You are here

Brug veje, torve og pladser

Søg om en stadeplads. Lån eller lej et areal til udstilling eller dit arrangement. Leje af vejareal. Regler for plakatopsætning, gravearbejde, stilladser mv.

Stadeplads og arrangementer

Roskilde Bymidte er omfattet af Regler for gader og torve i Roskilde Bymidte. Hvis du vil bruge torve og pladser til have et stade eller lave et arrangement skal du ansøge om det.

Hvis du gerne anvende vejarealer til gravearbejde, stilladser, demonstrationer eller andet, kan du finde reglerne for dette under Tilladelser på vejarealer. Her finder du også reglerne for opsætning af plakater.

Dyreskuepladsen

Du har mulighed for at se regler og takster for leje af Dyreskuepladser.

Udstilling/reklamer

Hvis du gerne vil udstille på fortovsarealer i gågaden i Roskilde skal du bruge ansøgning om tilladelse til brug af fortorvsarealer til udstilling.

Brug af fortovsareal til udstilling som ikke er omfattet af ”Regler for gader og torve i Roskilde Midtby”

Reglerne for brug er vejareal, som skal sikre tilgængelighed og fremkommelighed på vejarealer, er:

  • Altid 2 meter frit fortov målt fra forkant af fortovsareal
  • Der, hvor der er mindre end 2 meter, må arealet ikke benyttes til udstilling mv.
  • Max. bredde på udstillingsareal 60 cm, uanset fortovsbredde. Måles fra facaden.
  • Arealet er gratis at benytte.

Det skal være muligt for både biler, cykler, fodgængere, kørestole, rollatorer mv. kan komme frem på vejarealerne uden nogen problemer.

Bliver fortovet mindre end 2 meter, kan Roskilde Kommune uden yderligere varsel fjerne de dele, som overskrider grænsen.

Udgifterne vil blive opkrævet hos den erhvervsdrivende. Ansvaret for skader, der eventuelt kommer på de udstillede genstande eller på forbipasserende, som følge af udstillingen, ligger hos ejeren af genstandene eller den forretningsdrivende.

Borde og stole ud for butikkerne opfattes som udeservering og behandles efter reglerne om fortovsrestauranter.

Kontakt

Veje og Grønne områder
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Veje og Grønne områder
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

14.05.2018