You are here

Økonomisk friplads i dagtilbud, SFO og klub

Ligger husstandens samlede indtægt under en vis grænse, kan du få tilskud fra kommunen til økonomisk friplads i dagtilbud, SFO eller klub.

Tilskuddet hedder økonomisk friplads, og du kan søge det digitalt her på siden.

Du kan søge tilskud til:

 • Daginstitution, dagpleje inklusiv mad
 • SFO
 • Klub

Er husstandens samlede aktuelle A-indkomst under 563.800 kr. årligt i 2020 eller 576.800 kr. i 2021, kan du få et tilskud fra kommunen, som helt eller delvist dækker udgifterne til pasning, alt efter indkomstens størrelse. Hjemmeboende børns indtægt skal ikke regnes med i den samlede aktuelle A-indkomst. 

Se en oversigt over samlet indkomst og tilskuddets størrelse

Er der hos forældrene eller den forælder, der har folkeregisteradressen, mere end et barn under 18 år i hjemmet, forhøjes fripladsskalaens indtægtsgrænser med kr. 7.000 for hvert barn ud over det første barn. Er du enlig forsørger, vil du i 2020 få trukket  63.506 kr. fra indkomstgrundlaget, før fripladstilskuddet beregnes. Fradraget som enlig forsørger stiger i 2021 til 64.967 kr.

Har du økonomisk friplads, og ændrer husstandens indkomst sig, skal du ændre oplysningerne ved at ansøge igen længere nede på siden.

Efter du har sendt ansøgningen, vil tilskuddet gælde fra den 1. i den efterfølgende måned.

Ny lovgivning om videregivelse af oplysninger

Kommunen kan via Udbetaling Danmark uden dit samtykke samkøre nødvendige ikke-følsomme personoplysninger fra andre offentlige myndigheder, udenlandske myndigheder og arbejdsløshedskasser til kontrol, når du ansøger om at få nedsat din egenbetaling i forhold til tildelt økonomisk friplads. Samkøring kan ske med data fra egne registre.

Resultatet af samkøringen kan i visse tilfælde samkøres med oplysninger fra virksomheder, der er pålagt befordringspligt efter postloven – fx Post Danmark.” (§ 12 a)

Socialpædagogisk fripladstilskud

Du kan søge om socialpædagogisk friplads til dit barn, hvis det af sociale eller pædagogiske grunde er særlig påkrævet, at dit barn er i dagtilbuddet, SFO’en eller klubben, og hvis spørgsmålet om betalingen gør det svært for barnet at blive optaget eller blive i dagtilbuddet, SFO’en eller klubben.

Ansøgningen vil blive behandlet ud fra en konkret og individuel vurdering af familiens og barnets situation.

Du kan få ansøgningsskema og retningslinjer for tildeling af socialpædagogisk friplads ved at henvende dig til Børn og unge på boernogunge@roskilde.dk.

Spørgsmål og svar

 • Bliver jeg reguleret automatisk?

  Kommunen får automatisk besked fra SKAT, hvis din eller din ægtefælles/samlevers indkomst ændrer sig. Hvis ændringen af indkomsten har betydning for dit økonomiske fripladstilskud, reguleres din forældrebetaling automatisk.

  Din forældrebetaling reguleres både, hvis din husstandsindkomst stiger eller falder med et vis beløb. Det afgørende er, om ændringen svarer til mindst 5 trin på fripladsskalaen.

  Reguleringen gælder kun for den enkelte måned. Du får et brev fra kommunen, hvis du skal betale mere. Der kan gå nogle måneder, før forældrebetalingen reguleres, da kommunen skal vente på oplysninger fra SKAT om, hvad din husstandsindkomst har været i den enkelte måned. F.eks. bliver januar måneds tilskud reguleret i [xx] måned og februar måneds tilskud i [yy] måned.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg har en varig ændring i indkomsten?

