You are here

Har du ekstra restaffald?

Bestil mærkater til dit ekstra restaffald. Så tager vi det med, når vi henter dit affald.

Har du nogle gange mere restaffald, end der kan være i din sæk eller beholder, kan du købe et affaldsmærkat med teksten "Ekstra sæk til restaffald".

Affaldsmærkatet koster 54 kr. inklusiv moms (prisen i 2020) og er et klistermærke, du sætter på en sæk i klar plast. Du skal selv anskaffe sækken, som skal være af en kvalitet og styrke, der gør den anvendelig til restaffald. Den klare sæk må maksimum være 100 liter (standard-størrelse).

Stil sækken med affaldsmærkatet ved siden af dit affaldsstativ eller affaldsbeholder. Så tager skraldemanden sækken med næste gang, han henter dit affald. 

Bemærk: Sækken må kun indeholde sorteret restaffald og må maksimalt veje 15 kg. 

Senest opdateret

02.01.2020