You are here

Materiale til budgetudkast 2019

Her kan du se materiale, der indgår i behandlingen af udkast til budgettet.

Det første udkast til budget 2019 er udarbejdet til byrådets budgetseminar den 27-28. august.

 1. Overblik over budget 2019-2022 til "budgetmappen"
 1. 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2019-2022
 1. Budgetændringer pr. august til "budgetmappen"
 1. Konjunkturvurdering 2019   
 1. Lov- og Cirkulæreprogram til budget 2019          
 1. Temaanalyse – Skole og SFO
 1. Temaanalyse – Skole og SFO - KLK-sammenfatning
 1. Temaanalyse – ældre
 1. Temaanalyse – ældre - inkl. KLK-sammenfatning
 1. Temaanalyse – Ejendomme (offentlig version uden salg og køb)
 1. FGU-notat
 1. Strategisk anlægsplan 2019-2026
 1. Bloklister (offentlig version uden ejendomssalg)
 1. Bloktekster (offentlig version uden ejendomssalg)
 1. Opsamling på fagudvalgenes afsluttende budgetdrøftelser
 1. Salg og køb af ejendomme og grunde (fortroligt) 
 1. Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2017
 1. Takstkatalog
 1. Kassebeholdningsopgørelse
 1. Sammenlignende udvalgsoversigter 2017-2022
 1. Bevillingsoversigt for budget 2019 - 2022
 1. Opsamlingspapir fra budget-borgermøder
 1. Ansøgning fra Børnemuseet Muserum
 1. Analyse af konkurrenceudsættelse på 7 områder

  25. Notat vedr. skydebanefaciliteter

 

Senest opdateret

06.09.2018