You are here

Digitale kort og geodataløsninger

Du har flere forskellige muligheder for at finde de kort, du skal bruge: Luftfoto og matrikelkort for din ejendom, hvilke regler, der gælder for en ejendom eller generelle temaer for hele kommunen.
 • Hvis du vil se de mest efterspurgte og anvendte temaer i en let tilgængelig form kan du anvende Kommunekort.
 • Hvis du vil se alle tilgængelige temaer kan du anvende den fulde kortprofil Kommunekort-alle temaer. Siden er dog lidt tungere og sværere at overskue.
 • Hvis du vil se hvilke regler, der gælder for en ejendom kan du bruge vejledningen "Hvad gælder for adresse, matrikel eller ejendom?" der står i den grå boks nedenfor. (Den vejledning bruges sammen med den fulde kortprofil Kommunekort-alle temaer)

Alle vores kort og geodata løsninger kører online på nationale og kommunale datakilder. Løsningerne viser derfor altid de aktuelle oplysninger.

Vejledning til de digitale kort

 • Søgning af adresse, matrikel etc. (Kommunekort-alle temaer)

  Vil du centrere kortet omkring en adresse vælges under fanebladet "søg": "Find adresse" . Start med at vælge vejnavn til venstre i rulleboksen. Systemet finder selv de husnumre, der er knyttet til vejen. Husnummeret vælges fra rulleboksen til højre. Det er kun muligt at vælge adresser som ligger i Roskilde Kommune. kortet søger selv hen til den valgte adresse.

  Vil du centrere kortet omkring en matrikel vælges på samme måde "Find matrikel" under fanebladet "søg". På samme måde skal der vælges ejerlav og matrikel i rullebokse.

  Hvis ejendommen består af flere adresser eller matrikler kan ejendommen søges frem med værktøjerne "find ejendom via adresse" eller "find ejendom via matrikel". Dialogboksene svarer til dialogboksene for adresse og matrikelsøgning.

 • Hvad gælder for adresse, matrikel etc. (Kommunekort-alle temaer)

  Vil du vide hvilke regler eller temaer, der gælder for en ejendom vælges "Hvad gælder for ..." under fanebladet "Søg". Den øverste del af dialogboksen svarer til dialogboksen beskrevet oven for.

  For neden i dialogboksen er det mulig at vælge om der skal søges i "Alle temaer" det er muligt at vise i kortet eller kun de "tændte temaer".
  Der bør indsættes en passende værdi i feltet "Buffer i meter", da en række temaer, især af regional og national betydning, er digitaliseret med væsentlig usikkerhed.

  Ved tryk på "Info" søges gennem temaerne. Dialogboksen vil herefter vise alle de temaer, der er søgt igennem og i parentes angive, hvor mange objekter der er fundet.
  Du kan få en "Rapport", som indeholder oplistning af temaerne med oplysninger ved at trykke på knappen øverst til højre.
  Søgningen er ikke retsgældende, men kan være vejledende for en konkret sagsbehandling.

  Det er også muligt at bruge "Hvad gælder for tegnet areal", men søgning kræver kendskab til tændte temaer, hvis der skal laves en fyldestgørende søgning.

 • Udskrift af kort

  Du kan generere en PDF-fil med et valgt kortudsnit, som du herefter kan videresende eller udskrive. Funktionen findes under fanebladet "udskriv".

  I I både kommunekort og kommunekort-alle temaer har du mulighed for at printe pdf kort ved tryk på print ikonet i værktøjsbaren

  På kortet fremkommer en rød ramme som angiver afgrænsningen af kortet på printet, denne kan flyttes rundt ved at trykke og holde på cirklen i midten af firkanten og roteres ved flyt på cirkel i nederste højre hjørne af den røde markering. Det anbefales at give kortet den dobbelte bredde/højde af det areal, som har din interesse. Det gør det nemmere for modtageren at aflæse kortet.

  Hvis kortet skal anvendes til sagsbehandling anbefales det at sætte "målforhold" til en værdi, der er delelig med 100.
  I feltet "Tekst" kan du lave en kort beskrivelse af det kortet viser samt evt. sagsreference.
  Det er en god ide at signaturforklaring, nordpil og tegningshoved kommer med på printet.

  Tryk på "generer PDF", hvorefter der åbnes et nyt browser-vindue med PDF-filen.
  Genereringen af PDF-filen kan tage noget tid, især hvis der er tændt mange temaer.

 • Print af kort

  Geodata tilbyder at printe papirkort mod betaling med matrikel eller FOT-data i A4 - A0.
  Printgebyr: 200 kr.

  Specielle kortudtegninger og specielle kortdataudtræk afregnes efter tidsforbrug efter følgende timetakster:

  • Teknikerarbejde: 620 kr./time
  • AC-arbejde: 840 kr./time

  Print er gratis, når kortet skal bruges i forbindelse med kommunal sagsbehandling.

 • Download af digitale geodata

  De fleste geodata som anvendes i vores kort og geodataløsninger kan downloades gratis fra de services, der viser dem.

  For de øvrige temaer kan kontaktoplysninger hentes ved at trykke nederst til venstre på copyright i Kommunekort.

 • Ophavsret

  Du må gratis anvende Roskilde Kommunes kort. Det skal dog tydeligt fremgå, at kortet er hentet fra Roskilde Kommunes web-kort.

  Af hensyn til dataleverandører skal det også fremgå, hvilke temaer der er anvendt og hvem der er rettighedshaver. Hvis data er print eller skærmdump skal det også fremgå hvilken dato kortet er hentet.

  Du kan hente oplysninger om temaer og rettighedshaver i bjælken nederst til venstre under "Copyright".

 • Fejl i data

  Du er meget velkommen til at skrive til Geodata, hvis du finder fejl eller mangler i kortmaterialet.

  Geodata er ikke selv ansvarlig for data, men formidler gerne kontakten til ansvarlig myndighed.

  Vær omhyggelig med at beskrive fejlen.

  Suppler evt. med skærmdump eller kortprint til beskrivelse af fejlen.

Kontakt

Geodatateamet
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Senest opdateret

19.06.2018