You are here

Dagsorden

Dato: Fredag, Oktober 26, 2018 - 10:00
Sted: Erhvervsakademi Sjælland, Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde
 • Pkt. 1 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 1

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume
  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende den udsendte dagsorden.
  Indstilling
  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes.

 • Pkt. 2 Drøftelser om beskræftigelse/arbejdskraft

  Pkt. 2

  Temamøde om beskæftigelse/ arbejdskraft

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  I kommissoriet for udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering er der indskrevet, at der skal afholdes to årlige møder omhandlende temaer inden for beskæftigelse og arbejdskraft. Dette møde vil have fokus på UVEG´s snitflader til Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget tager en temadrøftelse

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Temadrøftelsen indledes med, at Formanden for Beskæftigelses- og Socialudvalget Bent Jørgensen giver en introduktion til området, herunder pejlemærkerne for den nye Beskæftigelsespolitik.
  Herefter er der åbent for en drøftelse, hvor bl.a. følgende problematikker kan inddrages:
  ̵ Er der behov for at skabe en bedre koordinering i kontakten til det lokale erhvervsliv i forhold til offentlige henvendelser om jobprøvning, praktikpladser, fleksjob mv. og hvordan kan vi i givet fald blive bedre til at sikre denne koordinering?

  ̵ Kan vi blive bedre til at forecaste det lokale behov for at fremtidens arbejdskraft, så vi kan sætte tidligere ind med en opkvalificering af de ledige?

  ̵ Hvordan bliver vi bedre til at sætte fokus på erhvervsuddannelsernes muligheder, og hvordan bruges erhvervsuddannelserne, folkeskolen og jobcenteret i denne proces?
  ̵ I øjeblikket eksisterer der to vidt forskellige fortællinger om den aktuelle situation på arbejdsmarkedet.Der mangler kvalificeret arbejdskraft, siger arbejdsgiverne. Nej, siger fagbevægelsen, der er masser af ledige at tage af. Lad os få en drøftelse og se om der kan opnås en fælles forståelse af situationen.
  Ud over Bent Jørgensen, deltager Borgmester Joy Mogensen, Jesper Christensen fra Dansk Metal og Tina Petersen fra FOA.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

 • Pkt. 3 Eventuelt

  Pkt. 3

  Eventuelt

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt