You are here

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget varetager en række opgaver inden for det frivillige foreningsliv. Læs mere om udvalgets opgaver og medlemmer herunder, samt find dagsordener og referater fra udvalgets møder.

Folkeoplysningsudvalget varetager bl.a.:

Derudover har udvalget høringsret i de årlige budgetforhandlinger og afholder den årlige Foreningsaften.

Anvisning af lokaler er delegeret til Kultur og Idræt. Der er nedsat et Ungeudvalg til at behandle ansøgninger til Ungepuljen.

Medlemmer

Byrådsvalgte medlemmer

 • Marianne Kiærulff (V)
 • Tuncay Yilmaz (A)

Foreningsvalgte medlemmer

 • John Jacobsen, formand, repræsenterer idrætsforeningerne
 •  Brian Mortensen, næstformand, repræsenterer aftenskolerne
 •  Mogens Petersen, repræsenterer aftenskolerne
 •  Brian Hornuff, repræsenterer aftenskolerne
 •  Jan Brink-Pedersen, repræsenterer idrætsforeningerne
 •  Iben Blum, repræsenterer de kulturelle foreninger
 •  Cevri Ocak, repræsenterer de kulturelle foreninger
 •  Jesper Kejlhof, repræsenterer spejderne og de religiøse ungdomsforeninger
 •  Ole Bæk Nielsen, repræsenterer handicapforeningerne

Tilforordnede

 • Erik Lyby, repræsenterer Integrationsrådet
 • Daniel Wilken, repræsenterer Ungeudvalget
 • Lotte Damgaard Ingvartsen, Kultur og Idræt, Roskilde Kommune

Kontakt Folkeoplysningsudvalgets formand:

John Jacobsen
Email: jj@jabbe.dk
Telefon: 40448139

Dagsordener og referater fra udvalget

Senest opdateret

14.02.2020