koteletgrund med lang adgangsvej, hvor affaldsbeholderne er placeret ved skel
Alt Text: 
koteletgrund med lang adgangsvej, hvor affaldsbeholderne er placeret ved skel