You are here

Madordning - Fritvalgsbevis

Hvis du er visiteret til madordning i eget hjem, kan du vælge mellem mad fra Det Danske Madhus eller benytte et fritvalgsbevis og selv finde en leverandør af mad.

Hvis du er visiteret til kommunens madordning og får mad hjemme, kan du selv vælge, hvor du ønsker at få maden leveret fra. Du kan vælge imellem at få mad fra Det Danske Madhus, som Roskilde Kommune allerede har en aftale med, eller selv at lave en aftale med det sted, du ønsker, skal levere din mad. Det kan være alt fra en slagter til en kro eller restaurant, men der er nogle krav til kvalitet, som maden skal leve op til. Det er op til dig, om du selv vil hente maden, eller om du vil have den leveret til din hoveddør. For at skifte til en selvvagt madleverandør, skal du udfylde et fritvalgsbevis her på siden. Fritvalgsbeviset kan udfyldes og benyttes af alle borgere, som er tilknyttet madordning i eget hjem.

Vil du have mere information?

Du kan læse om fritvalgsordningen her på siden eller kontakte vores Myndighedsservice på telefon 4631 3000 mellem kl. 8:30 og 9:30 på alle hverdage.
Ønsker du at gøre brug af tilbuddet om selv at vælge din madleverandør? Så skal du sørge for følgende:

 • Du eller din pårørende skal selv lave en aftale med det sted, der skal levere din mad. Stedet skal være CVR-registreret og leve op til Roskilde Kommunes krav til maden.
 • Får du behov for at afbestille (eksempelvis ved indlæggelse), eller skal der betales regninger for evt. merpris, er det også dit eller din pårørendes ansvar.
 • Du og din pårørende skal også sørge for at bestille en sund og nærende kost samt kunne finde, læse og forstå madleverandørens smileyordning, så I kan være sikre på, at de har en ordentlig kvalitet og hygiejne i deres køkken.
 • Du skal selv kunne tage imod maden, når den bliver leveret til dit hjem.

Roskilde Kommune kan i særlige tilfælde fratage dig retten til et fritvalgsbevis. Det kan blandt andet ske, hvis ikke du selv kan bestille og afbestille måltider.
 

Spørgsmål og svar

 • Hvordan kommer du igang?

  For at søge om et fritvalgsbevis, som giver dig mulighed for selv at vælge din madleverandør, skal du kontakte Roskilde Kommunes Myndighedsservice på tlf. 4631 3000. Her vil en visitator sikre sig, at du selv kan sørge for ordningen eller har andre, der kan sørge for den. Derefter skal du:

  1. Udskrive og udfylde fritvalgsbeviset. En del af det skal udfyldes af dig og en del af det skal udfyldes af den madleverandør, du vælger.
  2. Lave en aftale med din madleverandør om, hvornår madordningen skal starte. Når fritvalgsbeviset er udfyldt, skal du eller din madleverandør returnere det til Roskilde Kommune på adressen Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, att. Myndighedsservice. Herefter vil du modtage en kopi af dit fritvalgsbevis.

  Skulle det ske, at du senere ønsker at skifte til en anden madleverandør, skal du bare kontakte Myndighedsservice igen, så de kan udstede et nyt fritvalgsbevis til dig.

  Du kan henvise den kro, restaurant eller lignende, du gerne vil have mad fra, til Roskilde Kommunes hjemmeside http://roskilde.dk/madordning-fritvalgsbevis. Her kan de hente information om madordningen.
   

 • Hvad koster det?

  Når du vælger din egen madleverandør, giver fritvalgsbeviset dig et tilskud på 94 kr., hvis maden skal bringes hjem til dig og 55 kr., hvis du selv henter maden. Værdien af fritvalgsbeviset er den samme som prisen på et hovedmåltid hos den leverandør, som Roskilde Kommune allerede har en aftale med. Udover dette tilskud er der en egenbetaling på 54kr., hvis maden leveres hjem til dig og 32 kr., hvis du selv vil hente maden. Hvis prisen på maden overstiger det beløb, som kommunens tilskud rækker til, skal du selv betale det overskydende beløb. Betalingen sker ved, at Roskilde Kommune en gang om måneden sender dig en samlet regning.

  Følgende eksempler viser, hvordan du kan bruge fritvalgsbeviset på forskellige måder:

  Eksempel 1: Hvis du vælger et måltid til i alt 150 kr., som du selv henter, vil du få et tilskud på 55 kr. gennem fritvalgsbeviset. Derfor vil der blive en difference på 95 kr. Oveni kommer egenbetalingen på 32 kr., og du skal derfor selv betale i alt 127 kr. pr måltid.

  Eksempel 2: Hvis du vælger et måltid til i alt 110 kr., som du ønsker at få bragt hjem til dig, vil dit tilskud fra fritvalgsbeviset være på 94 kr. pr. måltid. Differencen vil derfor være på 16 kr. Din egenbetaling for måltidet vil være på 54 kr., og du vil derfor skulle af med 70 kr. i alt pr. måltid.

  Eksempel 3: Hvis du vælger et måltid til 60 kr., som skal bringes hjem til dig, vil der ikke være nogen difference at betale, da prisen er lavere end det tilskud på op til 94 kr., som fritvalgsbeviset giver. Derfor skal du i dette tilfælde kun betale egenbetalingen på 54 kr. pr. måltid.
   

 • Information til leverandører af mad efter ordningen om fritvalgsbeviser.

  Som madproducerende virksomhed, har du mulighed for at blive leverandør af madservice efter ordningen om fritvalgsbeviser. Ordningen omfatter borgere, der bor i eget hjem, og som af Roskilde Kommune er bevilget hjælp til at modtage madservice. Leverandører efter ordningen om fritvalgsbeviser skal ikke godkendes på forhånd, men Roskilde Kommune vil løbende føre kontrol med madens ernæringsmæssige kvalitet.

  Som minimum skal du som leverandør:

  1. hvilke borgere den enkelte faktura vedrører,
  2. hvor mange hovedretter borgeren har modtaget,
  3. Opdeling på den enkelte faktura i henholdsvis: a) Den samlede pris pr. måltid og udbringning pr. borger, b) borgerens egenbetaling, c) fritvalgsbevisets værdi.
  • Have meddelelsespligt, hvilket betyder, at leverandøren har pligt til at meddele Roskilde Kommune om ændringer i borgerens behov for hjælp.

  Roskilde Kommune betaler kun for én hovedret pr. dag. Fritvalgsbeviset er først gyldigt, når du som leverandør eller borgeren har udfyldt det og det er returneret til Roskilde Kommune.

Senest opdateret

08.05.2019