You are here

Referat

Dato: Fredag, Februar 27, 2015 - 07:30
Sted: Roskilde Lufthavn, Lufthavnsvej 20, 4000 Roskilde
 • Pkt. 1 Godkendelse af referat

  Pkt. 1

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal godkende referatet fra seneste udvalgsmøde den 5. december 2014.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at referatet tilrettes de givne bemærkninger og godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Torben Stevold ønsker i forbindelse med pkt. 58 ”Turismepolitik 2015-2018” at få udtalelsen om ”at Roskilde Handel ligges ind som en paraply nedover de 3 hovedspor i turismepolitikken, og altid tænkes ind i de aktiviteter der udspringer af politikken”, ført ind i referatet.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 27-02-2015, pkt. 1

  Det indføres i referatet fra udvalgsmødet den 5. december 2014 under pkt. 58, at det er vigtigt at Roskilde Handel tænkes ind i alle de projekter og aktiviteter under turismepolitikken, hvor det giver god mening.
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet), Marianne Madsen (Dansk Industri), Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv) og Jakob Bojsen (Byrådet)

 • Pkt. 2 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 2

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til om man kan godkende den udsendte dagsorden

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 27-02-2015, pkt. 2

  Godkendt.
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet), Marianne Madsen (Dansk Industri), Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv) og Jakob Bojsen (Byrådet)

 • Pkt. 3 Meddelelser for formanden

  Pkt. 3

  Meddelelser for formanden

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalgets formand Carsten Wickmann vil give en kort orientering om, hvad der er sket siden udvalgets seneste møde.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 27-02-2015, pkt. 3

  Udvalgsformanden orienterede om reglerne omkring speciel inhabilitet (jf. Forvaltningslovens §3) i forbindelse med behandlingen af sagerne i et § 17, stk. 4 udvalg. Formanden meddelte, at han fremover vil tilrettelægge dagsordenen således, at sager hvor en eller flere af udvalgets medlemmer vil være inhabile grundet økonomiske interesser, vil blive delt op i to separate sager. En sag hvor alle udvalgets medlemmer drøfter sagen og en beslutningssag, hvor den eller de medlemmer der er inhabile i sagen ikke deltager. Alle beslutningssagerne samles og behandles ved mødets afslutning. Denne konstruktion skulle gerne resultere i en mere hensigtsmæssig mødeafvikling, hvor medlemmer der er inhabile i behandlingen af de enkelte punkter, ikke behøver at forlade mødet før beslutningssagen behandles ved mødets afslutning.
  Formanden orienterede derudover om en markant stigning i antallet af erhvervsbyggesager i 2014 og i starten af 2015 i forhold til de tidligere år, samt om den positive udvikling i forhold til udvidelsesplaner blandt lokale virksomheder.

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet), Marianne Madsen (Dansk Industri), Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv) og Jakob Bojsen (Byrådet)

 • Pkt. 4 Årsrapport - Erhvervsforum Roskilde

  erhvervsforum_roskilde_-_aarsrapport_2014.pdf

  Pkt. 4

  Årsrapport - Erhvervsforum Roskilde

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering har en partnerskabsaftale med Erhvervsforum Roskilde. Derfor vedlægges Erhvervsforum Roskildes Årsrapport til udvalgets orientering

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Erhvervsforum Roskilde har netop udgivet deres årsrapport for 2014. Da udvalget har en partnerskabsaftale med Erhvervsforum vedlægges denne til udvalgets orientering. Der vil blive omdelt et fysisk eksemplar af årsrapporten på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 27-02-2015, pkt. 4

  Taget orientering.
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet), Marianne Madsen (Dansk Industri), Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv) og Jakob Bojsen (Byrådet)

