You are here

Åben Skole

Den åbne skole betyder, at folkeskolen åbner sig mod lokalsamfundet og inddrager aktører og institutioner i skolen for at give eleverne en bred forståelse af det omgivne samfund.

Samarbejde og inddragelse af lokalsamfundet fremmer folkeskolens fag og formål, den lokale sammenhængskraft og bidrager til, at børnene i højere grad stifter bekendtskab med de muligheder, som foreningsliv, erhvervsliv og lokalsamfundet rummer. Ved at supplere elevernes teoretiske viden med praktiske opgaver og eksempler understøtter man elevernes læring, kreativitet og evner til at koble teori og praksis sammen. Derved får eleverne mulighed for at bruge et bredere udsnit af deres evner, der især også tilgodeser elever, som er mere praksisorienterede.

Det er op til hver enkelt skoleledelse, hvordan skolerne samarbejder med de forskellige foreninger og virksomheder. Derudover kan de enkelte skoleledelser give tilladelse til, at elever opfylder undervisningspligten ved at deltage i fx musikundervisning på den lokale musikskole eller idrætsudøvelse i en idrætsforening. Det kan eventuelt gøres som erstatning for valgfagstimerne.

I Roskilde Kommune tager den ”åbne skole” afsæt i kommunens tre udviklingsstrategier:

  • Det musiske Roskilde
  • Uddannelse, Forskning og Erhverv
  • Sundhed og Idræt

 

Senest opdateret

05.05.2020