You are here

Erhvervs- og byggeaffald

Regler for affald fra din virksomhed og for affald fra renovering, nedrivning, ombygning og lednings- og anlægsarbejder.

Affald fra bygge- og anlæg

Du skal huske at anmelde, når du har affald fra nedrivninger og renoveringer. På samme måde skal du huske at anmelde farligt byggeaffald. Du skal anmelde affaldet senest 14 dage før, du påbegynder nedrivning eller ombygning.

Affald fra din virksomheds daglige drift

Når du har en virksomhed, skal du være opmærksom på de regler, der gælder for affald fra din virksomhed. Du kan læse mere under Erhvervsaffald og under Affaldsforebyggelse og affaldstjek. Du kan også finde information om erhvervsaffaldsgebyret.

Hvis du har farligt affald, som fx. spildolie, malingsrester, batterier, rester af rengøringsmidler eller andre kemikalier, skal du anmelde det til kommunen på et skema. Dette gælder også, selvom du ikke har ret meget.

Regulativ for erhvervsaffald

Affald fra virksomheder er omfattet af kommunens affaldsregulativ. Nedenfor kan du se Roskilde Kommunes affaldsregulativ.

I regulativet kan du se, hvordan du skal sortere og behandle de forskellige typer affald. Det beskriver din virksomheds pligt og ansvar. 

Regulativet beskriver bl.a. ordninger og regler for:

  • Madaffald fra erhverv.
  • Restaffald eller dagrenovationslignende affald fra erhverv
  • Farligt affald som fx olie og kemikalier.
  • Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang.
  • Klinisk risikoaffald fra fx dyrlæger, tandlæger og hospitaler.
  • Affald af elektrisk og elektronisk udstyr fx Pc'ere, fjernsyn, radioer

Kontakt

Affald og Genbrug
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

08.07.2019