 • Pkt. 5 Status på Greater Copenhagen

  status_paa_greater_copenhagen.pdf

  Pkt. 5

  Status på Greater Copenhagen

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune samarbejder med de øvrige kommuner på Sjælland og forventeligt 33 skånske kommuner omkring GREATER COPENHAGEN. Der gives en orientering om samarbejdet baseret på de konkrete tiltag, der allerede er igangsat.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  GREATER COPENHAGEN - samarbejdet er et forsøg på at samle Region Hovedstaden, Region Sjælland og Skåne under et samlet brand og en række fælles vækst- og udviklingsinitiativer, der økonomisk hænger sammen og orienterer sig mod København. Samarbejdet havde oprindeligt betegnelsen Fokuseret Vækstdagsorden, men skiftede navn til COPENHAGEN. Efter ønske fra de Skånske kommuner er navnet ændret til GREATER COPENHAGEN.
  GREATER COPENHAGEN har følgende vision: ” I 2020 er Greater Copenhagen et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. Samarbejdet om en fokuseret vækstdagsorden har i 2020 skabt en betydelig økonomisk vækst og øget beskæftigelse i Sydskandinaviens internationale Metropol - Copenhagen”.
  Kommunaldirektør Henrik Kolind repræsenterer Roskilde Kommune i den administrative direktør-styregruppe, der bl.a. varetager den strategiske ledelse, sikrer den politiske betjening og identificere og prioriterer fælles indsatsområder.
  Greater Copenhagens overordnede indsatsområder
  GREATER COPENHAGEN bygger videre på de senere års tætte samarbejder og effektive indsatser inden for eksempelvis sundhed, forskning, klima, miljø og energi samt infrastruktur og turisme.
  Mht. at skabe synlige resultater med afsæt i den fælles vision er 8 fælles projekter identificeret og igangsat. De 8 fælles igangværende projekter er:
  Fælles investorportal - Fælles modtageapparat/besøgstjeneste - Fælles brand –
  Deltagelse i International House (fællesregional international borgerservice) - Fælles trafikcharter - Fælles fødevareprojekt - Sammenhængende erhvervsfremmesystem - Fælles opslag i kommuneplaner og reVUS (regionale udviklingsstrategi)
  Til sagen er vedlagt et bilag, som angiver status på projekterne pr. januar 2015

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 27-02-2015, pkt. 5

  På mødet kunne det yderligere tilføjes, at hver kommune i samarbejdet skal melde 2-3 højt prioriterede emner ind. Emner som forventes, at kunne bidrage positivt til kommunernes vækst og som kan sættes ind i en Greater Copenhagen sammenhæng. For Roskilde vedkommende kunne disse tre være:
  - Fremme turisme i Roskilde
  - Risø Park salg af erhvervsjord
  - Musicon: Salg af jord til bolig, institutioner og erhverv
  Taget til orientering.
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet), Marianne Madsen (Dansk Industri), Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv) og Jakob Bojsen (Byrådet)

 • Pkt. 6 Roskilde Kommune boligudbygningsplan for 2014

  roskilde_kommune_boligudbygningsplan_for_2014.pdf

  Pkt. 6

  Roskilde Kommunes boligudbygningsplan for 2014

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalgsmedlem Torben Stevold (Roskilde Handel) har ønsket, at få Roskilde Kommunes boligudbygningsprogram sat på dagsorden. Boligudbygningsprogrammet for 2014 er vedlagt som bilag til punktet. Der gives en orientering om indholdet af udbygningsprogrammet på mødet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og globalisering

  Sagsfremstilling

  Udvalgsmedlem Torben Stevold (Roskilde Handel) har ønsket, at få Roskilde Kommune boligudbygningsprogram sat på udvalgets dagsorden.
  Roskilde Kommune udarbejder hvert år et nyt boligudbygningsprogram, som giver et bud på boligudviklingen de kommende år. Boligudbygningsprogrammet for 2014 baserer sig på følgende 3 principper:
  - En boligudbygning der er fordelt over årene ud fra en forventning om en realistisk udbygning.
  - Der er regnet med en udbygning af boliger på både privat og kommunalt ejet jord
  - De byggemodnede kommunale arealer er forudsat udbygget før ikke-modnede arealer.
  Udbygningen forventes at være størst i Bymidten og Trekroner men også i Vindinge og Jyllinge er lagt op til en relativ betydelig tilgang af nye boliger.
  I Viby er der igangsat en større planlægning, som grundlag for en forventet relativ stor udbygning i slutningen af perioden.
  Tilsvarende igangsættes i Hyrdehøj en fornyet planlægning, der skal muliggøre en realisering af flere kommunale parcelhusgrunde ligeledes i slutningen af perioden.
  Roskilde Kommune er i øjeblikket i gang med at ligge sidste hånd på boligudbygningsprogrammet for 2015. Dette forventes færdigt til april.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 27-02-2015, pkt. 6

  Taget til orientering.
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet), Marianne Madsen (Dansk Industri), Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv) og Jakob Bojsen (Byrådet)

 • Pkt. 7 Koordinering og organisering af byens hus

  redegoerelse_for_koordinering_af_organiseringen_af_byens_hus.pdf projekter_i_bymidten_2015-2016.pdf

