You are here

Har du været i jobafklaringsforløb - samtidig med du delvist genoptog dit arbejde?
Af Lise Hammershøj, Kommunikation
Så kan du måske have ret til at få reguleret din udbetaling. Fremover skal denne løn nemlig fradrages efter knap så strenge regler som hidtil.

Har dette betydning for dig?

Roskilde Kommune kan ikke umiddelbart søge frem, hvem der er omfattet af Ankestyrelsens nye praksis. Derfor er det vigtigt, at du selv undersøger, om du kan være omfattet.

Praksisændringen kan have betydning for dig, hvis:

  • Du har været sygemeldt og
  • du fik bevilget et jobafklaringsforløb, mens du stadig var ansat hos din arbejdsgiver og
  • du, enten før eller under dit jobafklaringsforløb, genoptog dit arbejde delvist hos samme arbejdsgiver og
  • du har fået modregnet din løn krone for krone i ressourceforløbsydelsen, også for de timer du genoptog dit arbejde.

Hvis du opfylder alle ovenstående punkter, kan du have ret til at få genberegnet den ressourceforløbsydelse som du modtog. Dog betyder forældelsesfristen, at vi ikke kan vi foretage omberegning af udbetalinger, der er sket før d. 3. september 2017.

Kan min sag være forældet?

Ja, det kan den. Forældelsesfristen for udbetaling af ressourceforløbsydelse er 3 år. Ankestyrelsen har i forbindelse med den nye principafgørelse fastsat et skæringstidspunkt for afbrydelse af forældelsesfristen. Skæringsdatoen er d. 3. september 2020. Det betyder, at der ikke kan foretages omberegning af udbetalinger, der er sket før d. 3. september 2017.

Hvilken ændring er der tale om?

Ankestyrelsen har fastslået, at det kun er den løn, der udbetales under sygefraværet, der skal trækkes fra ressourceforløbsydelsen. Den løn, man får for timer, hvor arbejdet er delvist genoptaget, får man delvist lov at beholde.  Hidtil har man fået trukket lønnen fra ressourceforløbsydelsen krone for krone, hvis man var i et lønnet job, ved begyndelsen af sit jobafklaringsforløb.

Fremover bliver der altså trukket knapt så meget af den løn, man får for genoptagne timer. Den såkaldte ’lempeligere fradragsregel’ gælder både, når arbejdet er genoptaget delvist før og efter overgangen til jobafklaringsforløbet.

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du opfylder ovenstående, skal du henvende dig til den kommune, som du senest har været i kontakt med under dit jobafklaringsforløb. Hvis det er Roskilde Kommune, skal du henvende dig til Ydelsen enten på telefon Tlf.  4631 3000 eller mail jobcenter@roskilde.dk 

 

Dato: 23. Oktober 2020

Senest opdateret:

23. Oktober 2020