You are here

Demenscenter Kristiansminde

I 2020 kan borgere og deres pårørende se frem til åbningen af Demenscenter Kristiansminde her i Roskilde.

Etableringen af det nye demenscenter sker i forlængelse af, at plejecentret på Astersvej skal lukke. Samtidig er byggeriet af det nye Hyrdehøj plejecenter i fuld gang og vil være klar til indflytning i løbet af første kvartal 2020. Vi vil forsøge at samle alt relevant information her på siden - eller linke til, hvor du kan finde den.

Sidste nyt

 • Indflytning på Hyrdehøj Plejecenter og etablering af Demenscenter Kristiansminde
  En mindre forsinkelse i byggeriet af Hyrdehøj Plejecenter rykker opstarten for Demenscenter Kristiansminde. Byggeriet af det kommende Hyrdehøj Plejecenter skrider fremad. Men i løbet af december er det blevet klart, at plejecentret først kan tages i brug i august og ikke maj som forventet. Det skyldes et uforudset arbejde på de indvendige vægge.
  Forsinkelsen har følgende to konsekvenser. For det første vil borgere, der i dag bor på Plejecenter Kristiansminde og som skal flytte til det kommende Hyrdehøj Plejecenter, tidligst skulle flytte i midten af august 2020. De berørte borgere bliver derfor boende lidt længere på Kristiansminde.
  For det andet vil beboerne på Asterscenteret blive i deres nuværende rammer indtil slutningen af august/starten af september  2020, hvor det nye Demenscenter Kristiansminde så er klar til at åbne dørene.
  Nærmere og mere præcise planer for hele flytningen vil være klar i løbet af foråret 2020.

KONTAKT
Hvis du har spørgsmål omkring Demenscenter Kristiansminde er du velkommen til at kontakte en af to centerledere fra hhv. Plejecenter Kristiansminde og Plejecentret Astersvej:

NYHEDER

 • Leder af Hyrdehøj Plejecenter er fundet
  Vinni Rasmussen, nuværende leder af Oasen, bliver kommende leder af Hyrdehøj Plejecenter. Vinni har været leder af Plejecenter Oasen i Viby siden 1. januar 2018. Før det var hun afdelingsleder på Sct. Jørgensbjerg:
  -   Vinni er en meget engageret og dygtig leder, så jeg er rigtig glad for, at hun har sagt ja tak til opgaven, fortæller Jessie Kjærsgaard, leder af sundhed og omsorg.
  Vinni starter på fuld tid i starten af 2020, men vil allerede nu indgå i planlægningsarbejdet omkring flytningen og åbningen af det nye plejecenter. Den nye leder er spændt på opgaven:
  -   Jeg synes, det er en fantastisk udfordring. Først og fremmest skal både borgere, pårørende og medarbejdere opleve, at flytningen til Hyrdehøj foregår på en tryg og ordentlig måde. Dernæst vil jeg glæde mig til at stå i spidsen for at vi får et moderne og innovativt plejecenter, hvor der er godt både at bo og arbejde.
  Vinni Rasmussen er uddannet sygeplejerske og har blandt andet en diplomuddannelse i ledelse.
   
 • Infomøder afholdt for beboere og pårørende
  Den 13.og 20. maj var der informationsmøder på Asterscentret og på Kristiansminde, hvor beboere og pårørende mødte op og fik mere information om den fremtidige flytteproces.
  På møderne var der mange gode spørgsmål fra de fremmødte, og vi er ved at samle op på de mange spørgsmål, og forventer at komme med en opsamling her på siden i løbet starten af juni måned.
  28/05/2019
   
 • Der var ÅBENT HUS på Kristiansminde plejecenter d. 6. maj
  Arrangementet var for de borgere fra Asterscentret, der flytter til Kristiansminde, og deres pårørende. Det var en hyggelig eftermiddag, hvor ca 25 fortrinsvis pårørende fik rundvisning. Der var gode snakke om kaffebordet før – under og efter rundvisningen, hvor centerledere og afdelingsledere fra Asterscentret og Kristiansminde plejecenter deltog. 
  08/05/2019
   
 • Invitationer til informationsmøder i maj for pårørende er sendt ud
  25/04/2019

 • Medarbejdere fra Asterscentret har besøgt Kristiansminde
  Både 11/4 og 25/4 var medarbejdere fra Asterscentret på tur til Kristiansminde. Her fik de en rundvisning og et første indtryk af forholdene. Der kom både gode idéer og spørgsmål til fremtiden.
  25/04/2019