  Pkt. 7

  Koordinering og organisering af byens hus

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  På Byrådsmødet den 28. januar 2015 besluttede Byrådet, at afsætte midler til at oprette en sekretariatsfunktion, der skal drive og udvikle Byens Hus. Der orienteres om koordineringen og organiseringen af byens hus i forhold til andre aktører i bymidten, herunder VisitRoskilde, ErhvervsFORUM Roskilde og Roskilde Handel.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  På Byrådsmødet den 28. januar 2015 besluttede byrådet, at afsætte midler til oprettelsen af en sekretariatsfunktion, der skal drive og udvikle Byens Hus.
  I første omgang ansættes en sekretariatsleder, som bl.a. får følgende opgaver:
  - Koordinering af logistikken i forhold til lejere og brugere af huset
  - Udvikling og koordinere aktiviteter i Byens Hus, Stændertorvet og bymidten i samarbejde med relevante aktører
  - Understøtte visionen og sikre fremdrift i udviklingen af Byens Hus, bl.a. gennem fundraising
  - Inddrage borgere og aktører i driften og udviklingen af Byens Hus
  -
  Der er vedlagt to notater som bilag til punktet. Dels et notat, som redegør for koordineringen af organiseringen af Byens Hus i forhold til andre aktører i bymidten, dels et der giver et overblik over projekter i bymidten 2015-2016.
  Herudover skal det nævnes at Roskilde Handel og Roskilde Kommune (Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering) netop har indgået en samarbejdsaftale. Som en del af denne aftale har Roskilde Handel og dets medlemmer en fast kontaktperson i Forvaltningen. En person som man kan henvende sig til vedr. overordnede spørgsmål, som man ellers ikke kan adressere andre steder i kommunen.
  Denne kontaktperson er tæt koblet op på resten af Roskilde Kommunes arbejde med bymidten, herunder bymidtegruppen og Kulturstrøgsgruppen. Kontaktpersonen vil ligeledes være i tæt kontakt med den kommende sekretariatsleder i Byens Hus.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 27-02-2015, pkt. 7

  Taget til orientering.
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet), Marianne Madsen (Dansk Industri), Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv) og Jakob Bojsen (Byrådet)

 • Pkt. 8 Roskilde Kommunes udlejningspolitik

  udlejning_af_vejarealer_til_erhverv_i_roskilde_kommune.pdf

  Pkt. 8

  Roskilde Kommunes udlejningspolitik

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalgsmedlem Stig Bo Jensen (Erhvervsforum Roskilde), har bedt om at få drøftet Roskilde Kommunes udlejning af lokaler til private virksomheder. Forvaltningen har udarbejdet et notat til udvalgets orientering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Udvalgsmedlem Stig Bo Jensen (Erhvervsforum Roskilde) har sendt følgende tekst til Forvaltningen med henblik på, at der orienteres om hvordan Roskilde Kommunes udlejning af lokaler til private virksomheder foregår.
  ”Roskilde Kommunes udlejning af lokaler mv. til privat virksomhed. Hvordan foregår dette i dag, og under hvilke vilkår foretages udlejningen? Der har på det seneste været en del polemik omkring nogle af kommunens lejere pølsemanden på Schmeltz Plads og Vigen Campingplads.

  I erhvervsforum roskilde har vi det ønske, at kommunen anlægger en proaktiv og erhvervsvenlig udlejningspolitik, således at vi sikrer, at lejerne får de bedste muligheder for at skabe vækst og indtjening, hvilket jo bl.a. sker på baggrund af de vilkår som lejer tilbydes. Vi ønsker tillige, at der deltager en person med forretningsøkonomisk viden f.eks. en "revisor eller anden person med driftsøkonomisk indsigt" ved udvælgelsen af potentielle lejere”.
  Forvaltningen har udarbejdet et notat til udvalgets orientering. Notatet er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 27-02-2015, pkt. 8

  Taget til orientering.

