You are here

Personlig assistance

Der kan ydes personlig assistance til personer med særligt behov for bistand

Jobcenteret kan yde personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand for at kunne varetage deres job.

Den personlige assistent skal kompensere for personens funktionsnedsættelse. Den personlige assistent kan hjælpe med fx praktiske arbejdsfunktioner eller støtte til tilrettelæggelse af arbejdsdagen. De faglige og indholdsmæssige jobfunktioner skal personen med et handicap selv kunne udføre.

Jobcentret kan yde tilskud til en personlig assistent i op til 20 timer pr. uge for personer, der er beskæftiget 37 timer pr. uge.

Tilskuddet bevilges enten i en afgrænset periode eller på ubestemt tid. En person med flere handicaps eller et mere betydeligt handicap, kan efter en konkret vurdering få tilskud til flere timer, og funktionen som personlig assistent kan eventuelt varetages af flere personer.

Mere information og vejledning fås hos Specialfunktionen Job & Handicap, som understøtter beskæftigelsesindsatsen for at fastholde og indsluse flere personer med handicap på arbejdsmarkedet. Her kan du læse mere og finde de blanketter og skemaer du skal bruge. 

Har du spørgsmål, så skriv til handicapkompensation@roskilde.dk.

Kontakt

Job og Ressourcer
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 3 1 30 0 0

Senest opdateret

21.09.2017