You are here

Erhvervsaffaldsgebyr 2018

 • Pap

  Fotograf: Colourbox

Her kan du læse om erhvervsaffaldsgebyret og hvordan du skal forholde dig.

Kommunen skal årligt fastsætte og opkræve et mindre gebyr hos virksomheder i kommunen til dækning af administrationsomkostningerne vedrørende erhvervsaffald.

Gebyret er ens for alle virksomheder og udgør 404,80 kr. ex moms i 2018.

Dog kan nogle virksomheder søge fritagelse. Se nedenfor, hvilke virksomhedstyper det gælder. Der udsendes et forvarslingsbrev i løbet af marts/april 2018 til virksomhedens digitale postkasse med en ansøgningsfrist for ansøgning om fritagelse.

Ansøgninger modtaget efter deadline behandles ikke, hvilket betyder at erhvervsaffaldsgebyret skal betales.

Ansøgningsfrist 2018

Ansøgningsfristen for 2018 er 22. maj 2018.

Se mere om gebyret nedenfor.

Når du indsender din ansøgning om fritagelse skal du HUSKE at vedlægge, enten:

 • Moms- og lønsumskvitteringer for hele året,
 • Et revideret regnskab, eller
 • Et ikke-revideret regnskab sammen med din årsopgørelse

For at lette sagsbehandlingen er det vigtigt, at der vedlægges korrekt dokumentation ved ansøgningen.

Erhvervsaffaldsgebyr

 • Hvem skal betale?

  Alle virksomheder, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister og har produktionsenhed (P-nummer) i Roskilde Kommune, pr. 1/1 indeværende år, skal betale erhvervsaffaldsgebyr, bortset fra virksomheder, der på forhånd er fritaget i henhold til de gældende regler.

  Kommunen kan fritage virksomheder for betaling af erhvervsaffaldsgebyret, hvor dette er en direkte følge af Affaldsbekendtgørelsens § 60 stk. 1-4. Som udgangspunkt gives der ikke fritagelser til ansøgninger begrundet med, at virksomheden ikke har en egentlig affaldsproduktion. De virksomheder, der er fritaget på forhånd på grund af deres branchekode, virksomhedsform eller omsætning, forventes at være de virksomheder, som ikke har en egentlig affaldsproduktion. Alle øvrige virksomheder forventes at generere affald.

 • Hvem fritages?

  Kan fritages efter ansøgning:

  Virksomheder som havde en omsætning på under 300.000 kr. i kalenderåret i 2016 fritages for det faste gebyr. Vi har fritaget en række virksomheder på forhånd, på baggrund af oplysninger fra SKAT. Får du en regning, og var din omsætning under 300.000 kr. i 2016/2017, kan du ansøge om fritagelse. Er din virksomhed først startet i 2016 eller senere, så ansøg med oplysninger om lav omsætning i 2016/2017. Er din omsætning faldet fra 2016 til 2017, hvor omsætningen er over 300.000 kr. i 2016, kan du ansøge med oplysninger om omsætningen i 2017.

  Lukket m.v.

  Virksomheder der er lukket i løbet af 2018, kan fritages for betaling af erhvervsaffaldsgebyr, hvis de ansøger om det.

  Roskilde Kommune har fritaget virksomheder som er lukket i perioden 1. januar til sidst i februar. Disse virksomheder er automatisk fritaget og modtager IKKE en opkrævning.

  Hvis virksomheden kan dokumentere, at den er lukket selv om det endnu ikke er registeret i CVR, kan der søges om fritagelse under ophørt m.v.,

  Virksomheder der kan dokumentere at de er under konkurs eller under tvangslukning, kan fritages for betaling af erhvervsaffaldsgebyr.

  Allerede fritaget:

  Virksomheder, der har en branchekode, som fremgår af bilag 8 og bilag 9 pkt. 1 til Affaldsbekendtgørelsen og har 0-1 ansatte, - Virksomheder med branchekode, der fremgår af bilag 8 og bilag 9 pkt. 1    

  Virksomheder, der har en branchekode, som fremgår af bilag 9 pkt. 2 uanset antal ansatte - se nærmere Virksomheder med branchekode, der fremgår af bilag 9 pkt. 2. Derudover er virksomhedsform 151 og 152 også fritaget.

  Virksomheder omfattet af bilag 8 og 9 er automatisk fritaget og modtager IKKE en opkrævning.

