You are here

Cykeltaxi

Der er cykeltaxilicenser i kommunen. Det er gratis at søge om tilladelse til at køre med cykeltaxi i Roskilde. Licenserne gælder for et år.

Der er 10 cykeltaxilicenser. Det er gratis at søge om tilladelse til at køre med cykeltaxi i Roskilde.

Tilladelserne opnås ved personligt fremmøde hos Roskilde Kommune, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde. Næste gang annonceres via dagspressen og andre kanaler.
Tilladelserne tildeles efter princippet ”først til mølle”.

Der bliver sat billede på tilladelsen, så for at få en tilladelse skal du medbringe:

  • Pas eller andet billede id.
  • Sundhedskort eller andet cpr-bevis.
  • Skattebillet. Hvis du ikke har bopæl i Danmark, er det et krav at SKAT har påført en alternativ adresse.
  • Fremvisning af privat straffeattest.
  • Du skal medbringe et vellignende billede til tilladelsen efter samme regler som til pas.

Vejledende sagsbehandlingstid er 14 dage.

Bicycle Taxi

Every year you can apply for a taxi license for bicycle taxis in Roskilde and for the use of bicycle taxi parking lots at Roskilde Station.

It is free to apply for a license.

The permit is obtained in person at Roskilde Municipality, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde. 

The allocation will be according to the principle "first come first served".

There will be a picture on the permit so in order to obtain the permission you have to bring:

  • Passport or other photo ID.
  • Healthcertificate or other personal identification. Your latest tax return. If you are not a resident in Denmark, it is a requirement that SKAT has noted an alternative address.
  • Private criminal record.
  • You must bring a passport photo for the authorization.

The indicative processing time for a permit is 14 days.

Kontakt

Christina Buch
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Veje og Grønne områder
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

11.05.2017