You are here

Klima- og Miljøudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det klima- og miljømæssige område
  • Klimapolitik, herunder Klimaråd og klimafond
  • Miljølovgivning og miljøforhold
  • Vandløbsplanlægning
  • Naturforvaltning, herunder kommunens rekreative områder i det åbne land
  • Grøn Blå Strategi
  • Busplanlægning og -bestilling
  • Klimatilpasning og spildevandsplanlægning
  • Strategisk energiplanlægning og forsyning, herunder el, vand, varme
  • Affald (ressourceplanlægning)
  • Agenda 21

Klima- og Miljøudvalgets medlemmer: 

Oversigt over lukkede sager fra Klima- og Miljøudvalget, som er blevet offentliggjort efter publicering af referat kan ses her.

Dagsordener og referater fra udvalget

Kontakt

Byrådssekretariatet
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Kommunaldirektøren
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

07.01.2020