You are here

Den svære samtale på arbejdspladsen

Hvordan kan du som leder anvende de rette teknikker, så du og din medarbejder sammen finder gode løsninger når noget er på spil i ansættelsesforholdet?

Den svære samtale er, som navnet siger, svær. Det handler om, at du som leder anvender de rette teknikker, så du og din medarbejder sammen finder gode løsninger. Sker det, er der to vindere: dig og din medarbejder.

Svære samtaler bruges til dels at forebygge og dels at tage hånd om problemer, hvor der er noget på spil. Det kan være situationer som mistanke om misbrug, drypvist sygefravær, stresssymptomer, konflikter mellem medarbejdere eller langtidssygemeldinger.

Siden 2010 har det været et lovkrav, at virksomheder gennemfører samtaler med langtidssygemeldte medarbejdere, inden udgangen af 4. sygeuge. Den svære samtale kan derfor deles ind i tre faser med hver sine opgaver for dig som leder. De tre faser relaterer sig til før, under og efter samtalen. Prioriterer du alle tre faser og har succes med samtalerne, kan de medvirke til at skabe trivsel, forebygge sygefravær, fastholde medarbejdere og sikre god varetagelse af arbejdsopgaver.

Har du spørgsmål, så skriv til fastholdelse@roskilde.dk 

Hent pjecen 'Når en medarbejder melder sig syg' her
Hent pjecen om 'Den svære samtale' på arbejdspladsen her 

Læs mere på CABIs hjemmeside

Kontakt

Sygedagpenge
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 3 1 30 0 0

Senest opdateret

28.10.2020