You are here

Identificér de forskellige typer affald

Før du starter med at rive ned eller renovere, skal du gennemgå hvilke typer affald, du forventer at få. Det er nødvendigt for at kunne sortere affaldet korrekt.

Særligt skal du identificere miljø- og sundhedsfarligt affald, og du skal forsøge at opgøre mængderne.

Start med at undersøge hvornår bygningen/anlægget er opført og er blevet renoveret. Hvis du ikke selv har oplysninger om, hvornår bygningen er opført eller renoveret, kan du ofte finde oplysningerne på Den Offentlige Informationsserver, OIS på adressen eller i kommunens register om byggesager.

Bygninger skal screenes for PCB-holdigt materiale, hvis de er opført i perioden 1950-1977, og hvis byggearbejdet vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller frembringer mere end 1 ton affald.

PCB-screening skal også foretages i forbindelse med udskiftning af termoruder fremstillet i perioden 1950-1977.

Skema til PCB-screening er en del af anmeldeskemaet til bygge- og anlægsaffald. Hvis der skal sættes kryds i ”Ja” i et af punkterne i skemaet, skal der foretages en nærmere kortlægning. Det indebærer, at der skal udtages prøver af byggematerialerne, der skal analyseres for indholdet af skadelige stoffer.

Udover PCB kan bygningsdele også indeholde en række andre skadelige stoffer, som fx bly og asbest. Læs mere i vejledningspjecen Håndtering af bygge- og anlægsaffald.

Minimumskrav til analyser

  • Malede overflader: Skal analyseres for PCB og tungmetallerne Bly, Cadmium, Kobber, Krom, Nikkel, Zink og Kviksølv
  • Udvendig sokkel: Skorsten og tagpap skal analyseres for Polyaromatiske Hydrocarboner (PAH)
  • Fliseklæb og ældre tagpap: Analyseres for asbest
  • Termoruder fra før 1980: Skal analyseres for PCB
  • Elastiske fuger: Skal analyseres for PCB og Klorparafiner.

Senest opdateret

30.10.2019