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet), Marianne Madsen (Dansk Industri), Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv) og Jakob Bojsen (Byrådet)

 • Pkt. 9 Evaluering af Erhvervsafdelingen

  notat_-_evaluering_af_erhvervsafdelingen.pdf

  Pkt. 9

  Evaluering af Erhvervsafdelingen

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune etablerede i april 2013 en Erhvervsafdeling bl.a. med henblik på, at skabe en mulig indgang for erhvervslivet til Roskilde Kommune. Der er nu gået næsten to år, og der er foretaget en evaluering af den ændrede organisationsstruktur.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune etablerede i april 2013 en Erhvervsafdeling bl.a. med henblik på, at skabe én mulig indgang for erhvervslivet til Roskilde Kommune. Der er nu gået næsten to år og det er blevet tid til at evaluere dette tiltag. Evalueringen er foretaget af Roskilde Kommunes HR-afdeling, og er primært baseret på kvalitative interviews med udvalgte ledere og medarbejdere i Erhvervsafdelingen og andre afdelinger, som Erhvervsafdelingen primært samarbejder med i relation til sagsbehandlingen og serviceringen af erhvervslivet.
  Hovedkonklusionerne fra evalueringen er følgende:
  Overordnet set er det lykkedes, at etablere en Erhvervsafdeling der fungerer i - og sammen med den eksisterende organisationsstruktur. Der er dog fortsæt enkelte områder, hvor den nye struktur fortsat kan give nogle udfordringer:
  - I praksis er der ikke kun én indgang for erhvervslivet til kommune. Virksomheder der før har været i kontakt med kommunen, benytter de indgange de allerede kender. Dette er også en del af konceptet, men det kan give udfordringer når der ikke eksisterer fælles servicemål, på tværs af de forskellige afdelinger.
  - Der kan på tværs af de forskellige afdelinger være en manglende fælles fortolkning af, hvad god service i forhold myndighedsopgaven er.

  - Der er fortsat en differentiering i samarbejdsrelationerne mellem afdelingerne afhængigt af opgavesnitfladen

  Vurderingen er derfor, at der på tværs af de involverede afdelinger udestår en forventningsafstemning i forhold til,

  - Fælles interne servicemål på tværs af afdelingerne
  - Forståelsen af én oplevet indgang i praksis
  - ”Servicerollen i myndighedsbehandlingen

  Evalueringsnotatet er vedlagt som bilag

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 27-02-2015, pkt. 9

  Taget til orientering.

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet), Marianne Madsen (Dansk Industri), Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv) og Jakob Bojsen (Byrådet)

 • Pkt. 10 Opstart af ny Vækst- og Erhvervspolitik

  erhvervs-_og_vaekstpolitik_-_udkast_til_kommissorium.pdf

  Pkt. 10

  Opstart af ny Vækst- og Erhvervspolitik

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes Erhvervs- og Turismepolitik udløb med udgangen af 2014, og det anbefales derfor, at der formuleres en ny Erhvervs- og Vækstpolitik, som kan danne rammerne for kommunens fremadrettede erhvervsindsats.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. udvalget tager en drøftelse af rammerne for - og formålet med denne politik med udgangspunkt i vedlagte i udkast til kommissorium for arbejdet, og
  2. det indstilles til Økonomiudvalget, at arbejdet med udarbejdelsen af en ny Erhvervs- og Vækstpolitik igangsættes

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes Erhvervs- og Turismepolitik udløb med udgangen af 2014. Den 1. januar 2015 trådte en ny turistpolitik i kraft og derfor anbefales det at processen for udarbejdelsen af en ny Erhvervs- og Vækstpolitik igangsættes. En politik som kan danne rammen for kommunens fremadrettede erhvervsindsats.
  Der er vedlagt et udkast til et kommissorium som bilag til sagen. Et kommissorium der kan ligge til grund for udarbejdelsen af Erhvervs- og Vækstpolitikken.
  Med henblik på udarbejdelsen af en endelig procesplan og det kommende arbejde med udarbejdelsen af politikken er det vigtigt, at styregruppen kender udvalgets visioner og ønsker til processen og forventninger til det endelige produkt. På den baggrund anmodes udvalget om at indlede drøftelser om ønsker, forventninger og målsætninger med Erhvervs- og Vækstpolitikken ud fra følgende spørgsmål:
  - Hvordan ønsker udvalget, at inddrage sig selv i processen?
  - Hvilke andre aktører ønsker udvalget at inddrage i processen og hvordan ønskes disse inddraget?
  - Hvilke konkrete målsætninger forventes indfriet, som et resultat af politikken?
  - Hvilke udfordringer skal politikken adressere, herunder prioritering af temaer og bevidstgørelse om til - og fravalg af indsatsområder?

  Økonomi

  Der afsættes 100.000 kr. til processen. Disse udgifter afholdes indenfor det eksisterende budget. Såfremt styregruppen vurderer, at politikkens tilblivelse er afhængig af diverse analyser, søges der midler til dette gennem UVEG.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 27-02-2015, pkt. 10

  Anbefales over Økonomiudvalget.

