You are here

Sådan håndterer du byggeaffald

Både store og små byggeprojekter giver affald fra materialerester. Her kan du få et overblik over, hvad du gør, når du bygger om, river ned eller bygger nyt. Både før, under og efter.

Hvis du har mere end 10 m2 eller 1 ton byggeaffald, skal du derfor anmelde det til kommunen. Vi skal have din anmeldelse senest 14 dage før, arbejdet starter. Hvis du er i tvivl, kan du altid kontakte Affald og Genbrug. Så hjælper vi dig godt i gang. 

Når du håndterer bygge- og anlægsaffald, er det altid bygherrens ansvar, at de genanvendelige materialer bliver sorteret fra til genanvendelse. Det er ikke tilladt at blande genanvendeligt affald sammen med forbrændingsegnet affald, farligt affald og affald til deponering. Det kan fx være affald med asbest eller affald, der indeholder miljøskadelige stoffer.

Indeholder dit byggeaffald materialer og kemikalier, der er skadelige for mennesker, miljø og natur, skal du uanset mængden altid anmelde det til kommunen.

Anmeld farligt byggeaffald.

Det er desuden bygherrens ansvar at sørge for de nødvendige anmeldelser. Det er det også i de tilfælde, hvor en rådgiver, entreprenør eller håndværker tager del i arbejdet. 

4 trin til korrekt håndtering af bygge- og anlægsaffald

  1. Gennemgå byggeprojektet og identificer de forskellige typer affald
  2. Anmeld byggeaffald til kommunen
  3. Sortér alt affald korrekt
  4. Genbrug affaldet eller aflever det til genanvendelse

I pjecen "Håndtering af bygge- og anlægsaffald" kan du også læse om de 4 trin i processen. 

Hent pjecen "Håndtering af bygge- og anlægsaffald"

Kontakt

Affald og Genbrug
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

23.04.2020