You are here

Erklæring om indhentelse af børneattest

Alle folkeoplysende foreninger i Roskilde Kommune skal indsende en erklæring om indhentelse af børneattester til Roskilde Kommune en gang årligt.

Ved at udfylde børneattesterklæringen erklærer de folkeoplysende foreninger, at de overholder reglerne om indhentelse af børneattester. Erklæringen er en forudsætning for at modtage tilskud eller benytte lokaler.

Pligten til at afgive erklæringen gælder også selvom foreningen på tidspunktet for erklæringens afgivelse, ikke ansætter eller beskæftiger personer, der har direkte kontakt med børn under 15 år.

Frist for at udfylde børneattesterklæringen: 1. oktober.  
 
Foreninger, der ikke afgiver børneattesterklæringen vil IKKE modtage tilskud eller få anvist lokaler i Roskilde Kommune. Foreninger får spærret adgang til Foreningsportalen.

Hvis Roskilde Kommune har modtaget erklæringen, og det efterfølgende viser sig, at foreningen ikke har indhentet børneattester, kan Roskilde Kommune tilbageholde meddelte tilskud; kræve tilbagebetaling af tilskud og fratage retten til at benytte anviste lokaler indtil børneattesterne er indhentet.

Erklæring om indhentelse af børneattest skal indsendes via www.foreningsportalen.roskilde.dk i perioden 1. august - 1. oktober.

IT-hjælp til foreninger

 • IT-hjælp til foreninger hos Roskilde Bibliotekerne

  Nogle foreninger mangler erfaring med at bruge computeren. Hvis du er en af dem, der mangler erfaring, er der nu hjælp at hente på biblioteket.

  Du kan få hjælp til at få en personlig elektronisk underskrift : NemID. Den er nødvendig for at komme i gang med at indberette digitalt og bruge www.virk.dk.

  På biblioteket kan fx få hjælp til at:

  • anvende din computer
  • bestille en personlig elektronisk underskrift - en NemID medarbejdersignatur
  • modtage post fra det offentlige, som er sendt via den digitale postkasse

  Læs mere på Roskilde Bibliotekets hjemmeside

  Kontakt Roskilde Bibliotek på: it-vejledning@roskilde.dk  og aftal et tidspunkt for personlig betjening.

 • Hjælp til selvbetjeningsløsning hos Digital Hotline

  Hotline Sjælland tilbyder hjælp til selvbetjeningsløsninger - men ikke sagsbehandling.

  Hotlinen giver vejledning i forbindelse med de digitale selvbetjeningsløsninger kommunerne stiller til rådighed. De kan f.eks. også hjælpe dig, hvis du ikke kan logge på selvbetjeningsløsningerne med dit NemID.

  • Ring 46 31 30 20
  • Mandag-fredag 9-17

Kontakt

Kultur og Idræt
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Kultur og Idræt
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

13.08.2019