You are here

”Jeg vil vise de unge alt, der indgår i at drive et landbrug”

  • Jyllingeelever klappeer køerne

    Fotograf: Niklas Majgaard Andersen

  • Gårdmand Jørgen Skou Larsen bringer eleverne tættere på virkeligheden.

    Fotograf: Niklas Majgaard Andersen

  • At tage prøver indgår i de unges projekter.

    Fotograf: Niklas Majgaard Andersen

Gårdejer Jørgen Skou Larsen lærer elever fra Jyllinge Skole om bæredygtigt landbrug og dyrevelfærd.

Den normale forbruger ser oftest kun resultatet af landbruget, når turen går til supermarkedet – men forud går et stort stykke arbejde. Det arbejde ser Jyllinge Skoles 8. klasser nærmere på lige nu. De to studielinjer ”Science” og ”Hands on” prøver nemlig kræfter med et nyt projekt, hvor de skal se nærmere på alt det, der skal til, når man som Jørgen Skou Larsen producerer Hereford-kvæg af den absolut højeste kvalitet.

Historien er gengivet fra Lokalavisen Egedal 1. marts 2018.

"De får alt at se"

Jørgen Skou Larsen er femte generation på gården ved Østrup, men kommer egentlig selv fra en karriere i IT. Interessen for landbruget har imidlertid altid været stor, og ønsket om at dele sin passion med de unge er nu blevet til et skoleprojekt. Indgangsvinklen er enkel – Jørgen vil vise så mange aspekter af landbruget som muligt:

- Mit mål med projektet er egentligt ret simpelt, for jeg vil gerne vise de unge alt, hvad der indgår i at drive en produktion. De har for eksempel taget prøver i stalden og af jorden i dag, og skal senere analysere dem. Det afføder naturligvis en masse gode spørgsmål, og jeg skal blandt andet vise en gruppe, hvordan jeg kan vide, hvor meget gødning jeg må bruge på mine marker, forklarer han.

Det har givet anledning til masser af spørgsmål og gode debatter – og Jørgen Skou Larsen lægger ikke låg på sine informationer:

- Der har især været mange gode snakke om dyrevelfærd her på holdet. Vi har for eksempel talt om, hvor meget plads dyrene skal have ifølge loven – og hvordan jeg har grebet det an, fordi min bedrift kun bliver fikseret (spændt fast, red.) ved fodring. Og dertil har vi også diskuteret, hvorfor fikseringen bruges lige netop der, da de stærkeste dyr ellers ville kunne tage alt foderet, forklarer han.

Spændende undervisning

Blandt eleverne er entusiasmen stor, og undervisningen, der tager udgangspunkt i landbruget, får mange positive røster med på vejen. Opgaven er som udgangspunkt fri, forklarer lærer Tine Voigt:
- Der er en ret stor bredde i at arbejde med Åben Skole, og vi har for eksempel elever, der ser nærmere på forskellene på konventionelt og økologisk landbrug, mens andre skriver om dyrevelfærd. Der er mange indfaldsvinkler til det her, forklarer hun.

Det har virket, for eleverne er godt tilfredse med initiativet. En af de mange positivt stemte elever er Mette Svane Pedersen:

- Jeg synes, det fungerer virkelig godt. Det er en god opgave, fordi vi kommer ud og ser, hvordan alt virker herude – for eksempel det med dyrevelfærden, som vi kan få at se her, forklarer hun.

Den opfattelse deler læreren Tine Voigt:

- Jeg er stor tilhænger af Åben Skole. Tiltaget giver en meget stor spørgelyst og interesse hos eleverne.. Det gør virkelig meget for deres interesse, at de også kan prøve noget af ude i virkeligheden som her – for eksempel ved at vi tager prøver, så vi kan afprøve de hypoteser, som eleverne har stillet op. Og så får vi ikke mindst vist et erhverv frem for de unge, afrunder hun.

Det er første gang, Roskilde Kommunes skoler arbejder sammen med landbruget på denne måde. Er pilotprojektet en succes, så ventes det at fortsætte fremover. Hele projektet er casebaseret, hvilket vil sige, at alle elevernes opgaver og alt materialet dertil afspejler det, som Jørgen Skou Larsen hver dag arbejder med for at drive sin gård.

Fakta: Åben Skole

Samarbejdet med Jørgen Skou Larsen er en del af Roskilde Kommunes Åben Skole-koncept, som har til formål at bringe skoleklasserne tættere på virkeligheden uden for skolen.

Projektet er for første gang med i Åben Skole, og har til formål at vise hele vejen fra jord til bord.

Åben Skole samarbejde med lokale foreninger, virksomheder, organisationer og institutioner er skrevet ind som en del af folkeskoleloven. Samarbejdet skal bidrage til at opfylde folkeskolens formål og mål for læringen i fagene og i obligatoriske emner.

Senest opdateret

22.03.2018