You are here

Erhvervs- og vækstpolitikker i Roskilde Kommune

Få indblik i Roskilde Kommunes erhvervs- og vækstpolitik, turismepolitik samt samarbejdsaftale med Roskilde Handel og Erhvervsforum Roskilde

Erhvervs- og Vækstpolitik

Roskilde Kommunes ambitiøse Erhvervs- og Vækstpolitik 2020 har afsæt i 5 konkrete målsætninger, der skal sikre Roskilde Kommunes status som en attraktiv og progressiv kommune for erhvervslivet.
 

Turismepolitik

Roskilde Kommunes Turismepolitik 2019-21 tager udgangspunkt i kommunens etablerede styrkepositioner mhp. at tiltrække og fastholde flere turister.

Partnerskabsaftale Roskilde Kommune og Roskilde Handel

Roskilde Kommune og Roskilde Handel underskrev i juni 2020 den nye partnerskabsaftale om i fællesskab at arbejde for at understøtte den lokale detailhandel.                     

Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering og Roskilde Handel har sammen udvalgt 10 konkrete initiativer/hensigtserklæringer, som parterne sammen skal udmønte til styrkelse af detailhandlens konkurrencesituation. Initiativerne er bl.a. samarbejde om arrangementer i bymidten og fælles brandingtiltag. Aftalen er gældende for den resterende del af 2020 og 2021.

 

Senest opdateret

15.01.2021