You are here

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Aftenskolerne har mulighed for at arbejde med fleksible tilrettelæggelsesformer jf. Folkeoplysningsloven.

Aftenskoler kan afholde aktiviteter indenfor andre emner end de der hovedsagligt er samfundsrelaterede. Det betyder, at der vil kunne tilrettelægges fjernundervisning (fleksibel læring) indenfor f.eks grundlæggende fag som sprog og IT.

De fleksible tilrettelæggelsesformer oplyses ved afregning af undervisningstilskuddet den 1. april.

Spørgsmål og svar

 • Hvilke krav er der til de fleksible tilrettelæggelsesformer?

  Aftenskolen kan anvende op til 36% af det kommunale tilskud på fleksible tilrettelæggelsesformer. (40% af den del af tilskuddet, der ikke anvendes til 10%-puljen til debatskabende aktiviteter = 40% af de resterende 90% til traditionel undervisning).

  Aftenskolerne kan vælge fortsat udelukkende at tilbyde traditionel aftenskoleundervisning.

  Ved IT baseret fjernundervisning skal mindst 30% af timerne gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde, da en af grundpillerne i Folkeoplysningsloven er, at mennesker skal mødes.
   
  Det vil være op til den enkelte aftenskole, at afprøve alternative tilrettelæggelsesformer i forhold til den hidtidige aftenskoleundervisning. Undervisningen skal klart adskille sig fra den traditionelle aftenskoleundervisning.

  • Undervisningen skal være indenfor Folkeoplysningslovens formål og regler, og skal herudover styrke udviklingen af et aktivt medborgerskab inden for væsentlige samfundsrelaterede områder
  • Undervisningen skal annonceres offentlig og være åben for alle
  • Deltagerne skal være tilmeldte, registrerede
  • Der skal være deltagerbetaling
 • Hvad kan det kommunale tilskud anvendes til?

  De fleksible tilrettelæggelsesformer kan blandt andet være:

  • Åbne studiecirkler
  • Åbne studieværksteder
  • Workshops
  • IT baseret fjernundervisning*

  Den del af det kommunale tilskud, der anvendes til fleksible tilrettelæggelsesformer kan anvendes til:

  • Løn til undervisere på holdet (aftenskolen er ikke bundet af satserne i Undervisningsministeriets lønbekendtgørelse)
  • Lederhonorar (dog højst 20% af aftenskolernes udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer)
  • Udgifter til etablering af internetadgang til undervisere på hold inden for fjernundervisning
  • Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi
  • Annoncering
  • Lokaleudgifter
 • Hvilken regel gælder for tilskud?

  Der ydes tilskud til de fleksible tilrettelæggelsesformer, som der ydes til den traditionelle undervisning:

  • 1/3 til almen undervisning, studiekredse og foredrag
  • 5/7 til instrumentalundervisning
  • 8/9 til handicapundervisning

   

 • Hvilken regel gælder for betaling af udenbys deltagere?

  Undervisning tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer er ligesom traditionel aftenskoleundervisning åben for udenbys deltagere.

  De samme regler er gældende med hensyn til mellemkommunale betalinger.

Fakta om fleksible tilrettelæggelsesformer

Aftenskolerne har mulighed for at arbejde med fleksible tilrettelæggelsesformer i deres virksomhed jf. ændring i Folkeoplysningsloven pr. 1.1.2007.

I Folkeoplysningsloven fra 1. juni 2011 blev begrebet udvidet, så aftenskoler kan afholde aktiviteter indenfor andre emner end de, der er hovedsagligt samfundsrelaterede. 
 
 

Kontakt

Kultur og Idræt
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

12.04.2018