You are here

Referat

Dato: Fredag, April 28, 2017 - 07:30
Sted: CAPNOVA, Universitetsparken 7, 4000 Roskilde
 • Pkt. 22 Godkendelse af referat

  Pkt. 22

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende referatet fra udvalgsmødet den 10. marts 2017

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at referatet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 28-04-2017, pkt. 22

  Godkendt.
  Fraværende: Karim Arfaoui (Byrådet)

 • Pkt. 23 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 233

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende den udsendte dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 28-04-2017, pkt. 23

  Godkendt.
  Fraværende: Karim Arfaoui (Byrådet)

 • Pkt. 24 Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Erhvervsforum_Roskilde_-_status_maalsaetninger_-_april_2017.pdf

  Pkt. 24

  Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering består udover de politiske repræsentanter af syv personer, der hver repræsenterer en erhvervsorganisation. De syv repræsentanter får mulighed for at give en kort og præcis status til udvalget, om de vigtigste ting på dagordenen lige nu ude i deres respektive organisationer

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  De syv virksomhedsrepræsentanter fra hhv. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Håndværksrådet, Roskilde Handel, Erhvervsforum Roskilde og Visit Roskilde får gennem et kort oplæg muligheden for, at give et øjebliksbillede af hvilke emner, der netop nu optager erhvervslivet/den pågældende organisation.
  På udvalgsmødet den 29. januar 2016 blev det besluttet, at Erhvervsforum Roskilde, som en del af partnerskabsaftalen med UVEG, til hvert udvalgsmøde skal vedlægge en status i forhold til det af udvalget vedtagne målsætningsdokument. Statusnotatet for april er vedlagt som bilag til dette punkt. Notatet vil ikke blive gennemgået på mødet, men udvalgets medlemmer kan kommentere eller stille spørgsmål til notatets indhold under dette punkt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 28-04-2017, pkt. 23

  Torben Strand (Dansk Industri)
  Der er en indgået en ny overenskomst. DI holder Erhvervstræf den 17. maj 2017. Den planlagte byrådsrundtur til en række virksomheder i Roskilde Kommune bliver udsat til efter sommerferien.

  Niels Moestrup (Dansk Byggeri)
  Der er også indgået overenskomster i byggefagene. Dansk Byggeri har afholdt årsdag, hvor temaet var "Ny teknologi - den næste revolution". Årsdagen indeholdt række spændende taler fra bl.a. Lars Løkke og Mette Frederiksen.
  Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet)
  Det går fortsat godt i byggeriet. Når kommunen udbyder opgaver, er det vigtigt at det gøres på en måde, så mindre lokale virksomheder også har en mulighed for at byde.
  Svend Overgaard (Roskilde Handel)
  Roskilde Handel har afholdt generalforsamling, hvor der var opbakning til en kommende sammenlægning mellem Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Handel. Byen er inde i en god udvikling, men byen skal gøres længere. Der opstartes her til maj et BID-projekt (Business Improvement Districts), for den nederste del af Algade og Hestetorvet. Roskilde Handel er ikke udpræget tilfreds med projektet omkring Sortebrødre Plads. Vurderingen er, at der både bliver udfordringer med infrastrukturen og med at få butikslokalerne i brug.

  Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde)
  Der har været afholdt generalforsamling, hvor der var opbakning til den kommende sammenlægning af Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Handel. Den 18. maj afholdes et fælles arrangement, hvor bl.a. Jan Gintberg kommer og giver sit syn på Roskilde.
  I forbindelse med generalforsamlingen er der foretaget nogle ændringer i bestyrelsen.
  Torben Strand (Thermo Fisher Scientific) indtræder i stedet for Jørgen Frederiksen (Hotel Scandic). Morten Bo Berthelsen (Roskilde Kopi og Print) indtræder i stedet for Claus Christiansen (Vikingeskibsmuseet) og Kasper Bæk (Spar Nord) indtræder i stedet for Søren Wennerwald (Spar Nord).
  Claus Christiansen (Visit Roskilde)
  Det går fortsat fornuftigt med antallet af besøgende turister. Roskilde ligger 5-8 % over tallene for sidste år. Udvalgets temamøde om turisme afholdes på Vikingeskibsmuseet, udvalget vil få tilsendt en kort dagsorden til mødet.

  Fraværende: Karim Arfaoui (Byrådet)

 • Pkt. 25 Status for udrulning af Alle Tiders Roskilde

  Roskilde_Kommune_ATR_medieoplaeg_til_UVEG.pdf Erhvervsannonce_-_Vi_har_valgt_at_vaere_en_del_af_Alle_Tiders_Roskilde.pdf

  Pkt. 25

  Status for udrulning af Alle Tiders Roskilde

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget har tidligere været med til at beslutte igangsættelsen af en kampagne med udgangspunkt i sloganet Alle tiders Roskilde. Der vil på mødet blive givet en status på udrulningen af - Alle Tiders Roskilde

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Alle Tiders Roskilde er den fælles fortælling om en kommune, der har meget at byde på. En kommune med et stærkt fællesskab og en bred mangfoldighed. www.AlleTidersRoskilde.dk er platformen, hvor den samlede fortælling præsenteres. Her er designmanual, film og grafik placeret samt en række tekster, der underbygger den fælles fortælling om Roskilde.

  Fortællingen lever allerede stærkt på de sociale medier under #AlleTidersRoskilde på Instagram og Facebook med ca. 800 opslag fra forskellige borgere og aktører, som f.eks. Roskilde Festival, Gimle, INSP, RUC, ROMU, Visit Roskilde, Roskilde Handel. Herfra kan borgere, foreninger, forretninger mv. selv fortælle potentielle tilflyttere, hvorfor Roskilde er Alle Tiders. Samtidigt forsætter kommunen via en inddragelsesproces arbejdet med, at sikre alles opmærksomme på muligheden for at fortælle deres version af Alle Tiders Roskilde, og dermed sikre, at kampagnen når ud over rampen.

  Bosætningskampagnen bygger på dette aktørbåret - Alle Tiders - univers. Der er lavet en række film målrettet potentielle tilflyttere til visning bl.a. i biografer i København, på AlleTidersRoskilde.dk, Facebook og Instagram – bl.a. en række film med børnefamilier i hovedrollen. Familier der har bosat sig i Roskilde Kommune. Familier der fortæller, hvad der gør Roskilde Alle Tiders for netop dem. Samtidig produceres der en flot video på tre min. om Alle Tiders Roskilde samt ni kortere film. Disse film understøtter Alle Tiders Roskildes ni – subbrands – altså erhverv, kommune, uddannelse, handel, fællesskab, kultur, oplevelse, musik og turist. Filmene bliver boostet på Facebook, således at de bl.a. når ud til målgruppen, der allerede har kendskab eller tilknytning til Roskilde Kommune.
  Mediebureauet Orchestra har udarbejdet de anbefalinger, som ligger til grund for udrulningen af bosætningskampagnen i medierne uden for Roskilde – der målrettet går efter nye borgere. Der er blevet produceret en 30 sekunders film, som Orchestra benytter i forbindelse med biografreklamer, web-tv og display på boligsites (Medieanbefalingerne fra Orchestra er vedlagt som bilag). Kommunen står selv for udrulningen på de sociale medier samt den øvrige lokale udrulning.
  Det er desuden til punktet vedlagt et bilag med et eksempel på, hvordan Alle Tiders Roskilde bliver brugt i en erhvervsmæssig annonce-sammenhæng.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Fraværende: Karim Arfaoui (Byrådet)

 • Pkt. 26 Økonomisk støtte til at afholdelse af Knæk Cancer finale på Stændertorvet i efteråret 2017

  Pkt. 26

  Økonomisk støtte til afholdelse af Knæk Cancer finale på Stændertorvet i efteråret 2017

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  TV2 og Kræftens Bekæmpelse afvikler igen i år Knæk Cancer i uge 43. TV2/ Nordisk Film har forespurgt om muligheden for at afvikle ”finalen” på Stændertorvet, som det sidste stop på Knæk Cancer-karavanens danmarksturne. Udvalget skal forholde sig til om man ønsker at give økonomisk støtte til afviklingen af arrangementet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der bevilges 40.000 kr. fra udvalgets eventpulje til logistisk support af Knæk Cancer.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med Knæk Cancers besøg i Roskilde vil Go' morgen og Go' aften Danmark bl.a. sende fra Stændertorvet. Dermed er der en unik mulighed for, at Roskilde bliver en del af en af årets store TV-begivenheder, og dermed en massiv eksponering. Desuden vil Roskilde støtte op om en god sag, ligesom besøget vil bidrage til oplysning om kræft i folkelige rammer. Sagen kommer på nu, da TV2/Nordisk Film skal have en snarlig tilbagemelding i forhold til deres fremtidige planlægning.
  Roskilde Kommune betaler ikke for, at Go' morgen og Go' aften Danmark kommer forbi Roskilde, midlerne skal bruges til at opsætte rammerne omkring arrangementet. Stændertorvet skal gøres klart. Der skal sættes scene op, hyres lydfolk – og øvrig støtte vedr. afviklingen af arrangementet. Det vil være muligt for borgerne at lytte til musik fra scenen i løbet af dagen og aftenen. Ligesom man kan blive klogere på forebyggelse af cancer, købe et måltid sund mad og måske blive tjekket for modermærkekræft mm.
  Nedenstående liste viser, hvad det vil kræve af Roskilde Kommune at få besøg af Knæk Cancer. Listen er ikke endelig, men viser i store træk, hvad de 40.000 kr. skal bruges på i forbindelse med arrangementet.
  - Etablering/forbrug af strøm hvorfra der sendes: 1x 63 amp og 3 x 32 amp. Dette er minimumskravet for at sende live.
  - Adgang til toiletfaciliteter til TV-produktionen og Kræftens Bekæmpelse samt etablering af kontorpladser (ca. 8 stk. og under 100m fra location)
  - Skabe kontakt til og lave aftaler med diverse madboder evt. drevet af lokale foreninger eller caféer/restauranter
  - Assistance i forbindelse med etablering af boder, telt, scene o.lign.
  - Adgang til trådløst internet på pladsen.
  - Musikscene til Kræftens Bekæmpelses arrangementer i løbet af dagen.
  Ovenstående er fælles for alle byerne, der deltager i Knæk Cancer. Se sidste års værtsbyer på www.cancer.tv2.dk/content/knaek-cancer-paa-tur

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da udgifterne afholdes indenfor udvalgets budget.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 28-04-2017, pkt. 26

  Godkendt.
  Fraværende: Karim Arfaoui (Byrådet)

 • Pkt. 27 Henvendelse fra foreningen Happy Copenhagen om medfinansiering af ansøgning

  Orientering_til_Roskilde_Kommune.pdf Projektbeskrivelse_Happy_CPH_2021.pdf

  Pkt. 27

  Henvendelse fra foreningen Happy Copenhagen om medfinansiering af ansøgning

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent Punkt

  Resume

  Foreningen Happy Copenhagen har rettet henvendelse til Roskilde Kommune mhp., at skaffe medfinansiering på kr. 50.000 til international promovering af bl.a. Roskilde i forsøget på at sikre afholdelse af en stor event i Greater Copenhagen-området/ København i 2021 for anslået 30.000 deltagere i op til 2 uger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives et tilskud på kr. 50.000 til Happy Copenhagen, som tages fra udvalgets eventpulje.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Happy Copenhagens formål er, at vinde retten til at afholde verdens største begivenhed for homo - og transseksuelle sportsudøvere og pride-deltagere i 2021 i Greater Copenhagen-området, herunder Roskilde, hvis kommunen medfinansierer arrangementet. Eventens internationale partnere/koncept-ejere er sportseventen World Outgames samt foreningen Europride, der samler Europas såkaldte gaypride-foreninger.
  Happy Copenhagen ønsker at inddrage Roskilde som muligt sted at afholde dele af bl.a. sportsprogrammet, indkvartere deltagere på lokale hoteller samt sikre promovering af Roskilde som turismedestination for de estimeret 30.000 deltagere, der vil deltage i eventen som varer i op til 2 uger.
  Foreningens drift og aktiviteter finansieres pt. af Københavns Kommune, Region Hovedstaden, Frederiksberg Kommune samt Malmø Kommune. Statsministeriet bakker op om eventen i form af støttebrev fra Statsministeren, hvilket medsendes ifm. budrunden. Pt. har to byer i Florida erklæret, at de også vil byde på afholdelse af eventen.
  Sagen kommer på nu, da Happy Copenhagen arbejder frem til marts 2018 på at vinde budrunden, hvilket bl.a. sker med deltagelse i World Outgames i Miami fra 26. maj – 4. juni 2017. De ønskede kr. 50.000 vil i Miami gå til promovering af Roskilde som en frisindet, kulturel turismedestination, hvilket f.eks. kan være i form af sponsorering af dansk musikevent i et ”Roskilde-telt”. Københavns Kommune deltager med eget telt for officielt at promovere hovedstadens virksomheder, turisme-aktører mv.
  De danske indsatser i Miami er med til at understrege de betydelige promoverings-, og indtægtsmuligheder for bl.a. turisme-erhvervet, hvis eventen placeres i Greater Copenhagen-området, herunder i Roskilde. Hvis Happy Copenhagen vinder budrunden (dette afgøres i marts 2018), vil forening ansøge om en yderlig medfinansiering fra Roskilde Kommune på 1-2 mio. kr. over en 4-årig periode (2018-2021) til bl.a. sekretariatsdrift, markedsføring, lån af kommunale haller og arealer til eksekvering af selve eventen mv. En eventuel stillingstagen til dette, vil i så fald til den tid skulle forelægges politisk. Der er til punktet vedlagt to bilag med dokumenter, som beskriver projektet yderligere.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da midlerne i givet fald vil afholdes fra udvalgets nuværende budget.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 28-04-2017, pkt. 27

  Godkendt.
  Fraværende: Karim Arfaoui (Byrådet)

 • Pkt. 28 Musik i byen - ansøgning fra Visit Roskilde og Roskilde Handel

  Ansoegning_-_Musik_i_byen.pdf

  Pkt. 28

  Musik i byen - ansøgning fra Visit Roskilde og Roskilde Handel

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Visit Roskilde og Roskilde Handel har fremsendt en ansøgning vedr. indgåelse af en kontrakt med Roskilde Garden. En kontrakt der skal sikre, at de spiller til forskellige arrangementer rundt om i Roskilde Kommune. Udvalget skal beslutte om man økonomisk vil støtte indgåelsen af sådan en kontrakt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter om man vil imødekomme ansøgningen.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Visit Roskilde og Roskilde Handel ansøger udvalget om 100.000 kr. til indgåelse af en kontrakt med Roskilde Garden løbende over to år.
  Denne kontrakt skal indeholde en aftale med Roskilde Garden om, at de således skal spille til forskellige arrangementer i såvel den nordlige, sydlige og centrale del af kommunen.
  For at dette kan realiseres, er det afgørende at der bliver indgået nogle aftaler på nuværende tidspunkt, da Roskilde Garden efter deres succesfulde optræden i ”Danmark har talent” - showet er blevet efterspurgt rundt omkring på Sjælland. Roskilde Garden vil gerne prioritere deltagelse i arrangementer rundt omkring i Roskilde Kommune, men det kræver at der indgås konkrete aftaler.
  Visit Roskilde og Roskilde Handel har udarbejdet en ansøgning som er vedlagt sagen. Af denne ansøgning fremgår det at organisationerne medfinansierer aftalen med samlet 100.000 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da midlerne i givet fald vil afholde fra udvalgets nuværende budget.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 28-04-2017, pkt. 28

  Godkendt .

  Fraværende: Karim Arfaoui (Byrådet)
  Svend Overgaard (Roskilde Handel), Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde), Torben Strand (Dansk Industri) og Jens Müller (Observatør Erhvervsforum Roskilde) deltog ikke i selve beslutningen.

 • Pkt. 29 Erhvervsfremme under lup - Roskilde

  Erhvervsfremme_under_lup_i_Roskilde.pdf Notat_vedr._turistindsatsen_i_Roskilde_Kommune.pdf Erhvervsforum_Roskildes_bemaerkninger_til_evalueringsnotaterne.pdf

  Pkt. 29

  Erhvervsfremme under lup i Roskilde

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  UVEG besluttede den 9. december 2016, at det kommende udbud af erhvervs- og turismeopgaven skulle kvalificeres på baggrund af en evaluering af partnerskabsaftalen med Erhvervsforum Roskilde. Evalueringen er foretaget af konsulentfirmaet Iris Group, som vil præsentere resultaterne på udvalgsmødet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter evalueringsrapporterne med henblik på en kvalificering af det kommende udbudsmateriale.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  - Det er tidligere besluttet, at det kommende udbud skulle kvalificeres på baggrund af en evaluering af indholdet af den partnerskabsaftale, som UVEG har indgået med Erhvervsforum Roskilde. Konsulenter fra Iris Group har stået for denne evaluering og vil på mødet præsentere analysens resultater.
  -
  - Evalueringen består af to dokumenter. Dels et dokument som evaluerer på selve erhvervsservicedelen benævnt ”Erhvervsfremme under lup i Roskilde”, og dels et dokument, som evaluerer på turismeindsatsen benævnt ”Notat vedr. turismeindsatsen”.
  -
  - Formålet med udarbejdelsen af disse dokumenter har desuden været, at få skabt et faktabaseret videngrundlag, som kan anvendes til at kvalificere grundlaget for at udbyde operatørfunktionen på hhv. erhvervs - og turistservice. Derudover indeholder ”Erhvervsfremme under lup” ligeledes kortlægning af fakta om kommunens erhvervsstruktur samt erhvervslivets ønsker til den fremtidige lokale erhvervsfremmeindsats.
  -
  - Iris Group kommer med baggrund i evalueringsresultaterne med fem anbefalinger til den fremadrettede erhvervsfremmeindsats. Disse fremgår af dokumentets på side 3.
  -
  - En styrket iværksætterindsats
  - Bedre information om andre erhvervsfremmetilbud
  - Styrket basal vejledning
  - Mere opsøgende kontakt til virksomheder
  - Bedre styring og udnyttelse af netværksmøder.
  -
  - Hovedkonklusionerne i notatet vedr. turismeindsatsen er følgende:
  -
  - En ressourcemæssig opprioritering af turistindsatsen
  - Øget inddragelse af turistaktørerne i fastlæggelsen af turistindsatsen
  - Intet krav om bemandet turistkontor i aftalen med turistoperatøren
  - Styrkelse af den fælles markedsføring
  - Mere styring af den fælles turistindsats.
  -
  - De første tre punkter er primært rettet mod Roskilde Kommune, og de sidste to punkter er samtidig ønsker til, hvordan den fremtidige turistoperatør bør udfylde sin rolle.
  -
  - Erhvervsforum Roskilde og Visit Roskilde har haft notaterne til gennemlæsning og kommentering. Disse kommentarer er vedlagt som bilag til punktet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 28-04-2017, pkt. 29

  Udvalget tog evalueringsrapporterne til efterretning.
  Fraværende: Karim Arfaoui (Byrådet)

 • Pkt. 30 Forestående udbudsproces af opgaven med Erhvervs- og turismeopgaverne

  Pkt. 30

  Forestående udbudsproces af opgaven med Erhvervs- og turismeopgaverne

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget har tidligere besluttet, at opgaven med at løse erhvervs- og turistservicen skal sendes i udbud. Udvalget orienteres om udbudsprocessen, og skal i den forbindelse tage stilling til en række ting, der har relation til det kommende udbudsmateriale.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. At midlerne i udbuddet allokeres med 40% til opgaven med erhvervsservice og 60% til at løfte opgaven med turismen.
  2. At opgaverne udbydes for en periode på fire år.
  3. At turistbureauet skal opfylde autorisationsreglerne om at være et grønt I-bureau, og i hele den udbudte periode ligge på Stændertorvet med mindre, at man politisk beslutter sig for noget andet.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Udbudsreglerne

  Udvalget har tidligere besluttet, at opgaven skal udbydes som et omvendt udbud, altså med en fikseret pris. Til udvalgets orientering vil dette betyde, at eventuelle bud der ligger over den fikserede pris, ikke vil være konditionsmæssige og dermed ikke gyldige i forhold til det igangværende udbud.

