplæg, som kan danne udgangspunkt for en drøftelse om, hvor ovenstående spørgsmål/dilemmaer kommer i spil.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 26-10-2018, pkt. 31

  Sagen udsat til udvalgsmødet den 14. december 2018 på mangel på ordentlig tid til behandling.

  Fraværende: Claus Christiansen (Turisterhvervet), Vegard Hetting (Dansk Industri) og Jesper Steen Christensen (Finans Danmark) og Kasper Bæk (Erhvervsforum Roskilde).

 • Pkt. 32 Eventuelt

  Pkt. 32

  Eventuelt

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 26-10-2018, pkt. 32

  Udvalget fortsætter med temamøde om beskæftigelse/arbejdskraft og bliver suppleret med Tina Petersen fra FOA, Jesper Christensen fra Dansk Metal, Bent Jørgensen (Formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget) samt Borgmester Joy Mogensen
  Udvalgsformand Lars Lindskov har den 12. november 2918 inviteret arbejdstagere og arbejdsgivere til et kaffemøde - om arbejdskraftens paradokser.

  Fraværende:Claus Christiansen (Turisterhvervet), Vegard Hetting (Dansk Industri) og Jesper Steen Christensen (Finans Danmark) og Kasper Bæk (Erhvervsforum Roskilde).