You are here

Trekroner Vest

 • erhvervsgrunde til salg ved Trekoner Vest

  Baggrundsbillede: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

 • oversigtsbillede trekroner vest

  Baggrundsbillede: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

 • panorama trekroner vest

  Baggrundsbillede: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Større erhvervsområde ved Trekroner Allé beregnet til bl.a. kontor- og servicevirksomhed

Skitsetegningen viser, at området på ca. 116.000 m2 ifølge lokalplanen skal opdeles i lommerOmrådet er ca. 116.000 m2 og skal ifølge lokalplanen opdeles i lommer jf. skitsetegning. 

Nærmeste naboer er Roskilde Universitetscenter med ca. 10.000 studerende indenfor retningerne natur, samfund og humanisme og det ny boligområde i Trekroner, der er en blanding af private ejerboliger, andelsboliger, forskellige former for lejeboliger og bofællesskaber.

Området er stationsnært og motorvejen kan nås indenfor 5 minutter.

PDF icon Erhvervsomraade_ved_Trekroner_Vest.pdf

Anvendelse

Området er reguleret af lokalplan 505, der giver plads til kontor, laboratorium, administrations- og servicevirksomhed, offentlige institutioner med et naturligt tilhørsforhold til den for området angivne karakter.

For yderligere oplysninger kontakt Erhvervschef Jens Thornsen på
tlf. 46 31 31 54,  jensdt@roskilde.dk

Fakta

 • Arealet er på ca. 116.000 m2.
 • Matrikelnummer 43a, 45a, 46a, 50a, 51a, 59a,  Nymarken Roskilde Jorder
 • Lokalplanen angiver byggefelter i lommer på mellem 25.000 m2 og op til 29.000 m2. Der skal udarbejdes projektplaner for projekter i de enkelte lommer, gerne for hele lommen.
 • Pris: 800 kr. m2.

Forhold omkring byggemodning og forsyning

 • Hvem skal sørge for anlæggelse af vejnet, fortov og belysning?

  Roskilde Kommune udfører og betaler anlæg og færdiggørelse af overordnet vejnet med tilhørende fortov samt belysning.

  Roskilde Kommune udfører ligeledes en overkørsel, hvis placering afklares med Teknik og Miljø.

 • Hvem sørger for etableringen af kloak- og vandforsyning?

  Roskilde Kommune etablerer kloakforsyning af ejendommen med kloakstik for henholdsvis overfladeafvanding og spildevandsafledning. Begge stik afsluttes umiddelbart i skel med rensebrønd. Spildevand og overfladevand skal afledes separat til de to rensebrønde. Køber afholder tilslutningsbidrag.

  Køber skal årligt betale vandafledningsbidrag til kloakforsyningen, herunder eventuelt særbidrag for særligt forurenet spildevand.

  Roskilde vandforsyning etablerer vandstik ført frem til ejendommes skel. Køberen afholder udgifter til tilslutningsbidrag.

 • Skal ejendommen tilsluttes fjernvarme?

  Ejendommen skal aftage fjernvarme, og forsyning sker efter Roskilde Varmeforsyning sædvanlige regler. Roskilde Kommune etablerer fjernvarmestik ført frem til bebyggelsen.

  Køber afholder alle udgifter til installation af fjernvarme, herunder byggemodningsbidrag, investeringsbidrag og stikledningsbidrag.

Kontakt

Erhvervsafdelingen
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Kommunaldirektøren
Tlf 46 31 35 35

Senest opdateret

22.11.2019