  Fordelingen erhverv/turisme

  Udvalget har ligeledes besluttet, at interesserede bydere enten kan byde på Erhvervsservicedelen - og turismedelen som én samlet opgave eller man kan byde på dem hver for sig, som to af hinanden uafhængige opgaver. Erhvervsforum Roskilde modtog i 2016 i forbindelse med partnerskabsaftalen 3.219.000 kr. Ifølge Direktør Jens Müller er midlerne blevet fordelt med 1.250.000 kr. (ca. 40 %) til erhvervsservice og resten til turismen. Erfaringerne har vist, at det har givet et overskud på erhvervsservicen, men underskud på turismen. Iris Rapporten fremhæver dog visse mangler på erhvervsservicedelen, hvorimod turismeaktørerne generelt udviser tilfredshed med det arbejde Erhvervsforum udfører. I det perspektiv foreslås, det at den nuværende fordeling fastholdes, altså at der i udbuddet allokeres 40% af midlerne til erhvervsservice og 60 % af midlerne til turismen. Den fremskrevne værdi for den samlede opgave i 2018 bliver ca. på 3.300.000 kr.

  Turistbureauet

  Det vil i udbudsmaterialet fremgå, at der fortsat skal være et turistbureau beliggende på Stændertorvet, og at dette skal opfylde autorisationsreglerne om at være et grønt I-bureau. Det vil dog kun være driften af turistbureauet, som ansøger skal finansiere. Udgifterne til indretning og inventar afholdes af Roskilde Kommune. Operatøren på turistområdet vil overtage rettighederne til at bruge Visit Roskilde

  Tidsperiode

  Opgaverne vil blive udbudt for fireårig periode fra 1. januar 2018 – 31.december 2021.

  Tidsproces

  Processen for udbuddet er følgende:
  - 9. juni 2017: UVEG godkender udbudsmaterialet på udvalgsmødet
  - 12. juni 2017: Udbuddet offentliggøres
  - 28. august 2017: Sidste frist for indlevering af tilbud.
  - 8. september: UVEG godkender valg af kommende leverandør(er)
  - 1. januar 2018: Leverandør(er) starter på opgaven

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 28-04-2017, pkt. 30

  1. Godkendt.
  2. Godkendt.
  3. Godkendt.
  Ovenstående beslutninger er dog med det forbehold, at udvalget på mødet den 9. juni 2017, har mulighed for at ændre på disse beslutninger i forbindelse med den endelige godkendelse af udbudsmaterialet.
  Fraværende: Karim Arfaoui (Byrådet)

 • Pkt. 31 Sommerarrangement for erhvervslivet i mulige nye rammer

  Pkt. 31

  Sommerarrangement for erhvervslivet i mulige nye og større rammer

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har sammen med Erhvervsforum Roskilde i mange år afholdt hhv. nytårskur og sommerarrangement for Erhvervslivet i Rådhuset´s kantine. Udvalget skal forholde sig til om på forsøgsbasis vil flytte sommerarrangementet til større lokaler, hvilket vil kræve et økonomisk tilskud på 100.000 kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der bevilges 100.000 kr. fra udvalgets eventpulje til at understøtte afholdelsen af sommerarrangementet for Erhvervslivet 2017.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune og Erhvervsforum Roskilde har de seneste mange år afholdt hhv. nytårskur (januar) og sommerarrangement (august) for Erhvervslivet. Disse arrangementer har været afholdt i Rådhusets kantine, for på den måde at kunne holde udgifterne til arrangementet nede på et fornuftigt niveau. Arrangementerne er dog efterhånden blevet så stor et tilløbsstykke, at der er begyndt at blive pladsproblemer. De seneste par år, har der været 220 tilmeldte, hvilke er det maksimale antal gæster der må lukkes ind i kantinen. Derudover har der været ventelister.
  Udfordringerne med de mange mennesker i kantinen, er også begyndt at kunne spores i de evalueringsrapporter som Erhvervsforum udarbejder med deltagernes oplevelse af arrangementerne. Blandt andet har der været udfordringer med projektoren størrelse og dermed mulighederne for at kunne følge med på de bagerste rækker, samt udfordringer med en fornuftig afvikling af visse dele af arrangementet, herunder forplejningen.
  Med henblik på, at undersøge mulighederne for at afholde sommerarrangementet for erhvervslivet i 2017 i større omgivelser har forvaltningen indhentet et tilbud fra Bauhaus Arena. Hvis arrangementet f.eks. skulle afholdes i Bauhaus Arena, ville det kræve et tilskud på 100.000 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 28-04-2017, pkt. 31

  Udvalget vil fastholde sommerarrangementet i kantinen, og har derfor besluttet ikke at bevilge penge til arrangementets afholdelse.
  Fraværende: Karim Arfaoui (Byrådet)

