You are here

Hvad koster det at være med i en fælles affaldsløsning?

Der er en prisforskel alt efter, hvilken affaldsløsning du har, der hvor du bor.

Her kan du se et typisk eksempel for 8 husstande med en fælles affaldsløsning, men har du en anden løsning, betaler du et andet beløb. Priserne er derfor vejledende. 

Etagebolig, hvor 8 husstande deler minicontainere

  • 1 stk. 660 liter til restaffald med 2 ugers tømning
  • 1 stk. 400 liter til madaffald med 2 ugers tømning
  • 1 stk. 240 liter til glas med 8 ugers tømning
  • 1 stk. 240 liter til metal med 8 ugers tømning
  • 1 stk. 660 liter til papir med 3 ugers tømning

Samlet årligt gebyr inkl. moms (2020): 15.148 kr. Det svarer til, at hver bolig betaler et årligt gebyr på 1.893,50 kr. 

Gebyret dækker renovation, efterbehandling af affaldet, genanvendelse og administration. Derudover kan du som borger frit benytte genbrugspladserne i Roskilde Kommune. 

Priser og gebyrer

Du kan se de mest almindelige priser i "Affaldsgebyrer 2020 – Private husstande i Roskilde Kommune".

PDF icon Affaldsgebyrer 2020 – Private husstande i Roskilde Kommune

Takster for affaldsordning 2019-2020" indeholder en detaljeret oversigt. Her finder du fx priser for sommerhuse og kolonihaver. 

PDF icon Takster for affaldsordning 2019-2020

Du er mere end velkommen til at kontakte affaldoggenbrug@roskilde.dk og få oplyst, hvad du betaler for din løsning.

Senest opdateret

05.12.2019