You are here

Refusion for storskrald og haveaffald

Hvis I som forening er tilmeldt fællesordningen for storskrald og haveaffald, kan I ansøge om refusion for for udgifterne til behandlingsafgiften. Se her, hvordan I gør.

Du kan søge om refusion ved at udfylde formularen her på siden. Når du ansøger om refusion for behandlingsafgiften, skal du huske at vedhæfte kopier af vejesedler fra behandlingsanlæg og fakturaer fra transportøren.

Vi udbetaler kun refusion én gang. Udbetalingen sker så vidt muligt medio januar det følgende år.

Hvad kan vi få refusion for?

Haveaffald

Haveaffaldet må kun indeholde, grene, græs, blade, stammer og rødder. Det må ikke indeholde hø, halm, hestemøg, plastik, metal, tækkerør fra stråtag eller andet uorganisk materiale. Haveaffaldet skal nemlig komposteres, så andre borgere kan få gavn af det haveaffald, I ikke bruger.

Storskrald

Storskrald er typisk ting fra husholdningen, der er for store til at blive sorteret i de almindelige affaldsbeholdere. Det er fx møbler, cykler, barnevogne, computerskærme og køleskabe. 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er i år den 1. november. Refusionen dækker de udgifter til behandlingsafgiften, I har haft i perioden fra 1. november 2019 til 1. november 2020. 

Ansøgninger, vi modtager efter ansøgningsfristen, bliver derfor først medtaget til næste år.

OBS: Du modtager en kvittering på din e-mail, når du har sendt ansøgningen korrekt. Kvitteringen skal bruges som dokumentation for, at vi har modtaget din ansøgning. Hvis du ikke modtager en kvittering på din e-mail, er din ansøgning ikke modtaget. Kig eventuelt i dit SPAM-filter, hvis du ikke kan se den i din indbakke.

Har I mere end en vejeseddel for indeværende år, skal I samle dem i 1 dokument og uploade dette. Det samme er gældende for faktura. 

Personoplysninger

Vi beder om dine oplysninger for at kunne behandle din ansøgning. Når du udfylder og sender denne formular til os, bekræfter du samtidig, at vi gerne må registrere de oplysninger, du selv har tastet ind. Vi opbevarer dine oplysninger i vores IT-system, så længe de er relevante for behandlingen af din sag, og de efter lovgivningen skal opbevares i kommunen. 

Læs hele oplysningspligten

Senest opdateret

26.10.2020
Oplysninger på kontaktperson
Vær opmærksom på, at du indtaster mail-adressen korrekt. Kvittering på ansøgningen bliver sendt til denne mail-adresse
Haveaffald
Småt brændbart
Stort brændbart
Har I mere end en vejeseddel for indeværende år, skal I samle dem i 1 dokument og uploade dette. Det samme er gældende for faktura. 
Filer skal være mindre end 2 MB
Tilladte filtyper: gif jpg jpeg png html pdf doc docx xls xlsx
Filer skal være mindre end 2 MB
Tilladte filtyper: gif jpg jpeg png html pdf doc docx ppt pptx xls xlsx
Filer skal være mindre end 2 MB
Tilladte filtyper: gif jpg jpeg png html pdf doc docx ppt pptx xls xlsx