You are here

Kystsikring i Jyllinge Nordmark

Kystsikringen består af et dige langs fjorden, en sluse og pumpestation ved Værebro Å samt et dige langs Værebro Å.

 

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet om kystsikring i Jyllinge Nordmark

* skal udfyldes

Når du udfylder og sender denne formular, vil du modtage nyhedsbreve om kystsikring i Jyllinge Nordmark.

Vi opbevarer dine oplysninger, indtil du afmelder dig igen eller indtil nyhedsbrevet stopper. Du kan til en hver tid afmelde dig i det nyhedsbrev, du modtager.

 

Se hvordan forløbet har været med digebyggeriet siden stormen Bodil i december 2013

Tilladelse til kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark 3. July 2020 | Afgørelser

3. July 2020 - 09:32

Tilladelse til kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark

Roskilde Kommunes Byråd har den 2. juli besluttet at meddele ny tilladelse til kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark. Miljø- og Fødevareklagenævnet ophævede i foråret 2019 kommunens VVM-til...

Referat af digelagets generalforsamling 21. May 2019

21. May 2019 - 19:00

Referat af generalforsamlingen 2019

Læs referatet her

Pkt. 67 Beslutning om videre proces for kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark  14. May 2019 | Punkt på dagsorden eller referat

14. May 2019 - 08:00

Pkt. 67 Beslutning om videre proces for kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark


MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET ophæver VVM-tilladelsen og standser dermed byggeriet helt 12. April 2019

12. April 2019 - 08:50

Miljø - og Fødevareklagenævnet ophæver VVM-tilladelsen

Se afgørelsen her

miljø- og fødevareklagenævnet afslår at ophæve afgørelsen 15. March 2019

15. March 2019 - 08:45

Afslag fra Miljø- og Fødevareklagenævnet

Se afgørelsen her

roskilde kommune beder miljø- og fødevareklagenævnet om at ophæve afgørelsen 12. March 2019

12. March 2019 - 08:42

Brev til nævnet

Se brevet her

MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET giver klage over VVM-tilladelse opsættende virkning på projektet 8. March 2019

8. March 2019 - 08:00

Nævnet giver klage opsættende virkning

Se afgørelsen her

Byrådet vedtager VVM-tilladelse 12. September 2018 | Punkt på dagsorden eller referat

12. September 2018 - 19:00

Pkt. 312 Opdateret VVM-redegørelse og ny VVM-tilladelse Jyllinge Nordmark


Ny VVM-redegørelse i høring 11. July 2018 - 5. September 2018

11. July 2018 - 13:46
5. September 2018 - 23:59

Ny VVM-redegørelse i høring

Ny opdateret VMM-redegørelse er i høring. Årsagen til ny udgave af VVM-redegørelsen er, at Miljø- og Fødevareklagenævnet den 7. maj 2018 ophævede Roskilde Kommunes VVM-tilladelse til proj...

Referat af ordinær generalforsamling i digelaget 15. May 2018

15. May 2018 - 19:00

Referat af ordinær generalforsamling 2018

Se referatet her

Roskilde og Frederikssund Kommune godkender reguleringsprojekt 6. March 2018

6. March 2018 - 00:00

Roskilde og Frederikssund Kommune godkender reguleringsprojekt

Roskilde og Frederikssund Kommune godkender etablering af de dele af højvandsbeskyttelsen, der påvirker Værebro Å og andre mindre vandløb efter reglerne i vandløbsloven. Det sker i form af god...

Tilladelse af Kystdirektoratet  1. February 2018

1. February 2018 - 00:00

Tilladelse af Kystdirektoratet

Kystdirektoratet giver tilladelse til at etablere højvandsbeskyttelse i form af et fjorddige, et fløjdige, et ådige samt sluse og pumpestation. Se tilladelsen her.

Afgørelser 30. November 2017

30. November 2017 - 00:00

Afgørelser

Se de endelige afgørelser: Lokalplan og kommuneplan Natura 2000 konsekvensvurdering VVM-tilladelse Afgørelse og bilag om gennemførelse af kystbeskyttelsesprojekt Dispensatio...

