You are here

Flygtninge i praktik på kommunale arbejdspladser

Flygtninge, der kommer til Roskilde Kommune, har mulighed for at komme i praktik på kommunale arbejdspladser.

Flygtninge, der kommer til Roskilde Kommune, har mulighed for at komme i praktik på kommunale arbejdspladser for eksempel dagtilbud, skoler mv., hvis vedkommende har kvalifikationer og interesse for det. 

Der er også andre praktikanter på de kommunale arbejdspladser, for eksempel studerende og elever, der er i praktik som en del af deres uddannelse, virksomhedspraktikanter, ansatte i løntilskud, fleksjob mv.

For alle ansættelser på kommunale arbejdspladser, hvor der er børn og unge under 15 år, bliver der indhentet en børneattest i forbindelse med ansættelsen.

En praktikansættelse er altid en individuel vurdering, og ansættelse sker sammen med en virksomhedskonsulent og i samarbejde med en arbejdsplads. Den enkelte institutionsleder skal godkende praktikanten.

For de flygtninge, der kommer i praktik er der udarbejdet retningsliner for praktikforløbet (se dokument længere nede på siden). Retningslinerne betyder blandt andet, at der skal være tydelige information til for eksempel forældre og pårørende om ansættelsen/praktikken. Der skal også laves en tydelig beskrivelse af hvilke opgaver en praktikant må lave, og praktikanter skal have en grundig instruktion og oplæring i arbejdspladsens regler og rutiner.

Endeligt skal praktikanten også have en mentor.

Kontakt

Integration
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

07.05.2018