You are here

Ansøgningsskema til Miljøpuljen

Her kan du udfylde ansøgningsskemaet for at søge om tilskud fra MiljøpuljenRoskilde

Inden du går i gang, anbefaler vi, at du har oplysninger om dit projekt klar, herunder budget. Ansøgningen sendes til videre behandling i Roskilde Kommune, når der trykkes 'Indsend' nederst på siden.

Personoplysninger

Vi beder om dine oplysninger, for at kunne behandle og vurdere om I skal modtage tilskud. Når du udfylder og sender denne formular til os, bekræfter du samtidig, at vi gerne må registrere de oplysninger, du selv har tastet ind. Vi opbevarer dine oplysninger i vores IT-system, så længe de er relevante for behandlingen af din sag og de efter lovgivningen skal opbevares i kommunen. Læs hele oplysningspligten her.

Senest opdateret

22.01.2020
Om ansøger
Om projektet
kr.
UDGIFTER - beskriv her alle budgetterede udgifter til projektet
Udgiftspost 1
kr.
INDTÆGTER - beskriv her alle budgetterede indtægter til projektet
kr.
EGENFINANSIERING - form og omfang