You are here

Deltidsplads

30 timer deltidsplads er et tilbud til forældre, der er på barsels- eller forældreorlov

Forældre på barsels- eller forældreorlov kan fra 1. januar 2019 søge om en 30 timers deltidsplads med nedsat betaling for de børn, de har i dagtilbud. Tilbuddet gælder for alle børn i husstanden fra 26 uger til skolestart, men kun så længe du som forælder har fravær under barsels- eller forældreorlov.

Du skal mindst have et barsels/forældrefravær på 7 timer om ugen fra dit arbejde eller din uddannelse for at kunne få en deltidsplads. Deltidspladsen er for en sammenhængende periode, og for tidsrummet mellem kl. 8.30 og 14.30. Har du brug for pasning på andre tider, må du beholde din fuldtidsplads.

Deltidsplads

 • Hvad koster en deltidsplads?

 • Ansøgning og dokumentation

  Send din ansøgning til Roskilde Kommune senest en måned før du ønsker en deltidsplads til dit barn. Har dit barn endnu ikke fået plads i et dagtilbud, gælder de almindelige regler om optagelse.

  I ansøgningen skal du dokumentere, at en af forældrene enten har eller får fravær efter barselsloven på det tidspunkt, hvor deltidspladsen ønskes. Det gør du med en kopi af vandrejournalen, med forventet terminsdato, eller af fødselsattesten. Hvis din barsel udskydes eller lignende, skal du vedlægge kopi af en aftale med din arbejdsgiver.

 • Deltidsplads i privat institution eller i en anden kommune

  Ønsker du en deltidsplads i en privat institution eller i et dagtilbud i en anden kommune, skal du ansøge Roskilde Kommune om dette senest to måneder før du ønsker deltidspladsen.

 • Ophør af deltidspladsen

  Hvis du ikke længere har fravær under barsels- eller forældreorlov, kan du ikke beholde deltidspladsen (dog undtaget, hvis du blot afbryder fraværet i en periode på højst fem uger).

  Når din periode med deltidspladsen slutter, går du automatisk tilbage til en fuldtidsplads i dit barns dagtilbud.

  Du skal varsle Roskilde Kommune senest en måned før, hvis du planlægger at afbryde fraværsperioden i mere end 5 uger, eller når fraværsperioden ophører.

Senest opdateret

09.09.2019