You are here

Gebyrer for byggesagsbehandling

Det er Roskilde Byråd der i henhold til byggeloven har fastsat gebyrerne.

Gebyr for sager modtaget efter 1. maj 2018

 • Gebyret er fastsat til 1038 kr.
 • Gebyret vedrører byggesagsbehandling af fritliggende enfamiliehuse,
  dobbelthuse mv., samt sekundære bygninger i forbindelse hermed.
 • Gebyret vedrører enhver bygning der kræver en af følgende akter eller afgørelser:
  - Byggetilladelser
  - Supplerende tilladelser,
  - Dispensationer og helhedsvurderinger i sager der ikke kræver tilladelse
  - Tilbagetrukket ansøgning – hvis sagsbehandling er påbegyndt,
  - Lovliggørende tilladelser
  - Lovliggørende dispensationer og helhedsvurderinger,
  - Lovliggørende påbud,
  - Tilladelse til indflytning eller midlertidig ibrugtagning
  - Tilladelse til Nedrivning af bygninger

Gebyrer for byggesagsbehandling - Tidligere år

 • Gebyr for sager modtaget i 2014

  Simple konstruktioner i forbindelse med enfamiliehuse

  (Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5, stk. 5.)

  Anmeldelse af:  Garager, carporte, udhuse og lignende samt ombygning heraf, når arealet ikke overstiger 50 m2.
  Fast gebyr: 0 kr.
   
  Anmeldelse eller tilladelse af: Garager, carporte, udhuse og lignende samt ombygning heraf, når arealet ikke overstiger 50 m2, men hvor byggeriet kræver dispensation eller helhedsvurdering.
  Fast gebyr: 1.550,00 kr.
   
  Tilladelse til: Garager, carporte, udhuse og lignende på tilsammen over 50 m2, samt ombygning heraf.
  Pr. m2: 40 kr. Mindste gebyr: 2.570 kr.
   
  Anmeldelse af nedrivning af: Garager, carporte, udhuse og lignende samt ombygning heraf, når arealet overstiger 50 m2.
  Fast gebyr: 0 kr.

  Enfamiliehuse

  (Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse med lodret lejlighedsskel, dvs. bebyggelser omfattet af kap. 1.3.1, stk. 1, nr. 3-5 og kap. 1.3.2, stk. 1, nr. 1.)
   
  Tilladelse til: Enfamiliehuse, sammenbyggede enfamiliehuse med højst 2 boliger (dobbelthuse), sommerhuse, række- og kædehuse.
  Fast gebyr: 10.200 kr. pr. boligenhed
   
  Tilladelse til: Til- og ombygning af enfamiliehuse, sammenbyggede enfamiliehuse med højst 2 boliger (dobbelthuse), sommerhuse, række- og kædehuse.
  Fast gebyr: 4.100 kr. pr. boligenhed
   
  Altan, tagterrasse og lignende. Mindste gebyr pr. boligenhed: 2.570 kr.
   
  Anmeldelse af nedrivning: Fast gebyr: 0 kr.

  Faste konstruktioner

  (Konstruktioner, som er omfattet af byggelovens § 2, stk. 2., (f.eks. solvarmeanlæg på terræn).
   
  Anmeldelse af: Fast gebyr: 0 kr.
   
  Anmeldelse af nedrivning:
  Fast gebyr: 0 kr.

 • Gebyr for sager modtaget i 2015

  Gebyr for byggesagsbehandling af enfamiliehuse, rækkehuse og carporte mv.

  Ansøgninger om tilladelse til enfamiliehuse og rækkehuse og carporte mv. der modtages efter den 1. januar 2015, belægges med gebyr, der beregnes efter medgået tid.
  Dette gælder alle former for tilladelser, så som byggetilladelser, tilladelse til anvendelsesændringer ( f.eks. sommerhus til helårsbolig), tilladelse til lovliggørelse mv.

  • Timepris: 360 kr. (beregnet efter påbegyndt kvarter)
  • Gebyr forfalder til betaling ved meddelelse af tilladelse
  • Gebyr forfalder som 2. rate, når bygningen endeligt kan tages lovligt i brug.
   (når supplerende sagsbehandling har fundet sted)
  • Gebyr vil endvidere forfalde ved tilbagetrækning af ansøgning inden meddelelse af tilladelse.
 • Gebyr for sager modtaget i 2017

  Gebyr for sager modtaget efter 1. januar 2017

  Fra 1. januar 2016 og 2017 opkræves gebyr for byggeri vedrørende fritliggende enfamiliehuse, herunder dobbelthuse.

  • Gebyret er fastsat til 370 kr./time og beregnes pr. påbegyndt ½ time.

  • Der beregnes alene gebyr for timer der vedrører administrativ sagsstyring (og ikke for sagsbehandling).

  • Gebyret vedrører alle sager der kræver en tilladelse.

 • Gebyr for sager modtaget efter 1. januar 2018

  Gebyr for sager modtaget efter 1. januar 2018

  • Gebyret er fastsat til 500 kr. pr. tilladelse.
  • Gebyret vedrører alle sager der kræver en tilladelse ved byggesagsbehandling af fritliggende enfamiliehuse,
   dobbelthuse mv., samt sekundære bygninger i forbindelse hermed.

Kontakt

Byggesag - Bolig
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

23.11.2020