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet), Marianne Madsen (Dansk Industri), Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv) og Jakob Bojsen (Byrådet)

 • Pkt. 11 Principper for fordelingen af UVEG´s- budgetmidler

  Pkt. 11

  Principper for fordelingen af UVEG´s- budgetmidler

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med budgetaftalen 2015-2018 blev der afsat 3 mio. kr. i 2015 og 2.5 mio. kr. i hhv. 2016 og 2017 til udmøntning i Erhvervs- Vækst og Globaliseringsudvalget med fokus på initiativer der skaber og tiltrækker arbejdspladser og turister. Udvalget skal tage stilling til den overordnede fordeling i brugen af disse midler.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget til den angivne fordeling godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetaftalen 2015-2018 blev der afsat 3 mio. kr. i 2015 og 2.5 mio. kr. i hhv. 2016 og 2017 til udmøntning i Erhvervs- Vækst og Globaliseringsudvalget med fokus på initiativer der skaber og tiltrækker arbejdspladser og turister. Udvalget skal tage stilling til de overordnede principper for brugen af de afsatte midler
  Forvaltningen foreslår, at midlerne fordeles i tre klumper

  Aktivitet 2015 2016 2017
  Udarbejdelse af markedsføringsstrategi og markedsføring af Roskilde 1.5 mio.kr, 1,0 mio.kr. 1,0 mio. kr.
  Vækst i eksisterende virksomheder (Udbud) 1,0 mio.kr. 1,0 mio. kr. 1,0 mio. kr.
  Pulje af ikke-disponerede midler 0,5 mio.kr. 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr.
  I alt 3,0 mio. kr. 2,5 mio. kr. 2,5 mio. kr.

  Udarbejdelse af markedsføringsstrategi og markedsføring af Roskilde: 0,5 mio. kr. bruges til at få eksterne konsulenter til at komme med et oplæg til en markedsføringsstrategi for Roskilde. De resterende 3 mio.kr. bruges på konkrete kampagner baseret på den udarbejdede markedsføringsstrategi.
  Vækst i eksisterende virksomheder: Det foreslås, at der laves et udbud til en værdi af samlet 3 mio. kr., hvor interesserede kan byde ind på opgaven med, at igangsætte tiltag der kan skabe vækst og flere arbejdsplader i Roskilde Kommune.
  Pulje af ikke-disponerede midler: Udvalget råder over 0,5 mio. kr. om året til brug for aktiviteter, som man i udvalget bliver enige om at støtte/igangsætte.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 27-02-2015, pkt. 11

  Anbefales overfor Økonomiudvalget

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet), Marianne Madsen (Dansk Industri), Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv) og Jakob Bojsen (Byrådet)

