You are here

Industrigrunde til salg

  • Luftfoto af langebjerg

    Oversigtskort over erhvervsområdet ved Langebjerg.

Roskilde Kommune tilbyder erhvervsgrunde til industrierhverv, lagervirksomhed og produktionserhverv mv. i Store Hede og Langebjerg.

I Roskilde Kommune arbejder vi hele tiden for at skabe gode rammevilkår for erhvervslivet og vi bestræber os på at kunne finde en erhvervsgrund der passer til dine behov. Derfor har vi grunde til salg i en række områder, bl.a. placeret tæt på motorvejen og den overordnede infrastruktur. Arealerne er ikke udstykket på forhånd så der er mulighed for at udstykkes dem i den ønskede størrelse. Grundene sælges med overordnet byggemodning, hvilket omfatter veje og stik ført frem til skel. 

Lettere industrigrunde til salg

Langebjerg

72.000 m² til lettere industri og værkstedsvirksomhed, en gros og lagervirksomhed med tilhørende forretningsvirksomhed samt kontor og administrationsformål.   

Vestre Hedevej

11.000 m² af et større erhvervsområde ved Vestre Hedevej beregnet til mindre og større typer af industri og produktionserhverv.

 

 

Se også storparceller og parcelhusgrunde til salg

Senest opdateret

21.12.2020