You are here

Madordning - Fritvalgsbevis

Hvis du er visiteret til madordning i eget hjem, kan du vælge mellem mad fra Det Danske Madhus eller benytte et fritvalgsbevis og selv finde en leverandør af mad.

Hvis du er visiteret til madordning i eget hjem, kan du vælge mellem mad fra Det Danske Madhus eller benytte et fritvalgsbevis.

Du kan læse mere om fritvalgsordningen her på siden, eller du kan kontakte Myndighedsservice på tlf. 4631 3000 mellem kl. 08:30 og 09:30 på alle hverdage for mere information.

Med et fritvalgsbevis vælger du selv en leverandør af mad, og du kan vælge om maden skal bringes hjem til dig, eller om du selv henter maden.

Du skal selv træffe aftale med fx en slagter, kro eller anden madleverandør om køb af et hovedmåltid. Er du bevilget madordningen og ønsker at benytte dig af et fritvalgsbevis, skal du udfylde fritvalgsbeviset her på siden med egne oplysninger samt oplysninger på den leverandør, du ønsker at benytte.

Ønsker du at benytte fritvalgsbeviset, er du eller dine pårørende ansvarlig for følgende:

 • Du eller din pårørende skal selv lave en aftale med en CVR-registeret madleverandør som for eksempel kro, restaurant eller en anden madleverandør, som ønsker at producere og levere mad til dig, og som er indforstået med Roskilde Kommunes krav til madordningen.
 • Du eller din pårørende skal selv administrere din madordning, herunder bestilling og afbestilling til leverandøren (eksempelvis ved indlæggelse) og betaling af regninger for evt. merpris.
 • Selv kunne bestille en sund og nærende kost.
 • Kunne tage imod maden, når leverandøren ankommer.
 • Kunne finde, læse og forstå leverandørens smileyordning for at være sikker på, at madleverandøren har en ordentlig kvalitet og hygiejne i sit køkken.

Roskilde Kommune kan i særlige tilfælde fratage dig retten til et fritvalgsbevis. Det kan blandt andet ske, hvis du ikke kan administrere ordningen, heriblandt at bestille og afbestille måltider.

Spørgsmål og svar

 • Hvordan kommer du igang?

  Hvis du ønsker at søge om et fritvalgsbevis, skal du kontakt Myndighedsservice i Roskilde Kommune på tlf. 4631 3000. Her vil en visitator i Myndighedsservice drøfte din situation med dig, for at sikre at du er i stand til at administrere ordningen eller har andre, der kan administrere ordningen for dig. Vurderes det at du kan administrere ordningen skal du:

  1. Udskrive og udfylde skabelon for fritvalgsbevis. Din madleverandør skal udfylde en del af fritvalgsbeviset.
  2. Aftale en dato for opstart af madordningen med din leverandør. Når fritvalgsbeviset er udfyldt, skal enten din leverandør eller dig returnere det til Roskilde Kommune, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, att. Myndighedsservice.

  Du vil herefter modtage kopi af fritvalgsbeviset.

  Hvis du ønsker at skifte leverandør, skal du altid kontakte Myndighedsservice forinden, så du kan få udstedt et nyt fritvalgsbevis.

  Du kan henvise den kro, restaurant eller lignende du ønsker som leverandør, til Roskilde Kommunes hjemmesiden http://roskilde.dk/madordning-fritvalgsbevis , hvor du kan finde informationsmateriale til madleverandører.

 • Hvad koster det?

  Værdien af fritvalgsbeviset bestemmes af prisen på madservice henholdsvis med udbringning og uden udbringning hos den private leverandør som Roskilde Kommune har kontrakt med. Fritvalgsbevisets værdi til hovedmåltid udgør inkl. moms 92 kr. kr. for mad med udbringning og 55 kr. for mad uden udbringning. Egenbetalingen for mad med udbringning udgør 53 kr. og for mad uden udbringning er egenbetalingen på 32 kr. Hvis du vælger et tilbud, som er dyrere end det tilskud Roskilde Kommune giver, skal du selv betale differencen, dog ikke med det samme. Den madleverandør du har valgt sender, en gang om måneden, den samlede regning for måltider til Roskilde Kommune, som herefter betaler madleverandøren samt opkræver egenbetalingen hos dig.

  Her følger en række eksempler på brug af fritvalgsbeviset.

  Eksempel 1: En borger vælger et måltid til samlet 150 kr. uden udbringning. Fritvalgsbevisets værdi udgør 55 kr. Efter brug af fritvalgsbevis betaler borger i alt 95 kr. Derudover skal borgeren betale 32 kr. i egenbetaling. Den samlede egenbetaling bliver derfor 127 kr.

  Eksempel 2: En borger vælger et måltid til samlet 200 kr. med udbringning. Fritvalgsbevisets værdi udgør 92 kr. Efter brug af fritvalgsbevis betaler borger i alt 108 kr. Derudover skal borgeren betale 53 kr. som alle visiterede borgere betaler i Roskilde Kommune pr. måltid. Den samlede egenbetaling bliver derfor 161 kr.

  Eksempel 3: En borger vælger et måltid til samlet 110 kr. med udbringning. Fritvalgsbevisets værdi udgør 92 kr. Efter brug af fritvalgsbevis betaler borger i alt 18 kr. Derudover skal borgeren betale 53 kr. som alle visiterede borgere betaler i Roskilde Kommune pr. måltid. Den samlede egenbetaling bliver derfor 71 kr.

  Det er også muligt at forestille sig et eksempel med et beløb for mad med udbringning under fritvalgsbevisets værdi. En borger vælger fx et måltid til samlet 60 kr. (inkl. udbringning). Fritvalgsbevisets værdi udgør 92 kr. Beløbet er negativt efter brug af fritvalgsbevis på i alt minus 32 kr. Herefter skal borger betale de 53 kr. som alle visiterede borgere betaler i Roskilde Kommune pr. måltid Den samlede egenbetaling bliver derfor 53 kr.

 • Information til leverandører af mad efter ordningen om fritvalgsbeviser.

  Som madproducerende virksomhed, har du mulighed for at blive leverandør af madservice efter ordningen om fritvalgsbeviser. Ordningen omfatter borgere, der bor i eget hjem, og som af Roskilde Kommune er bevilget hjælp til at modtage madservice. Leverandører efter ordningen om fritvalgsbeviser skal ikke godkendes på forhånd, men Roskilde Kommune vil løbende føre kontrol med madens ernæringsmæssige kvalitet.

  Som minimum skal du som leverandør:

  1. hvilke borgere den enkelte faktura vedrører,
  2. hvor mange hovedretter borgeren har modtaget,
  3. Opdeling på den enkelte faktura i henholdsvis: a) Den samlede pris pr. måltid og udbringning pr. borger, b) borgerens egenbetaling, c) fritvalgsbevisets værdi.
  • Have meddelelsespligt, hvilket betyder, at leverandøren har pligt til at meddele Roskilde Kommune om ændringer i borgerens behov for hjælp.

  Roskilde Kommune betaler kun for én hovedret pr. dag. Fritvalgsbeviset er først gyldigt, når du som leverandør eller borgeren har udfyldt det og det er returneret til Roskilde Kommune.

Senest opdateret

16.04.2018