You are here

Anmeld lugt, støj eller forureningsuheld

Oplever du en væsentlig forurening skal du kontakte Roskilde Kommune. Du kan klage over miljøgener fra dyrehold, lugt, støj m.m. fra både virksomheder og private.

Uheld

Oplever du en væsentlig forurening skal du kontakte Roskilde Kommune. I tilfælde, hvor der er tale om større akutte forureningsuheld, skal du straks melde det til alarmcentralen på 112.

Miljøgener

Du kan klage over miljøgener fra ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, lugt, støj m.m. fra både virksomheder og private. Inden du klager til kommunen, er det en god idé at tage kontakt til den person eller virksomhed du mener, har forårsaget problemet. I mange tilfælde er naboen eller virksomheden ikke klar over, at der er et problem.

Værd at vide inden du indgiver en klage til kommunen

Din anmeldelse indgår i sagens dokumenter og vi vil derefter tage kontakt til den pågældende person eller virksomhed, som der klages over, så vedkommende får mulighed for at udtale sig i sagen. Den der klages over kan bede om aktindsigt i de oplysninger kommunen har om sagen, og kommunen skal som udgangspunkt udlevere disse oplysninger, medmindre der er særlige forhold, der taler mod udlevering af oplysningerne.

Du kan anmelde en miljøgene til Roskilde Kommune, ved at udfylde nedenstående formular og tryk "send" nederst på denne side. Felter markeret med " * " skal udfyldes.

Personoplysninger

Vi beder om dine oplysninger, for at kunne behandle din henvendelse. Når du udfylder og sender denne formular til os, bekræfter du samtidig, at vi gerne må registrere de oplysninger, du selv har tastet ind. Vi opbevarer dine oplysninger i vores IT-system, så længe de er relevante for behandlingen af din sag og de efter lovgivningen skal opbevares i kommunen. Læs hele oplysningspligten her.

Hvis du oplyser personoplysninger som er følsomme eller fortrolige i din henvendelse til Roskilde Kommune, skal du sende din henvendelse via genepostkassens sikker post. Følsomme personoplysninger er f.eks. helbredsoplysninger, racemæssig eller etnisk baggrund, religiøs overbevisning. Fortrolige oplysninger er f.eks. væsentlige sociale problemer.

Kontakt

Geneteam

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Tlf 46 31 35 87

Senest opdateret

16.12.2020
Information om klager
Oplysninger om det du klager over (skal udfyldes hvis muligt)
Filer skal være mindre end 2 MB
Tilladte filtyper: gif jpg png tif txt pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml mov mp3 wav dmg zip