  Kommunen kan dog opkræve gebyr hos virksomheder, som er undtaget efter bilag 8 og 9, hvis de anvender én eller flere indsamlingsordninger i kommunen.

  Roskilde Kommune har modtaget en liste fra SKAT over virksomheder, der i indkomståret 2016 havde en omsætning under 300.000 kr. Listen er efter anbefaling fra SKAT blevet gennemgået af forvaltningen, og de resterende virksomheder er automatisk fritaget og modtager IKKE en opkrævning.

 • Ansøgning om fritagelse

  Inden du søger om fritagelse ved at klikke på linket under kontaktmuligheder i menuen til venstre, vil vi anbefale, at du af hensyn til både dine og vores ressourcer læser vejledningen på denne side.

  Det webbaserede fritagelsessystem

  Inde i systemet er en række skemaer, som virksomheden skal udfylde. Der er 5 trin:

  1. Indtastning af virksomhedens P-nr., CVR-nr.
  2. Indtastning af virksomhedsoplysninger
  3. Valg af ansøgningsmuligheder (se mere nedenfor)
  4. Fritagelsesansøgning og erklæring (indtastning af oplysninger om virksomhedens affald/situation)
  5. Accepter og ansøg. Ansøgningen sendes først til Kommunen, når virksomheden klikker send. Du skal være opmærksom på, at du får en kvittering for ansøgningen, ellers er den ikke modtaget korrekt i vores system!

  Der gives yderligere vejledning til indtastning af oplysninger inde i selve fritagelsessystemet.

  Valg af ansøgningsmuligheder

  I vores fritagelsessystem kan du vælge mellem følgende 2 muligheder (begrundelser):

  1. Omsætning under 300.000 kr.
  2. Virksomheden er ophørt m.v.

  Som udgangspunkt gives der ikke fritagelse med begrundelsen "intet affald". Ligeledes gives der ikke fritagelse til hjemmevirksomheder. Se afsnit "Hvem fritages?"

  Omsætning under 300.000 kr.

  Virksomheder som havde en omsætning under 300.000 kr. i kalenderåret i 2016 fritages for det faste gebyr. Vi har fritaget en række virksomheder på forhånd efter oplysninger fra SKAT, men får du en regning og var din omsætning under 300.000 kr. i 2016/2017, så ansøg om fritagelse. Er din virksomhed først startet i 2016 eller senere, kan du ansøge med oplysninger om lav omsætning i 2016/2017. Er din omsætning faldet fra 2016 til 2017, hvor omsætningen er under 300.000 kr. i 2015, så ansøg med oplysninger om omsætningen i 2016.

  Lukket m.v.

  Virksomheder der er lukket i løbet af 2018, kan fritages for betaling af erhvervsaffaldsgebyr, hvis de ansøger om det.

  Roskilde Kommune har fritaget virksomheder som er lukket i perioden 1. januar til sidst i februar. Disse virksomheder er automatisk fritaget og modtager IKKE en opkrævning.

  Hvis virksomheden kan dokumentere at den er lukket, selvom det endnu ikke er registeret i CVR, kan der søges om fritagelse under ophørt m.v. 

  Virksomheder der kan dokumentere at de er under konkurs eller under tvangslukning, kan fritages for betaling af erhvervsaffaldsgebyr.

 • Hvad dækker gebyret?

  Hvad dækker det faste gebyr?

  • Kommunens administration af erhvervsaffaldsområdet herunder administration af anvisningsordninger for virksomheder
  • regulativfastsættelse
  • bidrag til statens affaldsdata- og regulativsystem
  • information om erhvervsaffald
  • konkrete anvisninger om håndtering af affald fra virksomheder
  • planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger.

  Gebyret dækker IKKE adgang til genbrugspladserne og heller ikke afhentning af affald fra din virksomhed. Du skal stadig betale din vognmand for at fjerne og køre dit affald til behandling.

  Gebyret er ens for alle virksomheder og udgør i 2018:

  404,80 kr. ex moms.

  Brug af genbrugspladsen

  Til forskel fra tidligere betales for brug af genbrugspladsen i forhold til antal besøg.

  Betaling pr. besøg 182,75 kr. ekskl. moms.

  I de 182,75 kr. ekskl. moms er inkluderet indlevering af op til 10 kg farligt affald. For aflevering af 10-35 kg farligt affald på genbrugspladsen tillægges et gebyr på 263,20 kr. ekskl. Moms. Ved indlevering af større mængder farligt affald udgør gebyret 263,20 kr. ekskl. Moms pr. påbegyndt 25 kg. 

