You are here

Fønix - et tilbud til sygemeldte

Fønix er et beskæftigelsestilbud for sygemeldte

I Fønix er vi et tværfagligt team, der har stor erfaring med at hjælpe sygemeldte borgere. Har du f.eks. depression, stress, smerter eller angst, kan vi hjælpe dig tilbage til arbejdslivet trods dine vanskeligheder. Vi hjælper sygedagpengemodtagere, hvis arbejdsevne anses for truet, og som vurderes at være i risiko for at blive langtidssygemeldte og måske miste deres arbejde. Vi sætter ind med tidlig, tværfaglig og koordineret indsats for at fastholde dig i arbejde.

Sagsbehandlerne i Sygedagpengeafsnittet afgør, om det er relevant at være tilknyttet Fønix.

Fønix ligger på Bistrup Bakke 5, Roskilde

Leder: Karin Collins. Vil du vide mere, så kontakt Fønix på mail cecilliasc@roskilde.dk eller tlf. 46 31 66 20.

Fønix og Sygedagpengeafsnittet hører under Arbejdsmarked, Jobcenter Roskilde

EAN nr. 579 800 793 4989

Publikationer

Kontakt

Job og Ressourcer
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 3 1 30 0 0
Job og Udvikling - Fønix
Bistrup Bakke 5
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 66 20

Senest opdateret

18.11.2019