You are here

Gadstrup og Snoldelev ZebraBy 2019-2020

Nu starter arbejdet med at udvikle gode ideer og samarbejde på tværs af lokalområdet i Gadstrup og Snoldelev, hvor at skabe nye relationer og nye fællesskaber er i fokus.

Hvis du vil høre mere om ZebraBy eller har spørgsmål, så kontakt Sine Primdahl på sinemp@roskilde.dk eller 20170548.

Den nye Zebra

Gadstrup og Snoldelev er udnævnt som samlet ZebraBy i perioden 2019-2020.

ZebraBy er et projekt, der handler om at udvikle områder gennem gode ideer og samarbejde på tværs af lokalområdet. Der lægges vægt på, at ideerne skal gro frem, inspireret af hverdagen og livet i området. Samtidig handler det om at skabe nye relationer og give plads til at nye fællesskaber kan opstå. Fællesskaber hvori man sammen hjælpes ad, til at få idéer og initiativer ført ud i livet.

Der er afsat 1 mio. kr. til at hjælpe med at idéerne og initiativerne bliver til virkelighed.

Alle i Gadstrup og Snoldelev kan bidrage og være med til at gøre området til et endnu bedre sted at bo. Det hele starter med de gode idéer og lysten til drive dem videre - og ingen idéer er for små.

Hvis man har en idé kan man enten selv arbejde videre med den, eller man kan danne en arbejdsgruppe, der sammen arbejder videre.

Både som enkelt person og som arbejdsgruppe kan man altid, løbende søge sparing og hjælp hos projektgruppen på rådhuset.

Zebraføllet

Zebraby er for alle, også for de børn og unge, der bor i området - det lægger vi ekstra fokus på gennem Zebraføllet.

Zebraføllet er udviklet sammen med Gadstrup Skole, der med en zebra temauge sikrer, at eleverne får mulighed for at udvikle deres egne idéer og give deres input til, hvordan Gadstrup og Snoldelev kan blive endnu bedre byer, for alle i byerne. Så skolen sætter zebra på skemaet en hel uge. Eleverne skal arbejde med, hvordan de kan udvikle ideer, som vil komme så mange som muligt til gode. De skal arbejde med byerne på forskellige vis, med det at udvikle idéer sammen og derefter sammen gøre dem realiserbare og beslutte hvilke idéer, der skal kunne blive til noget.

Idéerne kan være alt fra fysiske ting, der vil gøre et sted bedre, til arrangementer og events, som kunne være spændende og sjove for byens borgere.

Sammen med lærerne vil Zebraføllet tage forskellig form, alt efter fagligt fokus og klassetrin.

Idéerne vil efterfølgende blive præsenteret sammen med de øvrige arbejdsgruppers idéer. Dette vil ske ved et arrangement senere på året. Der vil blive annonceret for dette særskilt.

Læs mere om

 • Det sker der af Zebra-arrangementer

  Undervejs i Zebrabyperioden vil der blive afholdt arrangementer. Disse vil der løbende blive inviteret til.

   

  Sparringsmøde for zebra-arbejdsgrupperne 20. januar 2020

  Mandag den 20. januar 2020, kl. 17:00-18:30, afholdes der fælles sparringsgruppemøde i Snoldelev Sognegård.

  Sparringsmødet er for alle, der har lyst, men det er særligt rettet mod de arbejdsgrupper, som arbejder med zebraby projekter.

   

  Idebazar den 23. november 2019

  Zebraby-arbejdsgrupperne viser deres ideer og projekter frem til en idebazar på Gadstrup Skole, hvor alle er velkomne. 

  Valgholdene i musik og billedkunst holder workshop med sang, dans og ansigtsmaling. 

  Idrætsklubben står for snacks under hele arrangementet. 

  Se invitation til idebazar den 23. november 2019.

  Se arbejdsgruppernes plancher

   

  Opstartsworkshop den 28. maj 2019

  Til det første store arrangement, opstartsworkshoppen, kom ca. 185 mennesker kom en torsdag aften til en aften der bød på officiel igangsættelse ved borgmester Joy Mogensen. Ved borde fik de fremmødte mulighed for efterfølgende at gå i dybden med alle de gode ressourcer som Gadstrup og Snoldelev i forvejen byder på. Derefter blev snakken drejet, så den handlede om hvilke potentialer området byder på. Ud fra de indledende snakke blev der til sidst brain-stormet på gode ideer til diverse projekter og initiativer. For hver idé, projekt og initiativ meldte der sig en tovholder, så idéen kunne skrives op på en fælles idéliste så andre kunne blive inspirerede og skrive sig på som interesserede.

  De mange gode ideer blev samlet og der er dannet arbejdsgrupper for dem, der havde en tovholder. Det er nu op til arbejdsgrupperne at forme ideerne, så de kan realiseres.

 • Arbejdsgrupper - vil du være med?

  Zebra-arbejdsgrupper

  Vil du gerne være en del af en arbejdsgruppe, kan du kontakt tovholderne. 

  Igangværende arbejdsgrupper:

  • Shelter ved DDS-hytten, Gadstrup         

  Tovholder: Teit Jørgensen, e-mail: teitkruse@gmail.com

   

  • Fællesskaber i Snoldelev                       

  Tovholder: Nanna Høeg Wenzell, e-mail: nhw@outlook.dk

   

  • Stier, Snoldelev                                       

  Tovholder: Rikke Holm-Knudsen, e-mail: rholmknudsen@gmail.com

   

  • Stier, Gadstrup                                         

  Tovholder: Allan Røske-Nielsen, e-mail: allan@roeske.dk

   

  • Æblelund, Gadstrup                                 

  Tovholder: Malene Guassora, e-mail: mguassora@gmail.com

   

  • Stationsbygningen, Gadstrup                 

  Tovholder: Heidi Friis, e-mail: dekoheidi@hotmail.com

   

  • Skater-område i Gadstrup

  Tovholder: Patrick Pujas, e-mail: ppujas@cisco.com

   

  • Bænke, Gadstrup og Snoldelev 

  Tovholder: Louise Vedel, e-mail: louisevedel@hotmail.com

   

  • Hundeluftersted, opgradering og etablering i Gadstrup og Snoldelev 

  Tovholder: Nanna Høeg Wenzell, e-mail: nhw@outlook.dk

   

  • Ungested i Gadstrup

  Tovholder: Sine Molter Primdahl, e-mail: sinemp@roskilde.dk

   

  • Fællesskaber i Snoldelev

  Tovholder: Nanna Høeg Wenzell, e-mail: nhw@outlook.dk

   

  • Strikkeklub; en barselsstrikkegruppe og en almindelig strikkegruppe

  Tovholder: Annette Christiansen, e-mail: dronningsnold@gmail.com

   

  Gennemførte projekter

  • Hjertestarter, Gnisten i Gadstrup             

  Tovholder: Villy Olesen, e-mail: 4621@email.dk

Publikationer

Senest opdateret

03.12.2019