You are here

Vestre Hedevej Midt

 • Oversigtskort vestre hedevej udbud

  Billeder fra Vestre Hedevej. Baggrundsbillede: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

 • Udbud vestre hedevej

  Billeder fra Vestre Hedevej. Baggrundsbillede: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

 • Udbud Vestre hedevej

  Billeder fra Vestre Hedevej. Baggrundsbillede: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Roskilde Kommune udbyder et erhvervsareal på i alt 16.370m² til salg placeret ved Vestre Hedevej.

Roskilde Kommune udbyder et areal på i alt 16.370m² til salg ved Vestre Hedevej.

Arealerne omfatter:

 • Delareal nr. 2 af matr.nr. 95 Nymarken, Roskilde Jorder af areal ca. 1.023 m2
 • Delareal nr. 4 af matr. nr. 94b Nymarken, Roskilde Jorder af areal ca. 1.950 m2
 • Delareal nr. 6 af matr. nr. 7b Nymarken, Roskilde Jorder, af areal ca. 7.603 m2
 • Delareal nr. 8 af matr. nr. 13a Vindinge Lillevang, Vindinge, af areal 8 m2 
 • Matr. nr. 1d St. Hede, Roskilde Jorder af areal 642 m2
 • Matr. nr. 1h St. Hede, Roskilde Jorder af areal 5.144 m2.

Arealerne er udbudt med en minimumspris på 348 kr./m² + moms. 

Arealet er omfattet af lokalplan 636 for erhvervsområde ved Gammel Marbjergvej og Vestre Hedevej. Lokalplanen udlægger området til erhvervsformål i form af værksted og servicevirksomhed, trykkerier, lettere og middeltung industri, engroshandel, transport, tekniske anlæg, lager, benzinsalg og kontorer. Der må kun etableres virksomheder i miljøklasse 1-4. 

Prisen er excl. diverse tilslutningsafgifter. Arealerne kan udstykkes i de ønskede størrelser. Der er byggepligt indenfor et år fra overtagelsen.

Arealerne udbydes nu uden byggepligt indenfor et år, ligesom arealerne også må videresælges i ubebygget stand. Grunden overtages når den endelige udmatrikulering er fortaget. Dette sker forventeligt i sommeren 2019. 

Grunden udbydes i offentligt udbud, og salget sker i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011.
Roskilde Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud eller forkaste dem alle.

Skriftligt tilbud sendes til:

Roskilde Kommune
Byrådssekretariatet
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

eller mail: Erhverv@roskilde.dk

Salgsvilkår

Senest opdateret

27.05.2019