 • Pkt. 12 Etablering af et lokalt råd på beskæftigelsesområdet

  etablering_af_et_lokalt_raad_paa_beskaeftigelsesomraadet.pdf

  Pkt. 12

  Etablering af et lokalt råd på beskæftigelsesområdet

  Sagsnr. 259412 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Med beskæftigelsesreformen 2015 udgår kravet om, at hver kommune skal nedsætte et Lokalt Beskæftigelsesråd. Kommunerne kan fortsat have lokale råd, hvis de ønsker det. Forvaltningen foreslår, at der oprettes et lokalt råd på beskæftigelsesområdet i Roskilde Kommune. Forslaget er uddybet i et bilag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der nedsættes et lokalt råd på beskæftigelsesområdet som en forsøgsordning med evaluering i efteråret 2016.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesreformen indebærer, at de lokale beskæftigelsesråd nedlægges. Der nedsættes alene et antal (6-8) nye regionale arbejdsmarkedsråd i hvert sit arbejdskraftopland i Danmark.
  Det aktualiserer overvejelser over, om der fortsat lokalt i Roskilde Kommune kan være brug for et organ, hvor det lokale erhvervsliv og de lokale faglige organisationer mødes og i fællesskab kan give Roskilde Kommune råd og vejledning i relevante spørgsmål.
  De lokale beskæftigelsesråd (LBR) har i hver kommune siden 2007 rådgivet de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen og bidraget til at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet.
  Forvaltningen vurderer, at der kan være fordele i, at der fortsat eksisterer et lokalt forum, hvor det lokale erhvervsliv og de lokale faglige organisationer kan mødes. Her kan de i fællesskab give råd og vejledning om, hvordan man lokalt kan udvikle det lokale arbejdsmarked, så det lokale erhvervsliv har den arbejdskraft, de skal bruge, og så man på det lokale arbejdsmarked samtidig bidrager til at udvikle de ledige og de sygemeldte, så de kan komme ind på eller tilbage på arbejdsmarkedet (CSR-indsats).
  Et lokalt råd på beskæftigelsesområdet kan relatere sig til Roskilde Kommune via Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering og Beskæftigelses- og Socialudvalget. Det foreslås, at rådet oprettes med følgende repræsentation:
  - 3 repræsentanter fra erhvervslivet, fra Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering
  - 3 repræsentanter fra de faglige organisationer
  - Formand og 1 medlem fra Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering
  - Formand og 1 medlem fra Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Rådet kan supplere sig med yderligere to medlemmer, hvis rådet finder det hensigtsmæssigt. Formand for rådet er formanden for Beskæftigelses- og Socialudvalget.
  Rådet udarbejder i 1. halvår af 2015 et kommissorium for rådets arbejde. Kommissoriet forelægges byrådet til godkendelse inden sommerferien 2015. Rådet vil kunne disponere over en pulje til initiativer på beskæftigelsesområdet i overensstemmelse med kommissoriet. Puljen forventes at være på ca. 500.000 kr. årligt. Puljen, der udvalgsmæssigt vil ligge under Beskæftigelses- og Socialudvalget til udmøntning i det lokale råd, kan bevilges, når kommissoriet for rådets arbejde er godkendt i byrådet.
  Rådet forventes, at mødes 2-3 gange årligt. Rådet er rådgivende overfor Beskæftigelses- og Socialudvalget og Udvalget for Vækst erhverv og Globalisering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. Rådet forventes i 2015 og følgende år ved en tillægsbevilling at få en pulje stillet til rådighed til nye initiativer indenfor beskæftigelsesområdet med et beløb på ca. 500.000 kr. årligt. Særskilt sag herom vil blive forelagt byrådet sammen med kommissorium for rådets arbejde inden sommerferien 2015. Udgift til sekretariatsbetjening af rådet afholdes indenfor den samlede administrative ramme.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 05-12-2014, pkt. 60

  Sagen udsættes til næste møde i udvalget den 27. februar 2015. Hermed får erhvervsrepræsentanterne mulighed for at drøfte sagen i deres respektive organisationer.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld - Dahl

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 27-02-2015, pkt. 12

  Dansk Industri har meddelt, at de ikke ønsker at lade sig repræsentere i rådet, Dansk Erhverv har ikke meldt tilbage, mens Håndværksrådet er positive.
  Udvalget godkender indstillingen under forudsætning af, at det lykkes at finde to virksomheder udover Håndværksrådets repræsentant, som kan repræsentere arbejdsgiversiden i udvalget.

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet), Marianne Madsen (Dansk Industri), Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv) og Jakob Bojsen (Byrådet)

 • Pkt. 13 Tilskud til service- og kompetenceløftskursus for detailhandlere og turistaktører i Roskilde Kommune

  vaertensmestrene_-_ansoegning_vaekstforum_sjaelland.pdf vaertensmestrene_-_ansoegning_roskilde_kommune_2015.pdf

  Pkt. 13

  Tilskud til service- og kompetenceløftskursus for detailhandlere og turistaktører i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal tage stilling til, om man ønsker at bidrage med kr. 500.000 til medfinansiering af et service- og kompetenceløftskursus for detailhandlere og turistaktører i Roskilde Kommune, i regi af Roskilde Handel og VisitRoskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der reserveres 500.000 kr. til medfinansiering af det beskrevne kompetenceløftskursus for detailhandlere og turistaktører i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Roskilde Handel og VisitRoskilde har, i samarbejde med Forvaltningen og et konsulenthus, udviklet et kompetenceudviklingsforløb for turist- og detailerhvervet i Roskilde Kommune, som er designet omkring grundelementerne værtsskab, salg og service. Projektet hedder ”Værtensmestrene” og har to primære formål:

  - At give virksomhederne redskaber inden for værtsskab, salg og service, så den enkelte virksomhed kan udvikle sig mod større gevinst på bundlinjen, større kundetilfredshed og øget medarbejder-tilfredshed.
  - At give virksomhederne nye værktøjer og handlinger til, hvordan de på tværs af turisme- og detailbranchen kan samarbejde endnu mere værdiskabende, puste til stoltheden og det unikke i Roskilde samt øge forståelsen for, at turismens - og handlens håndtering af gæsternes værdikæde er gensidig afhængig og nødvendig for vækst.

