You are here

Hjælpemidler til arbejdspladsen

Du kan som arbejdsgiver ansøge om hjælpemidler hvis din medarbejder af fysiske årsager har vanskeligt ved at varetage sit arbejde.

Hjælpemidler er undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Formålet med at yde tilskud til hjælpemidler er at understøtte, at personer kan få og deltage i beskæftigelsestilbud samt opnå eller fastholde et almindeligt arbejde.

Jobcentret kan give tilskud til hjælpemidler til personer som er i:

 • Tilbud om vejledning og opkvalificering
 • Virksomhedspraktik
 • Ansættelse i løntilskud, skånejob, isbryderordningen og fleksjob
 • Seniorjob
 • Ordinær beskæftigelse uden løntilskud
 • Selvstændig virksomhed
 • Ressourceforløb

For at kunne få et hjælpemiddel er det en betingelse, at det er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet, eller at det pågældende hjælpemiddel kompenserer for personens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Det er også en betingelse, at hjælpemidlet ikke er almindeligt forekommende på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen.

Som eksempler på hjælp til arbejdsredskaber kan nævnes:

 • Værktøj
 • Mindre arbejdsmaskiner til personligt brug
 • Særlige arbejdsstole
 • Særligt computerrelateret udstyr
 • Ordblinderygsæk

Har du spørgsmål, så mail til handicapkompensation@roskilde.dk

Mere information og vejledning fås hos Specialfunktionen Job & Handicap, som understøtter beskæftigelsesindsatsen for at fastholde og indsluse flere personer med handicap på arbejdsmarkedet. Her kan du læse mere og finde de blanketter og skemaer du har brug for.

Kontakt

Sygedagpenge
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 3 1 30 0 0

Senest opdateret

16.09.2020