 • Anlægsgartnere har set på mulighederne for at afgrænse udearealerne om hvert hus
  12/04/2019
   
 • Denne informationsside roskilde.dk/demenscenter åbner
  Her kan du følge udviklingen af Demenscenter Kristiansminde og den kommende flytteproces.
  02/05/2019
   
 • Velbesøgt rejsegilde for Hyrdehøj plejecenter
  Tirsdag den 26. marts var en vigtig milepæl for det store, ambitiøse byggeri, Hyrdehøj plejecenter, som bliver taget i brug om ca. et års tid. Der blev klappet af håndværkerne, skålet og spist øko-pølser, da der blev holdt rejsegilde på byggepladsen. Både håndværkere, arkitekter, naboer og politikere var mødt op for at fejre, at byggeriet nu er halvvejs. Hyrdehøj plejecenter kommer til at rumme 74 plejeboliger i stueplan, hvoraf de 10 er reserveret til ældre udviklingshæmmede, mens der i de øvre etager bliver 30 boliger til rehabilitering, herunder træningsfaciliteter.
  27/03/2019
   
 • Fagligt fyrtårn for demens
  Læs nyheden om det nye demenscenter
  18/01/2019

Spørgsmål og svar

 • Hvorfor etablere et demenscenter?

  I Danmark har op mod 90.000 mennesker en demenssygdom. Det skønnes, at ca. 1300 borgere i Roskilde Kommune er ramt af demens. Roskilde Kommune ønsker at skabe optimale rammer for borgere med demens og deres pårørende. Derfor etablerer Roskilde Kommune nu et videnscenter for demens, Demenscenter Kristiansminde. Her samler vi demensteam, specialtilbud og en seniorhøjskole målrettet borgere med demens samme sted.

 • Skal du bo på Kristiansminde?

  • Kristiansminde bliver omdannet til demenscenter fra august 2020. Det sker ud fra et ønske om at styrke kommunens viden og indsats om demens.
  • Her kan du se en plantegning fra en bolig på Kristiansminde.
  • Bor du i dag i hus 4, 6 eller 8, får du tilbudt en bolig på det nye Hyrdehøj plejecenter. Beboerne flytter samlet, enhed for enhed, sammen med det kendte personale.
  • Se Kristiansmindes nuværende hjemmeside
 • Bor du på Astersvej?

  • Plejecentret Astersvej lukker i løbet af 2020. Plejecentret er vurderet utidssvarende og skal derfor ikke være plejecenter længere.
  • Du bliver tilbudt en ny bolig på Demenscenter Kristiansminde. Beboerne på Astersvej flytter samlet, enhed for enhed, sammen med det kendte personale.
  • Roskilde Kommune står for flytningen – nedpakning, flytning, udpakning og indretning af din nye bolig. Boligen bliver indrettet, så den ligner din nuværende bolig mest muligt.
  • Asterscentrets nuværende hjemmeside
 • Skal du flytte til Hyrdehøj plejecenter?

  • I løbet af august 2020 åbner det nybyggede Hyrdehøj plejecenter.
  • Bor du i dag på Kristiansminde i hus 4, 6 eller 8, får du tilbudt en bolig på Hyrdehøj. Beboerne fra Kristiansminde flytter samlet, enhed for enhed, sammen med det kendte personale.
  • Roskilde Kommune står for flytningen – nedpakning, flytning, udpakning og indretning af din nye bolig. Boligen bliver indrettet så den ligner din nuværende bolig mest muligt.
  • Følg byggeriet her

 • Se tidsplanen!

    MÅNED   AKTIVITETAKTIVITETAKTIVITET  
   

  Maj 2019

   

  13. maj:
  Kl. 16-17: Fællesmøde for beboere og pårørende
  Kl. 18.30-20: Fællesmøde for beboere og pårørende
  i hus 4,6 og 8 på Kristiansminde

   
   

  August 2019

   

  Invitation til individuelle samtaler mellem beboere, pårørende og ledere.

   
   

  September 2019

   

  Invitation til individuelle samtaler mellem beboere, pårørende og ledere

   
   

  November 2019

   

  Fællesmøde for beboere og pårørende

   
   

  Auggust 2020

   

  Forventet flytning til Hyrdehøj plejecenter

   

Senest opdateret

10.12.2019