You are here

Åben Skole

Når du afspiller videoen, accepterer du, at Youtube sætter en trackingcookie, som kan bruges til fx markedsføring. Hvis du ønsker at undgå dette, bør du ikke afspille videoen.

Den åbne skole betyder, at folkeskolen åbner sig mod lokalsamfundet og inddrager aktører og institutioner i skolen for at give eleverne en bred forståelse af det omgivne samfund.

Samarbejde og inddragelse af lokalsamfundet fremmer folkeskolens fag og formål, den lokale sammenhængskraft og bidrager til, at børnene i højere grad stifter bekendtskab med de muligheder, som foreningsliv, erhvervsliv og lokalsamfundet rummer. Ved at supplere elevernes teoretiske viden med praktiske opgaver og eksempler understøtter man elevernes læring, kreativitet og evner til at koble teori og praksis sammen. Derved får eleverne mulighed for at bruge et bredere udsnit af deres evner, der især også tilgodeser elever, som er mere praksisorienterede.

Det er op til hver enkelt skoleledelse, hvordan skolerne samarbejder med de forskellige foreninger og virksomheder. Derudover kan de enkelte skoleledelser give tilladelse til, at elever opfylder undervisningspligten ved at deltage i fx musikundervisning på den lokale musikskole eller idrætsudøvelse i en idrætsforening. Det kan eventuelt gøres som erstatning for valgfagstimerne.

I Roskilde Kommune tager den ”åbne skole” afsæt i kommunens tre udviklingsstrategier:

  • Det musiske Roskilde
  • Uddannelse, Forskning og Erhverv
  • Sundhed og Idræt

Skoleportalen er nem at bruge

I Roskilde Kommune er der mange gode samarbejdsrelationer mellem skoler og lokalsamfundet, men der er plads til mange flere. Skoleportalen Åben Skole portalen er en platform, der henvender sig både til skoler, foreninger, erhvervsliv og ungdomsuddannelser og den kommunale ungdomsskole, som gerne vil samarbejde og åbne skolen mod samfundet.

Portalen er bygget enkelt op, og de nationale læringsmål er også at finde på hjemmesiden. Det er nemt at blive oprettet som aktør, og nemt at finde det helt rigtige samarbejde som lærer. Der er masser af muligheder for at byde ind med forslag til aktiviteter, som også kan have meget forskellig varighed.

Er du som forening, kulturinstitution og virksomhed interesseret i at indlede et samarbejde med en af skolerne i Roskilde Kommune - eller er interesseret i at høre om rammerne for et eventuelt samarbejde - så klik ind på Åben Skole og læs videre. Der findes også en Facebookside med mere information.

Senest opdateret

24.01.2020