  Der tages udgangspunkt i deltagelse af de virksomheder, som er medlem af Roskilde Handel (ca. 260 medlemmer) samt i de aktører, som er organiseret under VisitRoskilde (ca. 60 medlemmer) men projektet er ikke kun forbeholdt ovenstående medlemmer men skal udbydes til alle interesserede, relevante aktører i Roskilde Kommune.
  Pilotprojektet forventes at opstarte i februar 2015 under forudsætning, at der kan rejses de nødvendige midler. Roskilde Handel og VisitRoskilde har primo oktober 2014 ansøgt Vækstforum Sjælland om EU Socialfondsmidler med en støtteprocent på kr. 1.490.000, hvilket udgør halvdelen af projektets samlede budget på estimeret kr. 2.990.000. Hvis Vækstforum Sjælland ikke godkender denne ansøgning, forventes projektet at kunne gennemføres i mindre skala i kraft af tilskuddet på kr. 500.000 fra Roskilde Kommune samt egenfinansiering fra VisitRoskilde, Roskilde Handel og de deltagende virksomheder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Tilskuddet afholdes indenfor det eksisterende budget.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 31-10-2014, pkt. 49

  Sagen udsat til næste møde. Forvaltningen fremskaffer og vedlægger uddybende information om projektet.
  Fraværende: Claus Christiansen og Cecilia Bonefeld-Dahl.

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagen er udsat fra sidste møde. Der er vedlagt uddybende information om projektet i form af ansøgningen til Vækstforum, og et såkaldt effektkædeskema til at understøtte ansøgningen.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 05-12-2014, pkt. 57

  Et flertal i udvalget besluttede, at sagen kun godkendes under forudsætning af, at projektet ligeledes godkendes på Vækstforums møde den 8. december 2014.
  Alternativt fremsendes til næste møde i UVEG et revideret projekt. Et projekt hvor der tydeligere fremgår, at kurset tilbydes alle aktører indenfor turisme- og detailhandel, hvad enten man er medlem hos de ansøgende partnere eller ej. Desuden skal projektet baseres på en større medfinansiering fra partnerne eller en højere deltagerbetaling.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld - Dahl
  Stig Bo Jensen, Erhvervsforum Roskilde, Torben Stevold, Roskilde Handel og Claus Christiansen, Visit Roskilde deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

  Supplerende sagsfremstilling

  Visit Roskilde har jf. udvalgets beslutning fra seneste møde den 5.december 2014 fremsendt en revideret ansøgning på projektet ”Værtensmestrene”. Den revidere ansøgning er uden finansiering fra Regionen. Det er i den nye ansøgning præciseret, at det er for alle aktører i Roskilde indenfor turisme- og detailhandel (ansøgningens afsnit 4). Aktørernes deltagergebyrer ligger på samme niveau, som i den tidligere ansøgning. Det skal præciseres at Roskilde Handel ikke er medansøger, i modsætning til den tidligere ansøgning.
  Den revidere ansøgning ”Værtensmestrene – ansøgning Roskilde Kommune 2015” er vedlagt som bilag

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 27-02-2015, pkt. 13

  Udvalget kunne ikke tiltræde indstillingen og ønsker dermed ikke at imødekomme Erhvervsforum Roskildes ansøgning.

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet), Marianne Madsen (Dansk Industri), Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv) og Jakob Bojsen (Byrådet)
  Stig Bo Jensen (Erhvervsforum Roskilde) og Claus Christiansen (Visit Roskilde) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Pkt. 14 Detailhandelsanalyse og handelsbarometer

