You are here

Musikbyudvalget (§ 17 stk. 4)

Musikbyudvalget blev nedsat i 2016, og det er besluttet at udvalget skal fortsætte i byrådsperioden 2018 - 2021.

Kommissorium for udvalget i indeværende byrådsperiode bliver godkendt af Økonomiudvalget ultimo januar 2018.

Musikbyudvalget har stået i spidsen for udarbejdelsen af en strategi og handleplan for AlleTidersMusikby.

Medlemmer af Musikbyudvalget:

 • Borgmester
 • Formand for Kultur- og Idrætsudvalget Claus Larsen
 • Formand for Skole- og Børneudvalget Jette Henning
 • Byrådsmedlem Henrik Stougaard
 • Byrådsmedlem Marianne Kiærulff
 • Henrik Sveidahl, rektor for Rytmisk Konservatorium.
 • Anders Hvidberg-Hansen, formanden for DMF Roskilde
 • Daniel Nayberg, INSP! Sound
 • Lars Sloth, Leder af Gimle
 • Signe Lopdrup, Direktør for Roskilde Festival
 • Mikkel Snorre Wilms Boysen, lektor på Professionshøjskolen Absalon. 

Udover udvalgets faste medlemmer vil repræsentanter fra eksempelvis skolerne og musikskolerne blive inviteret til udvalgets møder i forbindelse med særlig temadrøftelser

Dagsordener og referater fra udvalget

Hvad er et § 17, stk. 4 udvalg

Nedsættelse af særlige udvalg

Kommunestyrelsesloven:

§ 17. Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsættes et økonomiudvalg samt et eller flere stående udvalg, hvis sammensætning og myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten. Udvalgenes medlemstal skal være ulige og kan ikke overstige halvdelen af kommunalbestyrelsens medlemstal.

Stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.

Se bekendtgørelsen

Senest opdateret

28.06.2019