Byrådet behandler 5 sager 29. November 2017

29. November 2017 - 19:00

Byrådet behandler 5 sager

Byrådet behandler: Pkt. 281 Forslag til kommuneplantillæg 7 for Jyllinge Nordmark (endelig vedtagelse) Pkt. 282 Forslag til lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark (endelig vedtagelse) Pkt. 2...

Nyt plangrundlag for Jyllinge Nordmark 23. October 2017 | Borgermøder

23. October 2017 - 19:00

Nyt plangrundlag for Jyllinge Nordmark

  Alle interesserede kan høre mere om planforslagene på borgermødet mandag den 23. oktober 2017 kl. 19.00 i Jyllingehallerne, Planetvej 35 i Jyllinge. På mødet vil der også være muligh...

Høring bidragsfordeling - berørte grundejere 6. October 2017 - 6. November 2017

6. October 2017 - 00:00
6. November 2017 - 23:59

Høring bidragsfordeling - berørte grundejere

Klima og Miljøudvalget sender forslag til ny bidragsfordeling for kystbeskyttelsen i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg i 4 ugers høring hos de berørte grundejere. På baggrund af de modtagne høringssva...

Miljø- og Fødevareklagenævnet beslutter at ny VVM-tilladelse skal udarbejdes 30. June 2017

30. June 2017 - 00:00

Miljø- og Fødevareklagenævnet beslutter at ny VVM-tilladelse til udarbejdes

Miljø- og Fødevareklagenævnet har besluttet, at kommunen skal udarbejde en ny VVM-tilladelse, men giver ikke nogen af klagerne medhold. En ny VVM-tilladelse forventes ikke at forsinke kystsikringen...

Generalforsamling - Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag 30. May 2017

30. May 2017 - 19:00

Generalforsamling - Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag

Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag holder generalforsamling. Se referatet her.

Miljø- og Fødevareklagenævnets træffer afgørelse 3. May 2017

3. May 2017 - 00:00

Miljø- og Fødevareklagenævnet træffer afgørelse

Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort klager i sagen om kystbeskyttelsesanlæg i Jyllinge Nordmark. Klagenævnet blåstempler, at der kan bygges et kystbeskyttelsesprojektet, men fastsættelsen ...

Roskilde og Egedal Kommune søger om endelig godkendelse af kystbeskyttelsesprojektet 21. April 2017

21. April 2017 - 00:00

Roskilde og Egedal Kommune søger om endelig godkendelse af kystbeskyttelsesprojektet

Roskilde og Egedal Kommune ansøger om endelig godkendelse af kystbeskyttelsesprojektet i henhold til Kystbeskyttelsesloven. Se ansøgningen og skitseprojektet der søges godkendt...

Planklagenævnet træffer afgørelse efter lokalplan er blevet påklaget 21. April 2017

21. April 2017 - 00:00

Planklagenævnet træffer afgørelse efter lokalplan er blevet påklaget

Byrådets lokalplan for Jyllinge Nordmark fra november 2015 er blevet påklaget, og Planklagenævnet har truffet en afgørelse. Nævnet ophæver kommunens vedtagelse af plangrundlaget. Se hele afgørelse...

Pkt. 292 Justeret kystbeskyttelsesprojekt og VVM-tilladelse i Jyllinge Nordmark 30. November 2016 | Punkt på dagsorden eller referat

30. November 2016 - 19:00

Pkt. 292 Justeret kystbeskyttelsesprojekt og VVM-tilladelse i Jyllinge Nordmark


VVM-redegørelse for sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark 3. June 2016 - 29. July 2016 | Høringer

3. June 2016 - 14:00
29. July 2016 - 23:59

VVM-redegørelse for sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark

Redegørelsen beskriver de miljømæssige konsekvenser af projektets hovedforslag med diger langs Roskilde Fjord og Værebro Å, samt et fløjdige (dæmning) med sluse på tværs af Værebro Å.