 • Pkt. 32 Afholdelse af konference om kvalificeret arbejdskraft

  Beskaeftigelseskonference_udkast.pdf

  Pkt. 32

  Afholdelse af konference om kvalificeret arbejdskraft

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  I UVEG har man af flere omgange drøftet udfordringerne omkring virksomhedernes mangel på kvalificeret arbejdskraft. Udvalget skal drøfte et oplæg til afholdelse af en konference om emnet til efteråret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget bemyndiger Forvaltningen til at arbejde videre med et arrangement omfattende både konference og jobbørs til afholdelse onsdag den 11. oktober 2017.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  UVEG har tidligere drøftet mulighederne og behovet for at afholde en konference om manglen på kvalificeret arbejdskraft. Sideløbende har man i Social- og Beskæftigelsesudvalget (SBU) haft nogle af de samme tanker, som man senest drøftede på et udvalgsmøde den 4. april 2017. SBU har planer om, at lave et arrangement som bl.a. har til formål at synliggøre Jobcenter Roskildes virksomhedsindsats og de muligheder, virksomhederne har for at samarbejde med jobcentret om deres rekrutteringsbehov. Dette er planlagt i samarbejde med konsulentvirksomheden CABI, som en del af en større samarbejdsaftale som jobcenteret har med CABI.
  Det foreslås, at de to arrangementer slås sammen til en formiddagskonference med en efterfølgende jobbørs til afholdelse onsdag den 11. oktober 2017. Der er i samarbejde med jobcenteret udarbejdet et meget foreløbigt udkast til program, som er vedlagt som bilag. Det skal pointeres, at der endnu ikke er lavet aftale med nogle af der personer, som er programsat på udkastet.
  UVEG har tidligere på udvalgsmødet den 20. januar 2017 bevilget 100.000 kr. til afholdelse af sådan en konference. Det skal bemærkes, at såfremt arrangementet afvikles i samarbejde med CABI, vil arrangementet blive et åbent arrangement, hvor også virksomheder som ikke er beliggende i Roskilde Kommune er velkomne til at deltage.
  Der har desuden været et ønske om, at Åben Skole også inddrages i programmet. Det foreslås derfor, at Åben Skole-projektet får en stand i forbindelse med jobbørs, hvor man kan få mulighed for at lancere en snak med de fremmødte virksomheder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 28-04-2017, pkt. 32

  Godkendt. Konferencen skal dog inkludere oplæg om, hvordan vi vil sikre kvalificeret arbejdskraft på den lange bane.
  Fraværende: Karim Arfaoui (Byrådet)

 • Pkt. 33 Orientering fra udvalgsformanden

  Pkt. 33

  Orientering fra udvalgsformanden

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalgsformand Lars Lindskov vil give en kort orientering om, hvad der er sket siden udvalgets seneste møde.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 28-04-2017, pkt. 33

  - Morten Langager fra KMD, erstatter Cecilia Bonefeld-Dahl som Dansk Erhvervs repræsentant i udvalget.
  - Analysefirmaet Bisnode har lavet en undersøgelse, som viser at Roskilde er en af kun tre byer med over 50.000 indbyggere, hvor der er en nettotilflytning af virksomheder. Datagrundlaget for undersøgelsens resultater udsendes til udvalget sammen med mødereferatet.
  - Budskabet om UVEG´s pulje til støtte af lokale erhvervs- og turismeprojekter er nu mangfoldiggjort i pressen. Der er frist for indsendelse af ansøgninger den 26. maj og en indstilling med hvilke ansøgninger der skal støttes kommer på UVEG´s møde den 9. juni.
  - Der har været afholdt et dialogmøde vedr. de forskellige opfattelser omkring driften af turistbureauet. Disse uenigheder burde være ryddet af vejen nu.
  Fraværende: Karim Arfaoui (Byrådet)

 • Pkt. 34 Eventuelt

  Pkt. 34

  Eventuelt

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 28-04-2017, pkt. 34

  Korrespondancen omkring Lars-Christian Brask´s artikel i Danske Kommuner drøftes under et separat punkt på næste udvalgsmøde den 9. juni 2017.
  Fraværende: Karim Arfaoui (Byrådet)