You are here

Gebyrer for byggesagsbehandling - erhvervsbyggerier

I følge byggeloven kan kommunen opkræve gebyr for behandling af byggesager.

Roskilde Byråd har besluttet, at der pr. 1. januar 2016 ikke skal opkræves gebyr for tilladelser til erhvervs- og etageboligbyggerier. 

Erhvervsbyggerier er hermed undtaget for byggesagsgebyr.

Der opkræves fortsat gebyr for sagsbehandling vedrørende enfamiliehus. Se kommunens gebyrvedtægt for yderligere information.

Se også gebyr for byggesagsbehandling af enfamiliehuse, rækkehuse og carporte mv.

Kontakt

Erhvervsafdelingen
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Kommunaldirektøren
Tlf 46 31 35 35

Senest opdateret

22.12.2020