You are here

Digital Post - for virksomheder

Det er obligatorisk for alle virksomheder og foreninger at have en digital postkasse.

Digital Post er en sikker og gratis online postkasse, hvor virksomheder elektronisk kan modtage og opbevare breve fra alle offentlige myndigheder i Danmark. Løsningen er fællesoffentlig, og virksomheder kan derfor kommunikere digitalt med alle offentlige myndigheder.

Du finder din virksomheds Digital Post på Virk.dk

Med en digital postkasse kan din virksomhed:

  • Få samlet al virksomhedens digitale post i samme postkasse - også post fra e-Boks
  • Opbevare virksomhedens digitale post nemt og overskueligt i digitale mapper
  • Få digital post hentet ned til virksomhedens eget eksterne system (ESDH, CMS, og lignende) eller videresendt post til sikker e-mail adresse
  • Besvare digitale breve fra offentlige myndigheder
  • Skrive til det offentlige og modtage svar digitalt.
  • Modtage sms-påmindelser – Nogle offentlige myndigheder anvender NemSMS til at sende påmindelser, f.eks. om frister for indberetning.

Postkassen er tilknyttet virksomhedens CVR-nummer og følger derfor virksomheden – uanset om I flytter adresse eller skifter e-mail. Kravet om digital medarbejdersignatur og den krypterede forbindelse til forsendelserne giver garanti for, at ingen uvedkommende kan få adgang til de oplysninger, der bliver sendt.

Virksomheder uden mulighed for en netopkobling på mindst 512 kbit/s kan søge om fritagelse for Digital Post. Fritagelse kan kun ske ved udfyldelse af blanketten 'Anmodning om fritagelse fra Digital Post for virksomheder' og ved personligt fremmøde i Borgerservice.

På virk.dk kan du få oplysninger og hjælp til digital post.

Blanket til fritagelse for digital post

Download certifikat

Download certifikater til brug af Roskilde Kommunes sikre postkasser.

Det er muligt for virksomheder at downloade og installere kommunens certifikat i eget mailprogram, hvis I ønsker at sende en sikker mail til kommunen.

Roskilde Kommune har følgende sikre mail-adresse sikkerpost@roskilde.dk. For at installere certifikatet i eget mailprogram skal du klikke på 'Hent certifikat'. Installationsprocessen bør gå automatisk i gang (hvis du møder muligheden skal du vælge ”gem”)

Kontakt

Borgerservice
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

21.01.2021