You are here

Vestre Hedevej Midt

 • Oversigtskort vestre hedevej udbud

  Billeder fra Vestre Hedevej. Baggrundsbillede: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

 • Udbud vestre hedevej

  Billeder fra Vestre Hedevej. Baggrundsbillede: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

 • Udbud Vestre hedevej

  Billeder fra Vestre Hedevej. Baggrundsbillede: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Roskilde Kommune udbyder et erhvervsareal på i alt 16.370m² til salg placeret ved Vestre Hedevej.

Roskilde Kommune udbyder et areal på i alt 16.370m² til salg ved Vestre Hedevej.

Arealerne omfatter:

 • Delareal nr. 2 af matr.nr. 95 Nymarken, Roskilde Jorder af areal ca. 1.023 m2
 • Delareal nr. 4 af matr. nr. 94b Nymarken, Roskilde Jorder af areal ca. 1.950 m2
 • Delareal nr. 6 af matr. nr. 7b Nymarken, Roskilde Jorder, af areal ca. 7.603 m2
 • Delareal nr. 8 af matr. nr. 13a Vindinge Lillevang, Vindinge, af areal 8 m2 
 • Matr. nr. 1d St. Hede, Roskilde Jorder af areal 642 m2
 • Matr. nr. 1h St. Hede, Roskilde Jorder af areal 5.144 m2.

Arealerne er udbudt med en minimumspris på 348 kr./m² + moms. 

Arealet er omfattet af lokalplan 636 for erhvervsområde ved Gammel Marbjergvej og Vestre Hedevej. Lokalplanen udlægger området til erhvervsformål i form af værksted og servicevirksomhed, trykkerier, lettere og middeltung industri, engroshandel, transport, tekniske anlæg, lager, benzinsalg og kontorer. Der må kun etableres virksomheder i miljøklasse 1-4. 

Prisen er excl. diverse tilslutningsafgifter. Arealerne kan udstykkes i de ønskede størrelser. Der er byggepligt indenfor et år fra overtagelsen.

Arealerne udbydes nu uden byggepligt indenfor et år, ligesom arealerne også må videresælges i ubebygget stand. Grunden overtages når den endelige udmatrikulering er fortaget. Dette sker forventeligt i sommeren 2019. 

Grunden udbydes i offentligt udbud, og salget sker i henhold til Indenrigsministeriets Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentlige udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.
Roskilde Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud eller forkaste dem alle.

Skriftligt tilbud sendes til:

Roskilde Kommune
Byrådssekretariatet
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

eller mail: Erhverv@roskilde.dk

Salgsvilkår

Senest opdateret

10.03.2020