  Hvis din husstandsindkomst ændrer sig varigt med et beløb, der svarer til ovenstående, kan du få det økonomiske fripladstilskud omberegnet.

  På den måde vil du fremover få det korrekte fripladstilskud med det samme. Du kan gøre det digitalt eller ved at henvende dig til kommunen.

  Hvis du ikke foretager dig noget, vil de beløb, du får for meget eller for lidt, blive trukket fra eller lagt til de efterfølgende måneders forældrebetaling.

 • Bliver jeg reguleret årligt?

  Kommunen efterregulerer dit økonomiske fripladstilskud én gang om året.

  Det betyder, at vi ud fra oplysninger fra SKAT, årsopgørelsen eller anden relevant dokumentation om din økonomi, beregner, om dit økonomiske fripladstilskud året før var rigtigt.

  Når vi efterregulerer, tager vi også mindre ændringer i indkomsten med, som ikke har ført til regulering i løbet af året.

 • Har jeg oplysningspligt?

  Du er stadig forpligtiget til at oplyse kommunen, hvis din husstand ændrer sammensætning, civilstatus eller andet, som har betydning for dit økonomiske fripladstilskud.

  Med den nye lovgivning er du dog ikke længere forpligtiget til at oplyse kommunen om ændringer i indkomst, da det fremover reguleres automatisk.

  Det gælder dog ikke, hvis indkomsten er fra selvstændig virksomhed eller indkomsten ikke er skattepligtig her i landet. Her er du stadig forpligtiget til at oplyse kommunen.

  Det er fortsat en god ide at give besked om væsentlige varige ændringer, så du fremover får det korrekte økonomiske fripladstilskud med det samme.

 • Hvis min indkomst har ændret sig?

  Hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig ofte, kan du opleve, at dit økonomiske fripladstilskud – og dermed forældrebetalingen - ændrer sig fra måned til måned.

 • Skal mine feriepenge regnes med?

  Feriepenge medregnes nu når de optjenes, og ikke når de udbetales, hvilket kan få betydning for dit økonomiske fripladstilskud.

 • Hvis jeg er selvstændig?

  Hvis du er selvstændig eller modtager indkomst, som ikke er skattepligtig i Danmark, vil fripladstilskuddet ikke ændre sig automatisk.

  Med den nye lovgivning er du dog ikke længere forpligtiget til at oplyse kommunen om indkomstændringer, da det fremover reguleres automatisk.

  Det gælder dog ikke, hvis indkomsten er fra selvstændig virksomhed eller indkomst, som ikke er skattepligtig her i landet. Her er du stadig forpligtiget til at oplyse kommunen.

  Det er fortsat en god ide at give besked om væsentlige varige ændringer, så du fremover får det korrekte økonomiske fripladstilskud med det samme.

 • Hvornår skal jeg søge friplads igen?

  Hvis du tre måneder i træk ikke modtager økonomisk fripladstilskud, fordi indkomsten er steget, skal du søge om økonomisk fripladstilskud på ny.

 • Skal jeg give samtykke til andre offentlige myndigheder om videregivelse af oplysninger?

  Kommunen kan via Udbetaling Danmark uden dit samtykke samkøre nødvendige ikke-følsomme personoplysninger fra andre offentlige myndigheder, udenlandske myndigheder og arbejdsløshedskasser til kontrol i forbindelse med, at du ansøger om og får nedsat din egenbetaling i forhold til tildelt økonomisk friplads.

  Samkøring kan ske med data fra egne registre. Resultatet af samkøringen kan i visse tilfælde samkøres med oplysninger fra virksomheder, der er pålagt befordringspligt efter postloven – fx Post Danmark.” (§ 12 a)

 • Hvor kan jeg finde lovgivningen ?

Den Digitale Hotline logo grafik

Brug for hjælp? Ring til Den Digitale Hotline

Har du brug for hjælp til selvbetjening eller har du generelle spørgsmål?

Kontakt

Borgerservice
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

10.11.2020