You are here

Miljøgodkendelse

Nogle aktiviteter skal miljøgodkendes før der startes eller udvides. Kontakt os derfor altid, inden du ændrer i driften.

Virksomhederne må heller ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer en forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er miljøgodkendt.

De nærmere regler om miljøgodkendelse af virksomheder, der er samlet i Godkendelsesbekendtgørelsen. I godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2 er lister med angivelse af, hvilke virksomheder der er godkendelsespligtige.

En miljøgodkendelse indeholder typisk vilkår for virksomhedens indretning og drift, som sikrer, at virksomheden drives uden væsentlig miljøpåvirkning af omgivelserne. Desuden indeholder miljøgodkendelsen en miljøteknisk beskrivelse og en miljøteknisk vurdering.

For visse virksomhedstyper er der udarbejdet standardvilkår, der skal sikre ensartet og forenklet miljøgodkendelse. Listen med de virksomhedstyper, hvor der er udarbejdet standardvilkår, fremgår af Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Miljøgodkendelse

 • Hvordan søger du om miljøgodkendelse og hvad skal ansøgningen indeholde?

  Digital ansøgning om miljøgodkendelse

  Fra 1. januar 2016 skal alle ansøgninger om miljøgodkendelse til virksomheder, der er oplistet på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2, gå via Byg og Miljø. Herfra går ansøgningen automatisk til den miljømyndighed, der skal behandle sagen. Det vil kun helt undtagelsesvist være muligt for virksomheder at indgive en ansøgning på anden måde end via den digitale indgang.

  Når du har valgt dit listepunkt i Byg og Miljø, vil du blive præsenteret for de oplysninger miljømyndigheden skal bruge. Hvis virksomheden har standardvilkår bliver du også præsenteret for en række forslag til vilkår. Derved kan du hurtigt få et foreløbigt overblik over, hvilke vilkår din virksomhed skal leve op til.

  Virksomheden vil efter indgivelse af en ansøgning kunne følge sagens status i Byg & Miljø. For flere oplysninger se Miljøstyrelsens hjemmeside.

 • Hvad er sagsbehandlingstider for udarbejdelse af miljøgodkendelser?

  Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling er indgået mellem regeringen og KL. Roskilde Kommune forpligter sig med aftalen til en række konkrete servicemål for sagsbehandlingstiden for miljøgodkendelser af virksomheder og husdyrbrug:

  • Miljøgodkendelse for mindre miljøbelastende virksomheder (bilag 2): 130 dage
  • Miljøgodkendelse for store og komplekse virksomheder (bilag 1): 200 dage
  • Miljøgodkendelse for mindre landbrug (§10): 110 dage
  • Miljøgodkendelse for mellemstore landbrug (§ 11): 155 dage
  • Miljøgodkendelse for større landbrug (§ 12): 180 dage
  • Miljøgodkendelse for arealsager (§ 16): 160 dage

  Servicemålene er mål. Enkelte sager kan altså godt tage længere tid, idet tiderne angives som gennemsnitstider. Dog gælder de 180 dage som et loft over sagsbehandlingstiden for alle typer husdyrbrug.

  Virksomheder og landbrug må ikke etableres og sættes i drift før der er meddelt miljøgodkendelse. Dette gælder også, hvis de oplyste sagsbehandlingstider bliver overskredet.

Kontakt

Miljø
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

14.05.2018