You are here

Forslag til Strategisk Klima- og Energiplan 2019-22

Startdato for høring: 
7. Marts 2019 - 9:10
Slutdato for høring: 
28. April 2019 - 23:59
Roskilde Kommunes Klima- og Miljøudvalg har på dets møde den 5. marts 2019 vedtaget at fremlægge forslag til Strategisk Klima- og Energiplan 2019-22 til offentlig høring.

Høring

Med Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022 fortsætter og videreudvikler vi klima- og energiindsatsen i Roskilde Kommune, og der lægges op til nye og solide mål:

  • I 2030 skal vi have en CO2-neutral el- og fjernvarmeforsyning
  • i 2035 skal vi samlet set have en CO2-neutral individuel opvarmning
  • i 2035 skal Roskilde Kommune som virksomhed også være CO2-neutral og endelig skal vi
  • i 2040 have en helt CO2-neutral kommune som geografisk område.

Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022 vil være den overordnede ramme for kommunens arbejde med klima og energi i årene 2019-2022.

Forslaget til planen er blevet til i en proces med involvering af en række interessenter og eksperter på området bl.a. Roskilde Kommunes Klimaråd.  

I planen har vi fokus på tre store områder: Grønne løsninger hos borgere og erhverv, en bæredygtig kommune og en grøn omstilling af energisystemet. Herunder er der defineret en række pejlemærker, som vi nu skal til at gøre mere konkrete. 


Materiale

Borgermøde 

Den 2. april kl. 18 er der borgermøde og udstilling i Byens hus, Stændertorvet 1 i Roskilde. Alle er velkome. Læs mere her.

Udstillingen er tilgængelig hele april måned. 

Videre proces

Efter høringsperioden vil Klima- og Miljøudvalget tage stilling til indkomne bemærkninger. 

Offentligt tilgængeligt

Vær opmærksom på, at dit høringssvar (det dokument, du indsender) vil være offentligt tilgængeligt her på siden, så snart du har indsendt det. De oplysninger, du giver nedenfor om din adresse og emailadresse, vil ikke blive vist her på siden. 

Dit navn og adresse vil fremgå af det høringsnotat, som udarbejdes til den politiske behandling af sagen. Dine oplysninger vil være offentligt tilgængeligt i indeværende byrådsperiode (2018-2021) og næste, dvs. i max. 8 år. 

Når du har sendt høringssvaret, går svaret automatisk til sagsbehandler. Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst

Navne-/adressebeskyttelse og følsomme personoplysninger

Har du navne-/eller adressebeskyttelse skal du sende dit høringssvar via By, Kultur og Miljø Sekretariatets digitale post. Dit høringssvar vil efterfølgende blive vist på høringsportalen og indgå i høringsnotatet i den politiske sag med oplysning om navne-/eller adressebeskyttelse.

Hvis du oplyser følsomme personoplysninger i dit høringssvar skal du sende dit høringssvar via By, Kultur og Miljø Sekteratiatets digitale post. Følsomme personoplysninger er f.eks. oplysninger om politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning; helbredsoplysninger m.m. Dit høringssvar vil efterfølgende blive vist på høringsportalen og indgå i høringsnotatet i den politiske sag uden oplysning af navn og adresse.

Personoplysninger

Vi beder om dine oplysninger for at kunne behandle og vurdere høringssvarene i forhold til den aktuelle sag. Når du udfylder og sender denne formular til os, bekræfter du samtidig, at vi gerne må registrere de oplysninger, du selv har tastet ind. Læs om databeskyttelse her.

Høringssvar

Afsenders navnAfsenderDatoVis
Danmarks Naturfredningsforening RoskildeInteresseorganisation29.04.2019Vis
HMN GasNetVirksomhed26.04.2019Vis
Hanne Aaskov TofftAndet05.04.2019Vis

Kontakt

By, Kultur og Miljø Sekretariatet
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

29.04.2019