  Genbrugspladsgebyret dækker de udgifter til drift og vedligeholdelse af genbrugspladserne, der kan henføres til virksomhedernes benyttelse af genbrugspladserne.

  Opkrævning af betaling for brug af genbrugspladsen foretages af ARGO, der som udgangspunkt udsender en kvartalsvis faktura for alle biler, der er registreret på samme virksomheds CVR.nr.

 • Er erhvervsaffaldsgebyret ikke afskaffet?

  Nej, men du betaler kun for genbrugsplads, hvis du bruger den.

 • Intet affald - skal jeg så betale?

  I langt de fleste tilfælde er svaret ja.

  Med mindre din virksomhed ved en fejl er opkrævet, selvom den har en af de branchekoder, der på forhånd er fritaget eller hvis virksomhedens omsætning er under 300.000 kr. om året.

  Kommunerne er ikke forpligtet til at fritage med begrundelsen intet affald. Roskilde Kommune fritager som udgangspunkt ikke med denne begrundelse.

  De fleste virksomheder har på et eller andet tidspunkt noget affald. Det kan være lysstofrør, el-pærer, papir eller andet som skal udskiftes eller smides væk. Her er kommunen forpligtet til at anvise affaldet. Gebyret er bl.a. betaling for muligheden for at anvende kommunens tilbud om anvisning af, hvordan affaldet skal bortskaffes.

 • Når jeg betaler erhvervsaffaldsgebyr - hvordan får jeg så hjælp til at sortere mit affald rigtigt?

  Du kontakter Erhvervsaffaldsteamet på Eag@roskilde.dk, hvis du har behov for vejledning.

 • Jeg får hentet affald af en privat renovatør og bruger aldrig genbrugspladsen. Hvorfor skal jeg så betale?

  Genbrugspladserne er et servicetilbud for både borgere og virksomheder i kommunen. Husk også at hvis den private renovatør ikke kan finde anvisning for en bestemt affaldsfraktion, skal kommunen finde anvisning. Det er bl.a. det, du betaler for.

  Hvis din virksomhed er ophørt eller under konkurs eller tvangsopløsning kan du søge om fritagelse.

 • Min virksomhed er ophørt eller er inaktiv - skal jeg betale?

  Hvis din virksomhed er ophørt  eller under konkurs eller tvangsopløsning kan du søge om fritagelse.

  Hvis virksomheden ikke er afmeldt CVR, vil der blive opkrævet erhvervsaffaldsgebyr.

  Det er alene virksomheden selv der kan afmelde sin registrering - kommunen kan ikke afmelde en virksomhed i CVR.

  Du kan gå ind og se din virksomheds registreringer på cvr.dk. Registreringen kan ændres på letnok.dk med digital signatur, eller du kan kontakte styrelsen på tlf. 33 30 77 00.

  Hvis du får rettet oplysninger i CVR-registret, skal du være opmærksom på, at de først får virkning i forbindelse med opkrævning af erhvervsaffaldsgebyret fra næste 1. januar.

 • Min branchekode er forkert? Hvad skal jeg gøre?

  Kommunen får oplysninger fra CVR.

  Du kan gå ind og se din virksomheds registreringer på CVR-registret. Registreringen kan ændres på letnok.dk med digital signatur, eller du kan kontakte styrelsen på tlf. 33 30 77 00.

  Hvis du får rettet oplysninger i CVR-registret, skal du være opmærksom på, at de først får virkning i forbindelse med opkrævning af erhvervsaffaldsgebyret fra næste 1. januar. Gebyret for 2018 skal således betales.

 • Opkræver andre kommuner også dette gebyr?

  Ja, resten af landets kommuner opkræver også et erhvervsaffaldsgebyr.

  Der har tidligere været stor forskel på opkrævningsmodeller og -formen og hvilke virksomheder der opkræves fra, men med de ens, nationale regler burde reglerne være ens i hele andet.

 • Klagevejledning

  I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 48 stk. 5 kan der ikke klages administrativt over gebyrafgørelser.

  Kommunens afgørelse kan dog søges rejst ved en domstol senest 6 måneder efter modtagelse af regningen.

Kontakt

Affald og Genbrug - Erhvervsaffaldsteamet
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 35 66

Senest opdateret

20.11.2018