Brev til Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen 14. June 2016

14. June 2016 - 00:00

Brev til Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen modtager et brev fra Willy Eliasen og Joy Mogensen. Budskabet er, at bureaukrati skal ikke forsinke kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og Roskilde Hav...

Stiftende generalforsamling i "Jyllinge Nordmark og Tangbjergs Digelag" 19. May 2016

19. May 2016 - 19:00

Stiftende generalforsamling i "Jyllinge Nordmark og Tangbjergs Digelag"

Læs referatet af den stiftende generalforsamling. Se vedtægterne, som blev vedtaget på generalforsamlingen

Egedal Byråd godkender kystbeskyttelsesprojektet 24. February 2016

24. February 2016 - 00:00

Egedal Byråd godkender kystbeskyttelsesprojektet

På byrådsmøde den 24. februar 2016 blev punktet, 5. Kystsikringsprojekt - Jyllinge Nordmark/Tangbjerg - beslutning, behandlet.  Gå til Egedal Kommunes hjemmeside - Byrådet 2014-2017. ...

Pkt. 44 Godkendelse af kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark og oprettelse af kystbeskyttelseslag 17. February 2016 | Punkt på dagsorden eller referat

17. February 2016 - 17:00

Pkt. 44 Godkendelse af kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark og oprettelse af kystbeskyttelseslag


Forslag til Spildevandsplan 2015-2021 - Regnvandsafledning i Jyllinge Nordmark 16. February 2016 | Borgermøder

16. February 2016 - 19:00

Forslag til Spildevandsplan 2015-2021 - Regnvandsafledning i Jyllinge Nordmark

Der vil blive holdt et informationsmøde, hvor Roskilde Kommune og Fors vil fortælle om projektet. Der vil her blive lejlighed til at stille spørgsmål om, hvad der skal ske. Drejer spørgsmålet sig ...

Borgermøde om "kapitel 1a" 7. January 2016

7. January 2016 - 19:00

Borgermøde om "kapitel 1a"

Borgermøde om stormflodssikring holdes for grundejere og foreninger omfattet af den planlagte stormflodssikring i Jyllinge Nordmark. Se invitation til borgermøde (sendt den 10. december 2015)&nb...

Borgermøde - Jyllinge Nordmark 25. August 2015 | Borgermøder

25. August 2015 - 19:00

Borgermøde - Jyllinge Nordmark

Borgermøde Alle interesserede kan høre nærmere om planforslagene og processen på borgermøde den 25. august 2015 kl. 19.00 i hallen på Baunehøjskolen, Baunegårdsvej 85, Jyllinge. Politikere fra R...

Roskilde Kommune træffer afgørelse om at fremme kystbeskyttelsesprojekt 4. June 2015

4. June 2015 - 00:00

Roskilde Kommune træffer afgørelse om at fremme kystbeskyttelsesprojekt

Roskilde Kommune har truffet afgørelse om at fremme to kystbeskyttelsesprojekter i Roskilde Kommune, for hhv. Jyllinge Nordmark og Inderfjorden Vest. Med afgørelserne har Roskilde Kommune beslut...

Pkt. 183 Kystbeskyttelse Jyllinge Nordmark 29. April 2015 | Punkt på dagsorden eller referat

29. April 2015 - 17:00

Pkt. 183 Kystbeskyttelse Jyllinge Nordmark


Borgermøde om interessetilkendegivelse 2. March 2015

2. March 2015 - 19:00

Borgermøde om interessetilkendegivelse

Der holdes borgermøde i Hellig Kors Kirke, Jyllinge, om interessetilkendegivelsen. Oplæg om interessetilkendegivelse Oplæg om projekter

Pkt. 14 Handleplan for realisering af stormflodsbeskyttelse 28. January 2015 | Punkt på dagsorden eller referat

28. January 2015 - 17:00

Pkt. 14 Handleplan for realisering af stormflodsbeskyttelse


Byrådet starter interessetilkendegivelse blandt berørte beboere 28. January 2015

28. January 2015 - 17:00

Byrådet starter interessetilkendegivelse blandt berørte beboere

Læs brevene som er sendt ud til de berørte beboere.

