You are here

Tilladelser på vejarealer

Her kan du finde oplysninger om, hvordan du søger om tilladelse til at benytte vejarealer.

Tilladelser til at benytte vejarealer bliver givet i overensstemmelse med Vejlovens § 73, 80 og 81.

§ 73 handler om, at vejbestyrelsen/kommunen skal give tilladelse, når du vil arbejde i eller på offentligt vejareal - f.eks. ved opgravning.

§ 80 og 81 handler om, at vejbestyrelsen/kommunen skal give tilladelse, når du vil benytte offentligt vejareal til varig eller midlertidig anbringelse af bl.a. affald, materiel, skurvogne, skilte, køretøjer med henblik på salg eller udlejning mv. - det bliver også kaldt "Særlig råden over vejareal".

Støjende og vibrerende aktiviteter må kun ske inden for dette tidsrum:

Hverdage mellem 7:00-18:00 og lørdag 7:00-14:00

http://roskilde.dk/miljoehensyn-ved-byggeri-og-anlaeg

Hvis der skal udføres arbejde udenfor dette tidsrum, skal der søges her:

Kontakt

Miljø
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Miljø og Byggesag
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

 

Du kan læse mere om vejloven her.

Hvis du er i tvivl, om du skal søge tilladelse, kan du kontakte Veje og Grønne områder.

Tilladelser på vejarealer

 • Hvad er reglerne for udlån og leje af veje?

  Lån og leje af vejareal

  Roskilde Kommune kan bl.a. give lov til at bruge vejarealer til:

  • arrangementer (oplysende virksomhed, optræden, teater og musik, agitation, demonstration, vejfester)
  • udeservering
  • udstilling af varer
  • opsætning af skilte

  Hvordan søger jeg?

  Hvis du vil afholde et arrangement kan du læse mere i arrangørguiden på roskilde.dk/tilladelser 

  Hvis du vil udstille dine varer eller opsætte skilt foran din butik på vejareal i gågaden kan du læse mere på roskilde.dk/fortovsarealer.

  Hvis du har butik et andet sted i kommunen og vil udstille dine varer eller opsætte skilte kan du læse mere på roskilde.dk/udstillingsarealer.

  Læs mere om tilladelse til udeservering/fortovsrestaurant roskilde.dk/udeservering

  Hvad koster det?

  • Kommunens udgifter til afspærring skal arrangøren/brugeren betale.
  • Hvis arrangementet er kommercielt, skal arrangøren/brugeren betale leje af arealet.
  • Kommunen sørger for udbedring af eventuelle skader, som følge af et arrangement. Arrangøren/brugeren skal betale for udbedringen.

  Vil du vide mere?

  Hvis du har spørgsmål til ansøgningsskemaerne eller andet, kan du kontakte Veje og Grønne områder.

 • Hvordan får jeg en tilladelse til at grave?

  Ledningsejere skal søge om tilladelse til at grave via dette link til et elektronisk skema. På skærmen bliver vist et billede, hvor du kan indtaste ledningsejeren, adresse, hvilken entreprenør m.m.

  Færdigmelding af gravearbejder

  Når du er færdig med gravearbejdet, kan du færdigmelde her.

  Ledningsejerens ansvar

  Ved gravearbejder skal du være opmærksom på, at det er ledningsejerens ansvar:

  • at overholde reglerne for, hvordan de må grave og afmærke.
  • at sørge for, at trafikken sker med mindst mulige gener.
  • at orientere beboere på vejen og grundejerforening om større gravearbejder.
  • at orientere ejer af vejen på private fællesveje skriftligt mindst 3 dage inden arbejdet starter.

  Du kan finde ledningsejere på Ledningsejerregistret LER.

  Hvem giver tilladelsen til at grave?

  • På kommunale veje, stier, fortove og rabatter og private fællesveje i byzonen er det kommunen.
  • På private veje i landzonen er det private ejere.
  • På motorveje og statsveje er det Vejdirektoratet.

  Kommunen kan bestemme, hvor i vejen nye ledningsanlæg skal være.

  Kommunen kontrollerer ledningsejernes arbejder.

  Har du brug for hjælp, så kontakt Veje og Grønne områder på tlf.nr. 46 31 37 24 eller 46 31 37 36.

 • Hvad er reglerne for ophængning af plakater i Roskilde Kommune?

  Hvert år er der mange offentlige arrangementer i Roskilde Kommune. For at få publikums interesse hænger arrangørerne plakater op langs veje og andre steder. 
  Hvis du er arrangør af et offentligt arrangement og gerne vil hænge plakater op, kan du læse reglerne i arrangørguiden på roskilde.dk/markedsføring

 • Hvordan kan jeg få tilladelse til opstilling af container, stillads eller lift/kran mm.?

  Hvis du vil opsætte container, stillads og lignende på offentligt vejareal, skal du søge om tilladelse til dette.

  Søg om tilladelse til opsætning af container, stillads og lignende

  Ansvar

  Ved arbejder på offentligt vejareal, skal du være opmærksom på, at det er brugerens/ansøgerens ansvar:

  • at overholde reglerne for afspærring og afmærkning,
  • at sørge for, at trafikken afvikles med færrest mulige gener,
  • at orientere beboere på vejen og grundejerforening om større arbejder,
  • at orientere ejer af vejen på private fællesveje skriftligt mindst 3 dage inden arbejdet starter.

  Hvem giver tilladelsen?

  På kommunale veje, stier, fortove og rabatter og private fællesveje i byzonen er det kommunen. 
  På private veje i landzonen er det private ejere.
  På motorveje og statsveje er det Vejdirektoratet.

  Kommunen kan bestemme, hvor på vejen og hvornår der må arbejdes.

  Kommunen fører tilsyn med arbejder på vejen.

  Har du brug for hjælp, kan du kontakte Veje og Grønne områder på tlf.nr. 46 31 37 52.

Kontakt

Veje og Grønne områder
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

14.05.2018