You are here

Digitale kort og geodataløsninger

Du har flere forskellige muligheder for at finde de kort, du skal bruge: Luftfoto og matrikelkort for din ejendom, hvilke regler, der gælder for en ejendom eller generelle temaer for hele kommunen.
 • Hvis du vil se de mest efterspurgte og anvendte temaer i en let tilgængelig form kan du anvende Kommunekort.
 • Hvis du vil se alle tilgængelige temaer kan du anvende den fulde kortprofil Kommunekort-alle temaer. Siden er dog lidt tungere og sværere at overskue.
 • Hvis du vil se hvilke regler, der gælder for en ejendom kan du bruge vejledningen "Hvad gælder for adresse, matrikel eller ejendom?" der står i den grå boks nedenfor. (Den vejledning bruges sammen med den fulde kortprofil Kommunekort-alle temaer)

Alle vores kort og geodata løsninger kører online på nationale og kommunale datakilder. Løsningerne viser derfor altid de aktuelle oplysninger.

Vejledning til de digitale kort

 • Søgning af fx adresse, matrikel

  Du kan søge fx adresser og matrikler i de tre overordnede kort.

  Du søger enten adresse eller matrikelnummer i søgefeltet øverst til højre og trykker søg. Det er kun muligt at søge adresser eller matrikler, der ligger i Roskilde Kommune. 

  Det er også muligt at søge i de øvrige temaer ved at indtaste i søgefeltet. Fx kan du fremsøge navnet på byer, bydele, bygninger og søer. 

 • Sådan søger du på et specifikt tema på en given adresse, matrikel mm

  Sådan søger du på et specifikt tema/eller gældende regel på din ejendom eller matrikel

  1. "Tænd" det/de temaer, du vil hente information om - ude i venstre menuen. (Når knap-ikonet er grønt er det tændt).

  2. Tryk på Søg i menuen i grå bjælke -> vælg 'Hvad gælder for ...'  -> udfyld fx adresse -> sæt buffer på fx 10* -> Vælg 'Tændte temaer' og tryk 'Info'

  Dialogboksen viser resultatet af de valgte temaer. I parentes står hvor mange objekter, der er fundet.

  4. Tryk på 'Rapport', hvis du vil have en oplistning af de valgte temaer.
   

   

  Sådan søger du på alle tilgængelige temaer på din ejendom eller matrikel

  1. Tryk på Søg i menuen i grå bjælke -> vælg 'Hvad gælder for ...'  -> udfyld fx adresse -> sæt buffer på fx 10* -> Vælg 'Tilgængelige temaer' og tryk 'Info'

  Dialogboksen viser resultatet af alle tilgængelige temaer. I parentes står hvor mange objekter, der er fundet.

  4. Tryk på 'Rapport', hvis du vil have en oplistning af indholdet i de tilgængelige temaer.
   

  *Der bør indsættes en passende værdi i feltet "Buffer i meter", da en række temaer, især af regional og national betydning, er digitaliseret med væsentlig usikkerhed.

  Søgningen er ikke retsgældende, men kan være vejledende for en konkret sagsbehandling. 

 • Udskrift af kort

  Du kan generere en PDF-fil med et valgt kortudsnit, som du herefter kan videresende eller udskrive. Funktionen findes under fanebladet "udskriv".

  I I både kommunekort og kommunekort-alle temaer har du mulighed for at printe pdf kort ved tryk på print ikonet i værktøjsbaren

  På kortet fremkommer en rød ramme som angiver afgrænsningen af kortet på printet, denne kan flyttes rundt ved at trykke og holde på cirklen i midten af firkanten og roteres ved flyt på cirkel i nederste højre hjørne af den røde markering. Det anbefales at give kortet den dobbelte bredde/højde af det areal, som har din interesse. Det gør det nemmere for modtageren at aflæse kortet.

  Hvis kortet skal anvendes til sagsbehandling anbefales det at sætte "målforhold" til en værdi, der er delelig med 100.
  I feltet "Tekst" kan du lave en kort beskrivelse af det kortet viser samt evt. sagsreference.
  Det er en god ide at signaturforklaring, nordpil og tegningshoved kommer med på printet.

  Tryk på "generer PDF", hvorefter der åbnes et nyt browser-vindue med PDF-filen.
  Genereringen af PDF-filen kan tage noget tid, især hvis der er tændt mange temaer.

 • Print af kort

  Geodata tilbyder at printe papirkort mod betaling med matrikel eller GeoDanmark-data i A4 - A0.
  Printgebyr: 240 kr.

  Specielle kortudtegninger og specielle kortdataudtræk afregnes efter tidsforbrug efter følgende timetakster:

  • Teknikerarbejde: 675 kr./time
  • AC-arbejde: 900 kr./time

  Kortdata
  Gebyr for standardudtræk af data i koordinatsystemet EUREF89, leveret som e-mail i aftalt dataformat: 620 kr. 

  Print/udtræk er gratis, når kortet skal bruges i forbindelse med kommunal sagsbehandling.

 • Download af digitale geodata

  De fleste geodata som anvendes i vores kort og geodataløsninger kan downloades gratis fra de services, der viser dem.

  • Matrikelkort og Geodanmark data mv., kan hentes hos Datafordeleren.
  • Miljø og naturdata mv, kan hentes hos Danmarks Miljøportal
  • Lokalplaner og andre plandata kan hentes hos Plandata.dk.

  For de øvrige temaer kan kontaktoplysninger hentes ved at trykke nederst til venstre på copyright i Kommunekort.

 • Ophavsret

  Du må gratis anvende Roskilde Kommunes kort. Det skal dog tydeligt fremgå, at kortet er hentet fra Roskilde Kommunes web-kort.

  Af hensyn til dataleverandører skal det også fremgå, hvilke temaer der er anvendt og hvem der er rettighedshaver. Hvis data er print eller skærmdump skal det også fremgå hvilken dato kortet er hentet.

  Du kan hente oplysninger om temaer og rettighedshaver i bjælken nederst til venstre under "Copyright".

 • Fejl i data

  Du er meget velkommen til at skrive til Geodata, hvis du finder fejl eller mangler i kortmaterialet.

  Geodata er ikke selv ansvarlig for data, men formidler gerne kontakten til ansvarlig myndighed.

  Vær omhyggelig med at beskrive fejlen.

  Suppler evt. med skærmdump eller kortprint til beskrivelse af fejlen.

Kontakt

Geodatateamet
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Senest opdateret

06.12.2019