Pkt. 2 Handleplan for realisering af stormflodsbeskyttelse 28. January 2015 | Punkt på dagsorden eller referat

28. January 2015 - 08:15

Pkt. 2 Handleplan for realisering af stormflodsbeskyttelse


Skitseprojekter fra rådgivningsfirmaer 15. December 2014

15. December 2014 - 00:00

Skitseprojekter fra rådgivningsfirmaer

Skitseprojekter til konkrete indsatser fra rådgivningsfirmaer. Regional løsning (version 2, fejlrettet udgave) Jyllinge Nordmark (version 2, fejlrettet udgave) Administrationen ...

Workshop om digelag 2. December 2014

2. December 2014 - 00:00

Workshop om digelag

Efter aftale med grundejerforeningerne i Jyllinge Nordmark arrangerede kommunen en fælles workshop om digelag. Udefra kommende eksperter fra Kystdirektoratet, fra digelag ved Korsør  o...

Pkt. 343 Stormflodssikring af Jyllinge Nordmark og Inderfjorden 24. September 2014 | Punkt på dagsorden eller referat

24. September 2014 - 17:00

Pkt. 343 Stormflodssikring af Jyllinge Nordmark og Inderfjorden


Skitseforslag er til offentlig kommentering 1. August 2014

1. August 2014 - 00:00

Skitseforslag til offentlig kommentering

Sagen om godkendelse af offentliggørelse af skitseprojekterne til klima- og stormflodssikring samt anlægsbevilling til sikring blev behandlet på Klima- og Miljøudvalget den 3. juni 2018 punkt 76 og...

Politikerne afsætter 44 mio. kr. til sikring  18. June 2014

18. June 2014 - 17:00

Byrådet afsætter 44 mio. kr. til sikring

Politikerne afsætter 44 mio. kr. til sikring.  Se sagen her, punkt 266.

Statusmøde om stormflodssikring 20. May 2014

20. May 2014 - 19:00

Statusmøde om stormflodssikring

Se invitationen. Se pjece med sammendrag af løsninger, tidsplaner og finansiering Se skitseprojekt for Jyllinge Nordmark  Se juridisk notat om, hvilke muligheder kommunen har for at deltage...

Regeringen og andre partier indgår aftale hvor stormflodsordning udvides  24. March 2014

24. March 2014 - 00:00

Regeringen og andre partier indgår aftale hvor stormflodsordning udvides

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti en aftale, som udvider stormflodsordningen på en række punkter. ...

Borgmester sender høringssvar til Folketinget vedr. L138  6. March 2014

6. March 2014 - 00:00

Borgmester sender høringssvar til Folketinget vedr. L138

Borgmester, Joy Mogensen, sender høringssvar til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg og til erhvervsminister Henrik Sass Larsen vedrørende L138.  Se dokumentet her.

11 borgmestre sender brev til Miljøministeren 6. March 2014

6. March 2014 - 00:00

11 borgmestre sender brev til Miljøministeren

11 borgmestre sender et brev til Miljøministeren om statens rolle i kystsikring. Se dokumentet her.

Dialog med beboerrepræsentanter om handleplan  27. February 2014

27. February 2014 - 00:00

Dialog med beboerrepræsentanter om handleplan

Kommunen indbyder repræsentanter for grundejerforeningerne til at drøfte skitseprojekter for stormflodssikring. Møderne afholdes den 27. februar, 27. marts, 29. april og 22. maj 2014. Materiale: ...

Henrik Saas Larsen besøger Jyllinge Nordmark 27. January 2014

27. January 2014 - 00:00

Henrik Saas Larsen besøger Jyllinge Nordmark

Henrik Sass Larsen besøger Jyllinge Nordmark. Ministeren fik dette materiale udleveret af beboerne: "Problemstillinger efter stormen"

Borgermøde 20. January 2014

20. January 2014 - 19:00

Borgermøde

Se oplægget om stormflodssikring af Jyllinge Nordmark, fra borgermødet i Jyllingehallerne. Se også referatet fra mødet.

Senest opdateret

03.07.2020