  roskilde_handelsbarometer.pdf

  Pkt. 14

  Detailhandelsanalyse og handelsbarometer

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Handel og Roskilde Kommune har indgået en samarbejdsaftale, som skal skabe øget omsætning og bidrage til at Roskilde generhverver titlen som Danmarks bedste handelsby. Udvalgsmedlem Torben Stevold (Roskilde Handel) ønsker i forlængelse af denne samarbejdsaftale, at drøfte idéen om udarbejdelsen af en ny detailhandelsanalyse suppleret med et årligt tilbagevendende handelsbarometer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der igangsættes udarbejdelsen af en ny detailhandelsanalyse og at denne årligt følges op af et handelsbarometer, så vi kan måle udviklingen i detailhandel og evt. sammenligne os med nogle af de byer og centre, som vi konkurrerer med.
  2. detailhandelsanalysen kobles sammen det forestående kommuneplanarbejde, og afventer dennes igangsætning i april 2015, og
  3. der i løbet af maj 2015 nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Roskilde Handel og Roskilde Kommune (Plan & Udvikling og Erhvervsafdelingen) med henblik på at få klarlagt præcist hvad sådan en detailhandelsanalyse skal kunne generere af informationer.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Torben Stevold fra Roskilde Handel har indhentet et tilbud fra ICP omkring udarbejdelsen af et årligt tilbagevendende handelsbarometer. Dette forslag er vedlagt som bilag til punktet og ønskes drøftet i udvalget.
  At få udarbejdet en detailhandelsanalyse og efterfølgende et årligt tilbagevendende handelsbarometer ligger fint i tråd med intentionerne og ordlyden i den nye samarbejdsaftale mellem Roskilde Handel og Roskilde Kommune.
  Roskilde Kommune står dog overfor en revision af Kommuneplan 2013, hvor det vil være relevant at få et opdateret datagrundlag for detailhandelen (det nuværende datagrundlag er fra 2007), Arbejdet med Kommuneplanen forventes igangsat april 2015, da den afventer udmeldingen om de statslige interesser i forbindelse med kommuneplanlægningen.
  Det foreslås derfor, at detailhandelsanalysen afventer kommuneplanarbejdet og igangsættes, som en del af dette arbejde i april 2015.
  Desuden foreslås det, at der i løbet af april 2015 nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Roskilde Handel og Roskilde (Plan- og udvikling samt Erhvervsafdelingen), som får defineret rammerne for detailhandelsanalysen og de efterfølgende årlige handelsbarometre.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Udgifterne afholdes indenfor det eksisterende budget.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 27-02-2015, pkt. 14

  Godkendt.

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet), Marianne Madsen (Dansk Industri), Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv) og Jakob Bojsen (Byrådet)

 • Pkt. 15 Temadrøftelse om infrastruktur som vækstmotor

  ring_6_-_forslag.pdf

  Pkt. 15

  Temadrøftelse om infrastruktur som vækstmotor

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  En velfungerende infrastruktur og et godt kollektivt transportsystem er afgørende forudsætninger for at understøtte vækst og udvikling. Dette afspejles bl.a. ved, at trafikafvikling ofte er en markant udfordring i forhold til nye projekter og virksomhedsetableringer. Udvalget vil i denne temadrøftelse komme ind på forskellige aspekter af infrastruktur som vækstmotor.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. udvalget tager en overordnet drøftelse af Roskilde Lufthavns fremtidige rolle som vækstdriver i Roskilde og i forhold til Greater Copenhagen.
  2. udvalget tager en drøftelse af mulighederne for at skubbe på udviklingen af RING 6, herunder udbygningen af en motorvej mellem Roskilde og Ringsted, og
  3. udvalget, hvis tiden tillader det, tager en overordnet drøftelse af de andre infrastrukturelle og transportmæssige muligheder og begrænsninger Roskilde står overfor nu og i fremtiden.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  God infrastruktur er ofte altafgørende for at skabe vækst, herunder at kunne fastholde og tiltrække virksomheder. Udvalget skal drøfte forskellige aspekter af Roskildes infrastruktur.
  Temadrøftelsen vil tage sit udgangspunkt i to hovedemner:
  - Der startes med et oplæg af Lufthavnschef Lars Lip, som vil give en kort introduktion til lufthavnen, og sine bud på hvordan lufthavnen kan være med til at skabe flere arbejdspladser og trække flere turister til.
  - Derudover har udvalgsmedlem Stig Bo Jensen (Erhvervsforum Roskilde) bedt om at udvalget tager en drøftelse af, hvordan man kan fremme udviklingen af en RING 6. En indsats mod fokus på etableringen af en motorvej mellem Roskilde og Ringsted. Et bilag der viser mulige linjeføringer er vedlagt sagen.
  Skulle der blive tid i overskud, vil der blive givet et kort oplæg over andre af de infrastrukturelle muligheder/udfordringer, der arbejdes med i Roskilde.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 27-02-2015, pkt. 15

  Temaet blev drøftet med udgangspunkt i Lufthavnschef Lars Lip´s oplæg. Temaet drøftes videre på et senere møde i udvalget.

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet), Marianne Madsen (Dansk Industri), Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv) og Jakob Bojsen (Byrådet)

 • Pkt. 16 Eventuelt

  Pkt. 16

  Eventuelt

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 27-02-2015, pkt. 16

  -

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet), Marianne Madsen (Dansk Industri), Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv) og Jakob Bojsen (Byrådet)